Českotřebovský tenis 2012                    
Rozhovor s Jaroslavem Rybkou, předsedou Tenisového klubu Česká Třebová   
Tenisový klub Česká Třebová je ve východočeském tenisovém světě pojem. Dlouhodobá systematická a cílevědomá práce klubu se projevuje nejen v úspěších dospělých, ale zejména v práci s mládeží. Škoda že náš tenisový klub nemá lepší materiální základnu - moc potřebuje větší počet kurtů a lepší zimní halu. O tom i dalším v následujícím rozhovoru na konci letní tenisové sezóny 2012.....

První polovina sezóny je pravidelně věnována soutěžím smíšených družstev.

V soutěžích jsme měli přihlášeno 12 smíšených družstev,   U dospělých, dorostu a žáků jde o složení 4+2, v soutěžích baby tenisu a minitenisu startují čtyřčlenná družstva. Tyto soutěže se hrají s lehčími míčky a minitenis také na menších kurtech. V některých dnech máme proto problém soutěže zorganizovat tak, aby se nám vešly  v soutěžním dni na naše kurty. Na 6 kurtech, které máme k dispozici, mohou startovat maximálně 3 družstva současně. Úspěchem v minulých letech byla účast družstva dospělých v II. lize. Tuto soutěž jsme se nakonec rozhodli prodat, vyžadovala by drahé hostování cizích hráčů, které si dokážeme odříct a ušetřené prostředky věnovat zejména mládeži. Tenis není laciný sport. „A“ tým dospělých  hraje již druhou sezónu Přebor Pardubického kraje výhradně s domácími hráči. Vloni skončil na druhém, letos na třetím místě tabulky. V soutěžích mládeže patří TK Česká Třebová mezi  pouhé tři  tenisové kluby ve východních Čechách, která mají družstva dorostu, mladších a starších žáků v nejvyšších soutěžích určených pro uvedené kategorie. Přitom za významné považuji ještě i to, že ve všech mládežnických týmech hrají výhradně hráči, kteří pravidelně trénují v našem klubu.

V další části sezóny se konají individuální soutěže jednotlivců. Jak jsou hráči úspěšní zde?

Na turnaje jednotlivců se přihlašují jednotlivci na základě svých ambicí, možností časových  i finančních, také na doporučení svého trenéra. Výsledky se započítávají do žebříčků společně s výsledky ze soutěží družstev. Každý turnaj zabere hodně času. Pokud je hráč úspěšný, turnaj trvá dva až tři dny. Objíždění turnajů je opravdu hodně časově a především finančně náročné. Proto soutěže jednotlivců pořádáme na našich kurtech, a není jich zrovna málo. Tím domácím hráčům umožníme start na turnaji v domácím prostředí a s podstatně menšími náklady. Letos to bylo 18 zimních halových turnajů a 14 turnajů v letní sezóně.  V obou částech sezóny jsme pravidelnými pořadateli meziokresních přeborů, oblastních přeborů a výběrových turnajů kategorie B. Na našich kurtech se stále něco děje. Uspořádali jsme dva tradiční a populární turnaje pro neregistrované: Solea open v závěru dubna ve dvouhře a  srpnový  Techcentrum cup ve čtyřhře. Tři turnaje jsme uspořádali ve spolupráci s OSŽ: dva oblastní a také závěrečný finálový turnaj Masters.

V září většina sportovních oddílů provádí nábory mládeže, zvou do svých řad co nejmladší zájemce. Jak se vašemu klubu daří  nabírat nové mladé sportovce?

Náš klub provádí nábor pravidelně v měsíci červnu a po prázdninách již nové děti zařazujeme do pravidelných tréninků. Mám velkou radost, že v letošním roce začalo na našich kurtech trénovat 20 nových dětí, proti tomu čtyři děti s tenisem skončily. Nárůst 16 dětí v silné konkurenci ostatních sportovních klubů ve městě považuji za ohromný úspěch a také jako výsledek naší systematické práce. Zvláště během dvou posledních let se nám podařilo zvýšit sportovní úroveň mládežnických družstev. O naší dobré práci s mládeží snad svědčí i fakt, že k nám na tréninky (a zápasy) dojíždí mladí tenisté ze Svitav, Litomyšle, Ústí nad Orlicí a dokonce i Rychnova nad Kněžnou. Trenérskou práci v klubu zajišťují dva profesionální trenéři, kterým pomáhá 10 - 12 externích trenérů a asistentů z řad rodičů a závodních hráčů, kteří tuto práci vykonávají po svém zaměstnání. Na šíři i kvalitu trenérů má jistě velký vliv finanční podpora z rozpočtu města pro trenéry mládeže. 

