Českotřebovský deník 119/2012 (13.5.)                                 
AKCE LAPAROSKOP 2012: Orlickoústecká nemocnice pořizuje novou laparoskopickou věž             

Bez pomoci sponzorů by to nebylo možné        


Orlickoústecká nemocnice uspořádala dne 10. května setkání vedení nemocnice s  novináři a sponzory, díky kterým vznikl projekt pořízení nové laparoskopické věže nové generace. V ústecké nemocnici nyní pracují se zařízením, které bylo pořízeno v roce 1995 a které je nyní technicky i funkčně zastaralé. Nové zařízení, které by mělo být v letošním roce zakoupeno, bude o dvě generace dokonalejší, jeho cena je odvislá od vybavení a činí cca 1300 - 2000 tis. Kč.  Bude zakoupena taková věž, na kterou se podaří zajistit finanční prostředky. Zakoupení tohoto zařízení je zásadní krok pro udržení a další rozvoj laparoskopických operačních postupů, o kterých hovořili primář chirurgického oddělení MUDr. Josef Žižka a MUDr. Dionýz Zakál, primář gynekologického oddělení.  Pro zakoupení tohoto zařízení Orlickoústecká nemocnice spolupracuje se sponzory, firmami z našeho regionu, pro jehož obyvatele poskytuje své služby. Hlavní iniciativu v této věci  převzal ředitel společnosti Isolit - Bravo s.r.o,. Jablonné n.O. Ing. Kvido Štěpánek, který pak pro tento projekt získal další firmy. Mezi nimi je např. také společnost Korado Česká Třebová, Pirel nebo také Rieter Ústí n.O. V současné době se na účtu zřízeném pro pořízení laparoskopické věže sešlo tolik finančních prostředků, že bylo možné tento projekt zveřejnit a vyzvat ke spolupráci i další menší firmy nebo také občany z regionu, pro který Orlickoústecká nemocnice poskytuje akutní péči. Logicky  se do projektu také zapojuje  svými příspěvky také veřejná správa města a obce z regionu.  Očekával se např. příspěvek z města Ústí nad Orlicí, zde přece nemocnice sídlí.  Starosta Ústí nad Orlicí  Petr Hájek  na setkání s novináři oznámil, že se mu podařilo v orlickoústeckém zastupitelstvu poskytnutí příspěvku prosadit, což považuje za důležitý podnět i pro ostatní města a obce v okrese. V České Třebové jsme zatím v městském zastupitelstvu o příspěvku zatím nejednali, lze ale očekávat, že se mu vyhýbat nebudeme. O potřebě podporovat přístrojovou obnovu nemocnic hovořil také na setkání se starosty měst a obcí kraje radní pro zdravotnictví Martin Netolický.  Další předpokládaný postup: v červnu má být vyhlášeno výběrové řízení na  dodavatele, s pořízením nového zařízení se počítá v září  t.r. Sbírka na novou laparoskopickou věž tedy vrcholí, je třeba co nejrychleji získat potřebné finanční prostředky, jde o důležitý projekt. Bez nového zařízení by zřejmě nebylo možné ve slibně se rozvíjejícím laparoskopickém programu v Ústí nad Orlicí pokračovat!
Nemocnice v Ústí n.O. zřídila pro účel pořízení nové laparoskopické věže  účet č. 216840375/0300, v.s. 5110 . Více informací získáte na e-mailu posta@uo.hospital.cz a na webových stránkách www.ou-nem.cz
(Na fotografii vysvětluje výhody laparoskopických operací MUDr. Dionýz Zakál  přítomen MUDr. J. Žižka a starosta Petr Hájek, vlevo Ing. Kvido Štěpánek, ředitel Bravo Jablonné n.O.)
 
Ad: Je úprava soukromého pozemku těsně u Starého náměstí velký problém?

