Prezident republiky Miloš Zeman v našem regionu            

V České Třebové se na radnici setkal s představiteli města a ocenil jejich důraz na investiční akce. Samotné setkání začal prezident republiky nevšední vzpomínkou na začátky výstavby železnice u nás. „Představitelé města Kutná Hora nechtěli, aby skrze město vedla železniční trať, protože se báli, že jim začoudí Chrám sv. Barbory. Proto došlo k vybudování železničního uzlu v Kolíně. Zatím co Kutná Hora chřadla, Kolín začal vzkvétat. Přeji proto České Třebové úspěch a radím Vám, abyste nevyhazovali peníze za zbytečnosti, ale investujte je do rozvoje Vašeho krásného města." V projevu také zdůraznil, že je třeba rozvoj nejen regionální železniční sítě, ale také silniční dopravy.

Na Starém náměstí poté hlavu státu přivítaly stovky občanů hlasitým potleskem. Jejich dotazy byly zaměřené především na každodenní život. Na otázku, jak pomoci mladým rodinám, obdrželi ukázkovou odpověď: „Před dvěma roky jsem navštívil město Lanškroun, které je nedaleko odtud. Starosta města mi sdělil, že během mé vlády bylo uvolněno 300 milionů na výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny. Místo prázdných slibů je třeba činy konat." Prezident v reakci na jeden z dotazů připomněl zákon proti lichvě, který u nás platil v období první republiky. Žákovi 6. třídy základní školy na otázku týkající se školství doporučil, aby si řádně vybral do budoucna směr, jakým se bude ubírat. „Hledej si takové vzdělání, které ti zajistí práci lidem prospěšnou." Zmínil též, že na vysokou školu jde 80% lidí po maturitě, ale jen 20 % má ke studiu vysoké školy ty správné předpoklady. „Je toto vzdělanost?". Pan prezident dlouhodobě prosazuje zrušení učebních oborů s maturitou a nahrazení ukončení studia učňovských oborů mistrovskou zkouškou, a použil citaci z filmu - Marečku podejte mi pero: "I skladník může číst Vergilia v originále."

V odpoledních hodinách navštívil Prezident republiky firmu CZ LOKO, která patří mezi nejúspěšnější v kraji. Počet jejich zaměstnanců přesahuje číslo 400, a jak sdělila šéfka zdejších odborů, firma se svými zaměstnanci komunikuje a vzájemná spolupráce je bez problémů. Na setkání se zaměstnanci padlo mnoho dotazů. Například i o tom, zda by se prezident republiky nemohl nějakým způsobem přimluvit u představitelů Ruska. „Perspektivní odbytiště pro CZ LOKO je právě ruský trh. Mohu Vám slíbit, že příští rok vezmu s sebou do Ruska zástupce Vaší firmy. A mohu Vám také sdělit, že přibližně před měsícem schválila vláda pana Remka jako velvyslance v Rusku. Jak dobře víte, kosmonaut v Rusku otevírá jakékoliv dveře. A já osobně navštívím Rusko během svého funkčního období jen párkrát, ale velvyslanec zde je přítomen stále a právě on bude ku pomoci nejen Vám, ale i dalším firmám."

I přes nepřízeň počasí se na setkání s panem prezidentem v Přívratu sešla snad celá dětina. Pan prezident velice ocenil, že během své návštěvy krajů se setkává nejen se zástupci měst, ale i se zástupci venkova. A proto si pro svou cestu vybral i vesnici Přívrat, která má něco málo přes 300 obyvatel. „Jsem velice rád, že jsem v zemi krále Miroslava", uvedl pro odlehčení pan prezident na začátku setkání. Narážel tím na dlouholetého bývalého starostu pana Miroslava Veselého, zakladatele Sdružení pro veselejší současnost. „Dámy a pánové, osobně bych si přál, aby se do politiky vrátila legrace a Vám všem přeji především úsměv na rtech, protože s ním jde vždy vše lépe." V diskuzi pak občané otevřeli mnoho témat, nejvíce však těch, které se týkaly zdravotnictví a sociálních věcí.