Jak jsou využity kurty v areálu Za Vodou?

Každý návštěvník i kolemjdoucí se může přesvědčit, že naše kurty jsou po většinu času plné, využité. Naši členové trénují obvykle v zimě 2x týdně, v létě 3x. V našem klubu preferujeme u mládeže skupinové tréninky, takže kurty jsou každé odpoledne plné dětí, na dospělé členy a veřejnost zbývá většinou čas až po 18.hodině.  V červenci jsme uspořádali tradiční tréninkový camp, kterého se zúčastnilo téměř 40 dětí z našeho klubu i okolí. Naše kurty nejsou využity pouze odpoledne. Již od rána bývá plno a mnohdy je těžké se dopoledne na kurt dostat. V tomto čase hrají tenis především senioři a „směnaři“. Právě senioři jsou důkazem toho, jak je tenis krásný a nechá se hrát v jakémkoli věku. Je radost „veterány“ sledovat, jak v šedesáti, sedmdesáti i více letech běhají po kurtu, mají ze hry radost a vůbec nestárnou.

Nejvyužívanější jsou jistě víkendy.

O víkendech se buď hrají soutěže družstev, nebo se konají turnaje. Lze také říci, že díky tenisovým turnajům přibližujeme Českou Třebovou a další českotřebovská sportoviště návštěvníkům odjinud. Zatímco děti hrají celodenní tenisový turnaj, zajdou si rodiče zaplavat do bazénu nebo na běžky, jde -li o zimní období, svezou se na Pekláku. Tím se tenisový areál podílí i na tom, že Česká Třebová je vnímána jako město sportu.

Společně se sportovní činností je třeba hovořit o materiálně technických podmínkách pro Vaši práci, o vašem sportovním areálu.

Dobrý sport je možné provozovat jen v kvalitně vybaveném areálu a dnes již nejen v letní sezóně, ale předpokládá se možnost celoroční přípravy. Naše provozní budova byla v osmdesátých letech vybudována především pro letní provoz a popravdě řečeno od té doby se až do loňského roku do těchto prostor téměř nic neinvestovalo. Stav zařízení tomu také odpovídal. Například střecha byla opravdu v havarijním stavu. Stav zařízení vůbec neodpovídal současnému standartu. Když jsem před třemi lety skončil s cestováním po světě jako osobní trenér a rozhodl se naplno věnovat práci v klubu vytknul jsem si několik cílů: 1) Založením občanského sdružení osamostatnit tenisový klub. 2) Po sportovní stránce zlepšit úroveň tréninků, výkonnost našich hráčů a všechna mládežnická družstva dostat do nejvyšších soutěží. 3) Provést rekonstrukci střechy. 4) Zrekonstruovat šatny a sociální zařízení. 5) Zřídit v celé provozní budově plynové ústřední vytápění. Většina zasvěcených si tehdy myslela, že to jsou pouze moje sny. Jsem přesvědčen, že na konci letošního roku budou všechny mé cíle splněny. V loňském roce  se nám díky dobré spolupráci s Pardubickým krajem, Městem Česká Třebová a řadou sponzorů podařilo zahájit a realizovat investici v hodnotě cca 450.000 tisíc korun, díky které byla zrekonstruována střecha, šatny, provedena výměna oken v šatnách za plastová, nová dlažba, omítky, část rozvodu ústředního vytápění. V letošním roce počítáme s investicí ve výši cca 200.000 tisíc korun. Chceme dokončit a zprovoznit ústřední vytápění a nové sprchy.  Zásluhu na získání krajských grantů má především třebovský zastupitel a krajský radní Mgr.Martin Netolický. Za další finanční prostředky a celkově kladný vztah ke sportu patří poděkování vedení našeho města.

Váš klub provozuje přetlakovou halu, kterou každý podzim staví a každé jaro zase bourá, v zimě halou zakryté kurty nutně přes léto potřebujete...