Dne 2.5. jsem se v Českotřebovském deníku  zabýval problémem "Vada na kráse blízko Starého náměstí" a uvedl k článku vedle umístěnou fotografii. Na základě ohlasů se problémem zabývám znovu především proto, aby se jej podařilo vyřešit.  Zjistil jsem, že Městu patří pouze chodník ve stejné šířce jako před nově postavenými domy čp.  42 a čp. 115, ostatní je soukromý pozemek, (byť je užívaný jako veřejné prostranství) patřící k domu čp. 42. Část tohoto pozemku má za symbolickou cenu pronajaté Město a upravuje jej, je zde osázený zákon, na kterém nyní kvetou macešky. Předmětem problému je prostor před prodejnou keramiky (dříve galanterie).  Tato plocha byla nabídnuta k odprodeji majitelce sousedního domu čp. 41 s prodejnou keramiky, ale ta o koupi neprojevila zájem. A tak vlastně zákazníci chodí do této prodejny přes cizí pozemek, což je možné jen díky shovívavosti majitelů domu čp. 42. Ti měli velkou snahu o úpravu prostor již před více než deseti lety, byli ochotni pozemek upravit, vydláždit, pokud město (nebo Eko Bi) dodá materiál (kostky) a pak jej bude moci využívat jako veřejné upravené prostranství. Tuto dohodu se dodnes nepodařilo zrealizovat (Na ploše před prodejnou keramiky mělo vzniknout kruhové sezení a nějaká další grafická úprava (např. "panák" pro děti.)  Město však tuto plochu zahrnulo do zpoplatněné zóny při stánkovém prodeji, za stánky prodejců na této (soukromé) ploše vybírá poplatky. Proto se logicky majitelé do dalších finančně zatěžujících úprav nehrnou, mají svých starostí dost. Nyní díky problémům s parkováním vzadu za budovou využívají majitelé tuto předmětnou plochu před prodejnou keramiky i pro parkování svých vozidel a plocha je ve stejném stavu jako byla v roce 1998 po postavení domu. 12 let tak chodíme všichni kolem této "horké kaše", která ovšem během času vystydla tak, že si problému již pomalu ani nevšimneme. 
Je nějaké řešení?  Podle všeho je přece jen na straně města. Kdyby se podařilo realizovat dříve slíbený záměr,  tedy poskytnout materiál  k úpravě (který je stejně v Ekobi k dispozici), zajistí majitelé úpravu tohoto vlastně veřejného prostranství silami vlastní stavební firmy a na obrázku zřejmá "vada na kráse" zmizí.  Jistě je i další možnost, ale pro město finančně náročnější: vykoupení prostranství před prodejnou keramiky (říká se, že nebyla kdysi postavena dle pravidel) Městem a úprava prostoru z městského rozpočtu. Zvláště letos v době prázdné městské pokladny by jistě varianta s výkupem pozemku neuspěla, zvláště, je-li možnost jiná.
Na obrázku je ještě část prodejny Optiky DD Optomedic. Tento nájemce prostor v části budovy nemá s popsaným problémem nic společného. Podle slov majitele firmy DD Optomedic p. Dvořáka ze Šumperka ho stávající situace u prodejny velmi mrzí, přál by si mít v okolí prodejny prostředí upravené. Stejné přání má jistě i většina Třebováků, jde přece o prestižní prostory v centru, měli bychom mít zájem o to, aby byly co nejupravenější.  Aby se řešení přiblížilo, využiji svých možností zastupitele města a podám  příslušný návrh na vyřešení, věřím, že se tak problém znovu po letech dostane do pohybu.   Milan Mikolecký

PRONAJMU 1-2 PÁRTY STANY
Ideální na svatbu, rodinné oslavy a párty s přáteli. Rozměr 3x6 m, s bočnicemi.
Cena 450Kč (1ks); 750Kč (2ks) na týden. 731 421 952

Páteří integrace dopravy je železnice 

Již pět měsíců funguje nový integrovaný systém ve veřejné dopravě – IREDO. Zatímco u autobusové dopravy bylo nutné po zavedení systému operativně upravit některé jízdní řády podle požadavků občanů nebo obcí, železniční spoje se „usadily“ hned v prosinci 2011. Nový systém umožňuje cestovat na jednu jízdenku z výchozího do cílového místa různými dopravními prostředky. Nabízí rovněž výhodné časové jízdenky s platností až 3 měsíce. Jak ukazují první výsledky, cestujících ve veřejné dopravě nepatrně přibylo, přestože se po spuštění systému ne všechny přestupní vazby dařily skloubit. Úpravami autobusových jízdních řádů došlo k postupnému zlepšení přípojů a k 1.dubnu 2012 tak byla většina cestujícími kritizovaných případů napravena. České dráhy operativně vyhověly požadavku kraje a zajistily zastavování vybraných vlaků na zastávkách Březová-Dlouhá a Dvořisko. Nadále přetrvávají požadavky občanů na rozšíření zastavování vlaků v zastávkách Třebovice, Těchonín, Lukavice a Mladkov. Mnohým žádostem bude vyhověno od červnové změny železničních jízdních řádů. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje
 
 
Okrsková soutěž hlídek ČČK v Ústí nad Orlicí v poskytování první pomoci pro žáky škol
Park Kociánka a okolí SZŠ Ústí nad Orlicí
dne 10.5.- 2012

Příští týden ve čtvrtek bude obdobná soutěž okresní.