Studenti gymnázia prezentovali svůj film o Vasilu Timkovičovi v městské knihovně

Začátkem listopadu loňského roku Česká Třebová hostila tři skupiny zahraničních studentů z našich partnerských měst v rámci evropského projektu Válečné oběti a programu Mládež v akci. Celý týdenní program byl tematicky zaměřen na 2. světovou válku a jedním z úkolů pro každou skupinu bylo připravit na toto téma nějakou počítačovou prezentaci, kterou pak předvedli ostatním zahraničním studentům a vybraným třídám z českotřebovských škol v Malé scéně. Z hostitelského města se akce zúčastnili studenti letošních předmaturitních ročníků, kteří na podnět paní místostarostky Jaromíry Žáčkové vytvořili místo obyčejné prezentace asi 20 minutový dokumentární film, zachycující životní příběh českotřebovského veterána 2. světové války pana Vasila Timkoviče. Ačkoliv byl studentský snímek velmi kladně hodnocen, doposud ho nikdo z širší veřejnosti neměl možnost shlédnout.
Ve čtvrtek 17. ledna 2013 se proto v čítárně Městské knihovny v České Třebové uskutečnilo promítání dokumentu o Vasilu Timkovičovi pro všechny zájemce. Akce se zúčastnila část z tvůrců filmu - Adam Ostruszka, Jiří Štembírek a Michal Koubek (Adam Pávek a David Lazárek se nemohli dostavit), další spolupracovníci, např. Ing. Otokar Dobrovský, který propůjčil svůj hlas filmovému komentáři, Karel Hampl, který spolu se svou sestrou Annou vytvořil hudební podklad, dále pak členové České obce legionářské ve vojenských uniformách, ale především hlavní hrdina dokumentu, ve svých téměř 90 letech stále veselý a čilý pan Vasil Timkovič. Úvodním slovem paní místostarostka Jaromíra Žáčková přivítala všechny přítomné a představila tvůrce dokumentu. Poté jsem se slova ujal já, abych všem objasnil, jak jsme se vůbec k tvorbě snímku dostali my, studenti gymnázia, a v rámci čeho dokument vznikl. Následovala samotná projekce 20 minutového snímku a bylo vidět, že smutné emotivní scény nenechaly nikoho z přítomných na pochybách, že hlavní hrdina musel za války vytrpět nepředstavitelné. Atmosféru však rázem odlehčil Adam Ostruszka svým projevem o detailech vzniku filmu, zejména o problémech, se kterými jsme se potýkali. Například s nedostatkem času, nulovými financemi, problematikou autorských práv při shánění dobových fotografií a obecně s nedostupností těchto materiálů. Prostoru k dotazům poté využili přítomní hosté a celý příjemný večer vyvrcholil přípitkem na zdraví k nadcházejícím kulatým narozeninám pana Vasila Timkoviče a předáním malých odměn tvůrcům dokumentu. Závěr akce se nesl v duchu otevřené diskuze a v celé čítárně se rozléhala slova chvály.
Myslím, že za celý tým studentů z českotřebovského gymnázia mohu říci, že akce byla příjemným zakončením naší práce a pozitivní ohlasy jsou pro nás velkou odměnou. Závěrem bych rád ještě jednou poděkoval všem, kteří se na tvorbě filmu podíleli. Panu Timkovičovi přeji pevné zdraví, mnoho elánu do dalších let a děkuji, že nám umožnil předat jeho životní příběh i dalším generacím. Pokud jste neměli možnost zúčastnit se promítání v městské knihovně, dokument bude brzy připraven ke shlédnutí na serveru www.youtube.com pod názvem "Válečné osudy - Vasil Timkovič".
                                                                                            Jiří Štembírek, 7.A, Gymnázium Česká Třebová (Foto: Pavel Stejskal)