V Libchavách navštívil prezident republiky významného českého výrobce autobusů - firmu SOR s.r.o., který je významným regionálním zaměstnavatelem, má nízké uvěrové zatížení a poskytuje vyšší mzdu, než-li je krajský průměr. V rozhovoru se zaměstnanci se nejvíce dotazů týkalo minimální mzdy. Prezident uvedl, že minimální mzda byla zvýšena Rusnokovou vládou. „Jedná se sice v uvozovkách jen o 500 korun, ale pro někoho je i tato částka hodně. Je třeba dosáhnout stavu, kdy se vyplatí pracovat, než pobírat sociální dávky." Prezident také připomněl, že v západních zemích dosahuje minimální mzda 40% průměrné mzdy.

V Ústí nad Orlicí přivítalo prezidenta republiky plné náměstí převážně mladých lidí. Na začátku setkání s občany prezident zavzpomínal na své mládí. „Já jsem vlastně ze železničářské rodiny. Můj dědeček Václav Skokan byl přednostou stanice a to přímo zde v Ústí nad Orlicí." Prezident republiky si je také vědom problému s historickou budovou zdejšího nádraží, který rozděluje obyvatele na dvě části - rekonstruovat nebo zbourat? Velký potlesk nastal poté, co prezident pronesl: "Každý ministr by měl rozumět svému resortu." Prezident republiky na setkání s ústeckoorlickým starostou potvrdil, že se společně i s hejtmanem Pardubického kraje pokusí vyřešit problematiku spojenou s rekonstrukcí historické budovy nádraží. Dalšími problémy v Ústí nad Orlicí je kontroverzní úprava náměstí a parku v jednom - „Kociánka" a výstavba rychlostní silnice R35 z Liberce do Lipníku nad Bečvou. Prezident výstavbu této rychlostní komunikace jednoznačně podporuje, neboť kvalitní železniční a dálniční dopravní infrastruktura je pro Pardubický kraj životně důležitá.

Prezident republiky navštívil v podvečer orlickoústeckou nemocnici, která je spravována Pardubickým krajem. Hejtman Martin Netolický upozornil na dlouhodobé problémy s jejím financováním a poukázal na výrazné zlepšení, které proběhlo v posledních dvou letech, kdy je ředitelem Jiří Řezníček. Po krátkém úvodním slovu přišly na řadu dotazy ředitelů krajských nemocnic, zástupců příspěvkových organizací, členů vedení nemocnic a samotného personálu. Během diskuse bylo sděleno mnoho problémů, se kterými se nemocnice obecně potýkají. Jedná se například o potřebu přijetí zákonů k řádnému fungování nemocnic v České republice. Člen představenstva nemocnice upozornil na to, že v jiných evropských zemích již dlouhá léta existuje zákon, který zaručuje fungování všeobecných nemocnic v neziskovém sektoru. Česká republika na tento zákon stále čeká. Dalším výrazným problémem nemocnic je nařízení Evropské unie o přesčasové práci. Všichni zúčastnění se shodili na tom, že hlavním problémem je neexistující homogenní koncepce o nemocniční péči jako celku. „Role prezidenta republiky je zásadní v tom, že si zve k sobě jednotlivé ministry a konzultuje s nimi problémy, které se dozví z praxe právě díky návštěvám v jednotlivých krajích a díky komunikaci právě s těmi lidmi, kterých se dané problémy přímo dotýkají", uvedl prezident s tím, že v co nejkratší době prodiskutuje tato témata s ministrem zdravotnictví.

Druhý den své návštěvy završil prezident republiky večeří na pozvaní hejtmana Pardubického kraje, které se zúčastnili zástupci politického života kraje, starostové obcí a zástupci integrovaného záchranného systému.

(Podle Parlamentních listů)

