Ohlédnutí za Jabkancovou poutí 2014                                
 
Co sdělit nového k Jabkancové pouti?

Určitá změna je evidentní.Byla 54. Musíme konstatovat,že návštěva občanů byla hojná jak z České Třebové a jiných měst ČR, tak i ze států EU, konkrétně z Polska, Německa a Slovenska,j e to totiž stěžejní kulturní událost pro návštěvníky. Na pouť se jako vždy přišel podívat představitel našeho města starosta pan Jaroslav Zedník a také emeritní hejtman a ministr české vlády a dnešní senátor Pardubického kraje pan Radko Martínek. Byl též pozván nynější hejtman pan Martin Netolický, který se pro účast na zahraniční  cestě v USA omluvil.
Pár poznámek k Jabkancové pouti.Je to spousta organizačních starostí 2 měsíce předem,nákupy všech ingrediencí pro výrobu jabkanců. Toto vše se snaží organizovat a dělat Spolek od sv. Kateřiny s pomocí dalších nadšenců pod vedením paní Evy Motyčkové. Samozřejmě k Jabkancové pouti patří také kulturní program,který obstarávají tzv. Jabkancoví umělci,letos pod režijním vedením paní Zuzany Soukupové. Kromě muzikantů z řad Jabkancových umělců se o hudební produkci postarala skupina Rozladěnci.    
K příjemnému dojmu z kulturního vystoupení přispěl dobrým ozvučením celé Jabkancové pouti pan Toník König ml.
Jen poznámka nakonec. Spousta našich členů Spolku se setkává z různými názory na Jabkancovou pouť z osobních i novinových postřehů, jak prodej vylepšit a zkvalitnit, hlavně pro čekající návštěvníky ve frontách. Jsou to např. názory, že bychom měli dopředu upéct jabkance, pak ohřívat a prodávat,aby se netvořily fronty na tuto pochoutku.My pouť děláme,aby měli návštěvníci radost z kulturního programu a také z dobrých jabkanců, které jsou nejlepší v čerstvém stavu a ne za několik hodin dohřívané.Byli jedinci ve frontě,hlavně v ranních hodinách,kteří nakupovali abnormálně velké množství jabkanců. Jak asi mohli chutnat? Tito lidé, kteří takto nakupovali zastavili frontu až na 40 min., a dalším návštěvníkům znechutili dlouhé čekání ve frontě. Určitě máme co zlepšovat,ale babo raď.
Kapacita výroby jabkanců je dána prostory chalupy u Kostelíčka,které jsou 100% využity,kromě sklepa.A to se brambory vaří v ZŠ Habrmanova a odtud se převáží do chalupy. Jabkancová pouť patří historicky ke Kostelíčku, takže se pouťové jabkance dělají jen zde.Výrobu přesouvat do jiných většich lokalit tedy nepřipadá v úvahu i proto, že jabkance jsou nejlepší čerstvé, ne dohřívané.
Takže z toho vyplývá,že fronty byly, jsou a budou, budou-li kastrůlkáři, což nám potvrdili pamětníci.Nepomohlo by zdražení ani omezení počtu na osobu. Řešíme problém každoročně,ale náprava je v nedohlednu. 
Za Spolek od sv.Kateřiny Alois Vyroubal     Foto: Radek Mrštný
PODĚKOVÁNÍ:

Výbor Spolku od sv. Kateřiny by chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří podpořili letošní 54. ročník Jabkancové pouti a všem nečlenům, kteří se také na jejím uskutečnění podíleli. Velký dík patří také firmě EKO-BI, která zajistila včasný úklid komunikace po této akci již v neděli a především Městskému úřadu v České Třebové, pod jehož záštitou se  každoročně Jabkancová pouť koná.
Za výbor Spolku od sv. Kateřiny  Eva Motyčková.