Letos budeme přetlakovou halu stavět 6. října.  Naše hala má skutečně svá nejlepší léta za sebou, ve skutečnosti již o 3 roky překročila svou životnost.  Navíc pravidelná montáž a demontáž  jí rozhodně na "zdravotním stavu" nepřispívá. Halu jsme pořídili před 13 lety za 2.200.000,- Kč díky úvěru ve výši 1,5 milionu korun a půjčky 700 tisíc ze společných prostředků TJ Lokomotiva, jejíž jsme byli tehdy součástí. Celou tuto částku jsme byli schopni splatit za necelých šest let. Museli jsme  vydělat nejen na provozní výdaje, ale ještě na splátky, díky naší aktivní sportovní politice se to podařilo. Během let ceny energie, elektřiny i plynu stále strmě rostou, takže dnes  si hala vydělá jen stěží na náklady spojené s provozem haly, na energie  a stále potřebněji i na opravy.  Hrozíme se situace, že nám hala při nějaké havárii spadne a budeme muset řešit co dál. Na novou přetlakovou halu  nemáme a při současných cenách energií to není ani řešení, protože případný úvěr je nesplatitelný. Bez zimní přípravy doma bychom po sportovní stránce neobstáli, tenisovou halu mají nebo připravují téměř ve všech okolních městech .... Přetlakové haly pro své některé nevýhody a rostoucí náklady však začínají  být minulostí a v některých městech se už letos ani nestaví (např. v Litomyšli). Nastává doba realizací pevných tenisových hal....

Fotografie z letošní demontáže haly dne 14. dubna 2012 ukazuje, že to není jednoduchá, ale složitá týmová  práce

Máte nějakou vizi, řešení pro budoucnost?

Vizí nejen tenisového klubu, ale věřím, že i celého města musí být stálá hala, která jediná vyřeší naše problémy a přivede českotřebovský tenis na novou vyšší úroveň.  Není to zrovna malé sousto, ale každé jiné řešení by bylo jen provizorní. Nová hala by nebyla jistě jen záležitostí Tenisového klubu, ale záležitost celoměstská. Tenisový klub by mohl mít halu od města pronajatou, provozovat jí, spravovat, tak,  jak je to v jiných městech. Sloužila by nejen  registrovaným tenistům, ale i pro příchozí, nejen v zimě, ale i celoročně při nepříliš vhodném venkovním počasí. Byla by  využitelná i pro další sporty, připomeňme dnes velmi oblíbený badminton  a pod. Jinou halu nebo tělocvičnu vhodnou pro tenis v České Třebové nemáme. Vnitřní minimální rozměry 36 x 36 metrů (pro dva kurty),  umožňují halu postavit po určité pozemkové přípravě přímo v rámci tenisového areálu za Vodou. Tím by se rozšířily možnosti tohoto sportovního střediska, nebylo by třeba stavět nové šatny a sociální zařízení. Nová hala by jistě byla velmi dobře využita. Vizí tenisového klubu pro budoucnost by mělo být také rozšíření počtu tenisových kurtů. To již ovšem není možné bez územního rozvoje oblasti. Je těžké říci, zda je či není možné počítat s odkoupením některého z okolních pozemků.  Bez úzké spolupráce s vedením města se nehneme z místa. Nejen náš tenisový klub, ale celý zvláště v poslední době se rozvíjející českotřebovský tenis by si zasloužil, aby se úměrně rostoucí členské základně a sportovním úspěchům také zlepšovaly materiálně technické možnosti klubu. V současné době má náš tenisový klub 140 členů, z toho 80 členů patří do kategorií mládeže a problémy s náborem nových členů rozhodně nemáme. V klubu vládne přátelská atmosféra což je pro práci moc důležité. Velmi si toho vážím a moje práce mě i přes veškeré starosti a časovou náročnost neustále naplňuje a dílčí úspěchy motivují k další práci. To vše by nebylo možné bez pomoci ostatních členů Rady TK, trenérů a také rodičů.

Děkuji za rozhovor              Ptal se Milan Mikolecký

Tenisový areál za Vodou v zimě (s halou)

Partneři TK Česká Třebová:

Město Česká Třebová, Pardubický kraj, CZ LOKO, a.s., KORADO a.s., Techcentrum s.r.o., Nekvinda - Zemědělská technika a.s., VČE-montáže a.s., Josef Skrkoň-Techplast a.s., PaedDr. Petr Kratochvila-daňový poradce, Argot s.r.o., Vzduchotechnika Veselý s.r.o., Kooperativa pojišťovna a.s., SOLEA CZ, výrobní družstvo, LDM spol. s r.o., Tomáš Frank, DRUMEL a Co. s.r.o., Pirell s.r.o., Truhlářství Jasanský, BBcut - reklamní společnost, Ing.Miloslav Cindr - Geodézie Cindr
 
Kontakt:  

Tenisový klub TK Česká Třebová Husova 22, 56002 Česká Třebová
Jaroslav Rybka (předseda) tel. 777 125 232, 465 635 188, fax. 465 635 189
e-mail: tenisct@tenisct.cz  www.tenisct.cz