"Běh Javorkou" před 66 roky              


Ve svém mládí jsem měl plno kamarádů, kteří se rekrutova li jednak podle svého bydliště nebo školy, kterou jsme společně navštěvovali, nebo podle svého zaměření. Většino ti to byl ale sport různého druhu, jako na př. kopaná, atletika, plavání, atd. a to v létě, v zimě pak hokej, lyžování atp. K mým kamarádům, kterým se líbila lehká atletik a patřil Jirka Kinský, bratři Jarek a ZdenekBrázdů, Libor Blodík a taky já. Jako" sportoviště" nám sloužila cesta vedoucí od rybníčka v Javorce směrem k tehdejší slévárně kovů pana Hurta. Vedle této cesty stojí dodnes vilka ve které bratři Brázdové bydleli, v sousední vilce pak bydlel a snad ještě stále bydlí Libor Blodík. Zde jsme "trénovali" sprinty, vrh koulí , (kterou jsme získali už nevím odkud), skok vysoký, k němuž nám sloužily dva dřevěné stojany zhotovené panem Brázdou, místo laťky pak posloužil provázek ukončený na koncích pytlíčky s pískem. Ve"válečném" létě roku 1944 jsme se také mimo jiné rozhodli uspořádat "Běh Javorkou". Start i cíl byl u Brázdů a trat vedla kolem slévárny do tzv. "anglického partu" a nahoru a ž na cestu pod les, vedoucí k soše Šárky. Odtud trat pokračovala dál směrem k serpentýnám, ale asi v polovině se uhnula doleva, prošla přes dvě pískoviště opatřené lavičkami a vyústila vedle domu Prokopcových na ulici vedoucí k Národnímu domu. Zde se stočila doleva, přešla struhu u "máchadla" odvádějící vodu z rybníčka a z ulice odbočila zpět do parku k rybníčku a kolem něj až do cíle. Startérem byl pan Brázda, který pro naše sportování měl pochopení.
i potřebné stopky na měření dosažených časů závodníků. A aby závod byl úplný, navštívil pana Formánka, známého českotřebovshého sochaře a požádal jej o zhotovení plaketky  pro vítěze. A poněvadž jsem to byl omylem právě já kdo vítězství tehdá utrpěl, pamatuji se, že plaketka byla odlita ve'velikosti cca 8 cm a znázorňovala hlavu vítěze ověnčenou ratolestí. Měl jsem jí uschovánu mnoho roků, ale nakonec, jak to bývá, jsem ji kamsi "důkladně" založil a už více nenalezl! A tak, aniž bychom to tenkrát před 66 léty tušili, stali jsme se vlastně průkopníky dnes každoročně pořádaného závodu! Pro nás, staré dědky zbyly už jen vzpomínky.
                                                                                                                                                 Honza Hofman, Trutnov

Fotografie z letošního běhu, start byl na stejném místě jako v době pana Jana Hofmana, také trasa celkem podobná ....