 
Jak hodnotí svůj pobyt v Pardubickém kraji Miloš Zeman

Měl jsem někdy pocit, že jsem byl na jiných setkáních, než jak psala média,“ poznamenal Miloš Zeman na tiskové konferenci. Psalo se například o gymnáziu, kde měli být studenti zastrašováni pokládat kontroverzní otázky. Jak však nakonec i sami studenti potvrdili, nebyla to pravda.
Zeman si ale do novinářů rýpl ještě jednou. Deník Právo psal o tom, že od hejtmana Netolického dostal jako dárek dýmku. To však není pravda, dostal ji již dříve od ministra životního prostředí Tomáše Jana Podivínského. Hejtman ji však prezidentovi daroval také, a to právě nyní, aby „se vyrovnal“. „Takže to máme asi vyřízené účty s médii, pane hejtmane,“ zavtipkoval Zeman.
Komentoval poté i svůj pobyt v kraji. Na některých místech na něj prý čekali odpůrci s cedulemi. Těm připomněl, že je již dávno po prezidentských volbách. „Těm jsem vlídně vzkázal, že mi trochu připadají jako japonští vojáci, kteří v době, kdy skončila druhá světová válka, zůstali zapomenuti v džungli a ještě několik let v té džungli bloudili,“ uvedl prezident.
K blížícím se parlamentním volbám také poznamenal, že doufá, že hesla politických stran budou duchaplnější.
Zeman se pak dlouze rozhovořil o kanálu Dunaj-Odra-Labe. Příští týden prý navštíví Brusel, kde o něm bude hovořit i s významnými politiky, například předsedou Evropské komise José Manuelem Barrosem. „Toto je projekt nadčasový a nesmírně významný. Nejen pro Pardubický kraj a Českou republiku,“ přitakával mu hejtman Netolický.
„Doporučuji se seznámit s knížkou, která je 75 let stará: Budujme stát pro 40 milionů lidí od Bati,“ dodal. Právě v této vizionářské knize se totiž o kanálu píše jako o logické dopravní cestě. A i když je již 21. století, podle hejtmana tato slova neztratila na důležitosti.
„Tento projekt se řadu let připravuje a řadu let buduje,“ dodal prezident Zeman. Podle něj nejde o megalomanský projekt, ale o kanál, který jednoduše zlepší a zlevní dopravu a bude mít i energetický význam.
Miloš Zeman také v blízké době navštíví české vojáky v Afghánistánu. Jeden z novinářů se ho ptal, kdy tomu bude. „Já nesmím odpovědět, snad jenom to, že to bude brzo,“ řekl s tím, že by porušil tajemství. „Pokud jde o termín, bude vám oznámen, až se vrátím,“ dodal s úsměvem.
(Podle Parlamentních listů)
Prezident chce výrobci lokomotiv pomoci s expanzí na východ


Česká Třebová - S expanzí na východní trhy by mohl významnému českému výrobci lokomotiv pomoci prezident Miloš Zeman. „V další části programu jsme prezidenta pozvali do firmy CZ LOKO, která je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, pracuje v ní na 730 lidí. Zabývá se výrobou a modernizací lokomotiv. Vzhledem k tomu, že České dráhy si u ní v loňském roce objednaly všeho všudy modernizaci čtyř lokomotiv, je jasné, že je živa především z exportu. Slíbil jsem panu řediteli Bártovi, že sem pana prezidenta přivedu a to jsem dnes také splnil,“ představil hejtman důvody další návštěvy. Ředitel Josef Bárta si od toho sliboval posílení nových obchodních příležitostí zejména na východě. Pro prezidenta Zemana byla ekonomická diplomacie jedním z hlavních bodů jeho programu, a tak není divu, že řediteli slíbil, že ho při nejbližší cestě do Ruska vezme s sebou. Novým kontaktům by mohl podle něj pomoci i nový velvyslanec v Rusku Vladimír Remek, protože v této zemi otevírají kosmonauti dveře daleko lépe než kdokoliv jiný. „Jsem některými pravicovými médii vydáván za ruského agenta, ale snažím se být agentem všech úspěšných podniků baťovského střihu. Tam se nemluví o zaměstnancích, ale o spolupracovnících,“ konstatoval prezident. V CZ LOKO se prezidentská delegace setkala s managementem i zaměstnanci. Společně pokřtili novou lokomotivu řady 744, která je od roku 1995 první čtyřnápravovou lokomotivou vyrobenou podle českých výkresů. Zajímavá byla i prohlídka firmy ze sedadel historické drezíny z roku 1829, kterou rozpohybovali dva muži v historických kostýmech.
Budou po kraji jezdit elektrobusy z Libchav?

