Také 51. Jabkancová pouť pokračovala v úspěšném trendu z minulých let. Tradice zavazuje pořadatele k tomu, aby svoji pouť dále vylepšovali a hýčkali což se daří. pouť se stala cílem návštěvníků z okolí, nemá ve svém termínu nikde konkurenci a to vyvažuje listopadové počasí. Na rozdíl od minulých let bylo bez sluníčka, ale také bez mrazu.  Jabkance chutnaly a opět byly dlouhé fronty.    Také programová část pouti  byla vydařená. Po dopoledním koncertu Řetůvanky, která pozvala Třebováky na pouť ke "kostelíčku" začal odpolední program pokusem o změnu, místo zahájení zorganizoval B. Ducháček "rozloučení" a rozchod. Naštěstí se do toho včas zapojil nový purkmistr, pěkně v tvrďáku a s motýlkem, jak bývalo v dobách Čeňka Hampla s novým policajtem, dokonce v nové uniformě. Program jabkancových umělců se konal pod taktovkou Jiřího Jireše, byl vydařený a těžko v tisku reprodukovatelný. U kostelíčka bylo opět narváno,panovala dobrá nálada.  A ti, co se sem již nevešli, mohli procházet pouťový bulvár, ve který se změnila na celý den 19. listopadu Lidická ulice. Na konci chyběl snad jen ohňostroj.