Výrobu autobusů v podniku SOR Libchavy si prohlédl spolu s hejtmanem Martinem Netolickým prezident Miloš Zeman. „V našem kraji se koncentruje výroba autobusů, neboť tu máme dva největší výrobce v republice, Iveco a SOR. V Ivecu byl Miloš Zeman krátce před prezidentskými volbami, proto jsme chtěli být spravedliví a vzali jsme ho tentokrát do Libchav,“ uvedl hejtman k dalšímu místu prezidentské návštěvy v Pardubickém kraji. Na setkání s vedením firmy a zaměstnanci dodal: „Věřím, že návštěva pana prezidenta pro vás bude mít také koncovku v podpoře exportu firmy, což vám zajistí práci.“ Prezident Zeman není přítelem dlouhých projevů a také v Libchavách prohlásil: „Nepřišel jsem proto, abych mluvil, ale přijel jsem proto, abych vám naslouchal.“ Poté se rozvinula diskuze se zaměstnanci. Prezident se zajímal o ekonomické výsledky firmy, o průměrné mzdy i spokojenost pracovníků. Ti se naopak ptali na jeho názor na minimální mzdu. Podle Miloše Zemana se výše minimální mzdy v západních zemích pohybuje na úrovni 40 procent průměrné mzdy. Připomněl, že za nové vlády Jiřího Rusnoka se zvýšila na 8,5 tisíc korun. Na otázku o přijetí eura uvedl, že na něj Česká republika bude připravena zhruba za pět let a přestože vnímá strach veřejnosti z neznámého, jsou obavy zbytečné.
V průběhu návštěvy podniku si prezident Miloš Zeman spolu s hejtmanem Martinem Netolickým a náměstkem hejtmana Jaromírem Duškem vyzkoušeli jízdu elektrobusem, který se v podniku vyrábí.  Prezident vyslovil přání, aby taková vozidla už brzo jezdila nejen po Pardubickém kraji.
Orlickoústecké nádraží možná zachrání prezidentův dědeček

Ústí nad Orlicí - Nečekané momenty přineslo setkání prezidenta Miloše Zemana s občany a zastupiteli v Ústí nad Orlicí. Už při příjezdu na plné náměstí sklidil velký potlesk, když zmínil, že k tomuto městu má zvláštní vztah, protože jeho dědeček tu byl za první republiky přednostou stanice. Starosta města Petr Hájek požádal prezidenta o pomoc s řešením nádraží, jehož budoucnost je stále nejistá. Starosta připomněl, že pomoc s tímto problémem už přislíbila spousta vysokých činitelů, ale řešení nebylo nikdy dotaženo do konce. „Ale oni neměli dědečka přednostu stanice a v tom je zásadní rozdíl,“ dal místním naději na reálnou pomoc prezident Zeman. Občané se prezidenta ptali na sociální služby, nové politické strany či kontroverzní úpravy parku Kociánka. Otázku položil i malý chlapec, který chtěl od prezidenta poradit s tím, čím by se měl jednou stát. Prezident mu s úsměvem odpověděl, ať si vybere za povolání to, co ho baví, ale zároveň je to také prospěšné.
V Orlickoústecké nemocnici prezident naslouchal zdravotníkům 

Ústí nad Orlicí – Dalším z míst prezidentské návštěvy v Pardubickém kraji byla Orlickoústecká nemocnice. Miloše Zemana tam očekával nejen její ředitel Jiří Řezníček, ale i spojené představenstvo Nemocnic Pardubického kraje s řediteli i ostatních krajských nemocnic. „Cílem nebylo ukázat prezidentovi jen to, co se daří, ale i to, s čím se kraj dlouhodobě potýká, a to je i financování zdravotnictví. Je to celorepublikový problém. Záměrně jsme vybrali Orlickoústeckou nemocnici, která je nepostradatelná pro region,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický. Kraj pro zajištění akutní péče musí dávat ročně milionové částky v rámci vyrovnávacích plateb. Prezident v Orlickoústecké nemocnici naslouchal představenstvu, zástupcům odborů i ředitelům všech nemocnic Pardubického kraje. V diskuzi se potvrdilo, že nejpalčivějším problémem je úhradová vyhláška a úhradové mechanismy. Mluvilo se také o právní formě neziskových nemocnic, ale i o konkrétních praktických problémech ve zdravotnictví. Aktuálně se nemocnice, lékaři i zdravotnická záchranná služba potýkají s problémy s dodržováním zákoníku práce. Přítomní zdravotníci vyjádřili obavy také z odlivu lékařských pracovníků do zahraničí. Prezident na závěr své návštěvy zamířil na pediatrické oddělení Orlickoústecké nemocnice, kde obdaroval hospitalizované děti hračkami.