Česká Třebová a dálnice R35                                                  
Město Česká Třebová se dobrovolně na věčné časy zřeklo vlastního přístupu na R35 !                            
V rámci 7. bodu jednání zastupitelstva města označeného "Různé" byla dne 24. 2. schválena  dvě usnesení, které se vztahují k dopravnímu napojení města Česká Třebová na komunikaci R35. Jde o tato dvě usnesení:
 
1)  Zastupitelstvo města odmítá navrhovaná variantní řešení sjezdů ze silnice R35 a obchvatu města Litomyšl s následným trasováním přivaděče do prostoru města Česká Třebová po silnici II/360 a II/358 dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v rámci aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
 
2)  Zastupitelstvo města požaduje navrhovanou variantu řešení přivaděče ze silnice R35 a jeho trasování po silnici I/14 Třebovice - Opatov (červená varianta) do prostoru města Česká Třebová v rámci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a její zařazení na základě Vyhledávací studie ŘSD I/14 Česká Třebová - Opatov (I/43) z 09/2009 do zpracovávání dalšího stupně projektové přípravy této stavby.

Domnívám se, že první z přijatých usnesení je velkou chybou a mělo by být ještě jednou znovu projednáno nikoliv ve spěchu,  ale po získání všech potřebných informací.  Jak to dopadlo?  Z přítomných 24 zastupitelů hlasovalo pro zrušení "MÚK Česká Třebová" 23 a jen já sám jediný jsem toto usnesení nepodpořil.  Domnívám se, že hlasování probíhalo bez řádného vysvětlení problematiky např. nezávislým odborníkem, používaly se výhradně argumenty odpůrců zřízení MÚK Č. Třebová a chyběla stanoviska opačná. Vše proběhlo v určitém spěchu, často doprovázejícím jednání českotřebovského zastupitelstva. Tato problematika, která ovlivní možnosti města na "věčné časy", byla zařazena až na samotný závěr jednání zastupitelův rámci bodu Různé. I to naznačuje, že jí nebyla dána patřičná pozornost. Zastupitelé dostali minimum informací a ani na samotném jednání nebyly k dispozici žádné další, byť by zde byla projekce mapových dokumentů možná. Pro zastupitele okopírované mapy neodpovídaly poslednímu vývoji variant výběru trasy R35 v okolí Litomyšle. Právě seznámení  s těmito podklady by mohlo být pro jednání podnětné. Varianty R35 jsou nyní k dispozici na webové stránce města Litomyšl.  Část trasy kolem Litomyšle se právě nyní přehodnocuje a připravuje se k definitivnímu schválení.  Jenže nás ve Třebové to asi nikoho nezajímá, my už dopředu víme, že přímé krátké dálniční připojení nepotřebujeme. Bylo zde připraveno 5 variant, nyní jsou ve hře dvě nebo tři.  Je zde skutečně také zapracována i varianta bez připojení R 35 "na sever" pro města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí společným přivaděčem.  Je to ale jen jedna z možností, takový "pokusný balónek" jak ušetřit.  Zatímco město Litomyšl a další občanská sdružení požadují nejvzdálenější a dražší variantu č. 1, tak my naopak hlásíme, že nic nepotřebujeme, že původní požadavky na potřebu připojení severu byly trapným omylem, teprve nyní nám Metrans s jeho kamiony otevřel oči a víme, že budeme raději jezdit na Opatov (i když samozřejmě můžeme chtít obojí, v plánech přivaděčů to je).

 Domnívám se, že většina zastupitelů  hlasovala pro návrh proto, že tak chtěli urychlit vybudování přeložky I/14 Č. Třebová - Opatov. Tuto souvislost jsem ovšem nikde v žádném z dokumentů nevystopoval.

Přijaté usnesení o zrušení  MÚK Česká Třebová přirovnávám k fatálnímu rozhodnutí litomyšlských konšelů v roce 1840 o tom, že nechtějí mít ve městě železnou dráhu.  Ještě před deseti lety jsme v našem městském zastupitelstvu prosazovali "za každou cenu" severní variantu R35 s tím, že je nutná pro budoucí rozvoj města.  Rychlé navedení na dálnici je jedna z podmínek rozvoje a je to i kritérium v soutěži "Město pro byznys"  Nyní je vybrána jižní varianta, která nám pro budoucnost nabízí vlastní mimoúrovňové připojení  a my jej nechceme!

Přivaděč od Litomyšle byl přislíben v rámci Memoranda z roku 2006 podepsaného Pardubickým hejtmanem a ministrem dopravy    Šimonovským a je stále platné. Je potřebný nejen pro Č. Třebovou, ale i pro Ústí nad Orlicí. Je zvláštní, že se Česká Třebová zřekla tohoto nejkratšího a výhodného dálničního připojení sama snad i ze své vůle, aniž o tom jednala s představiteli města Ústí nad Orlicí (ačkoliv se nedávno konala společná schůzka vedení obou měst). Představitelé města Ústí se tedy mohou cítit oprávněně  rozhodnutím třebovských zastupitelů zaskočeni. Nyní jsou tedy Ústečtí na řadě, je v tom alespoň pro mně určitá naděje, pokud bude Ústí n.O. na přivaděči trvat.

Co bylo při přesvědčování zastupitelů řečeno:

l) Město Litomyšl bude mít tři přivaděče,  jeden z nich je určitě nadbytečný, jiná města mají max. přivaděče dva (Svitavy, Vysoké Mýto).  Ve skutečnosti bude mít Litomyšl také dva přivaděče, ten třetí dříve označovaný za Litomyšl - sever je jen pro nás, v dokumentaci pro R35 je přejmenován na MÚK Česká Třebová a slouží jen pro připojení na sever na Č. Třebovou a Ústí nad Orlicí tak, jak schválené Memorandum požaduje. (a my ho kupodivu nechceme !!!)

2) Vzdálenost MÚK Č. Třebová bude od okolních vjezdů vzdálena jen  cca 4,5 km, méně než jinde, ostatní vzdálenosti křižovatek jsou 7 - 10 km.  Na druhé straně jsou také kratší vzdálenosti křižovatek i jinde: Vzdálenost  MÚK Mikuleč - Opatovec  je cca 5,5 km a podobně poblíž Pardubic jsou na R35 vzdálenosti křižovatek také do 5 km.

3) Náhradou za zrušení MÚK Č. Třebová dostaneme přivaděč Č. Třebová - Opatov, který se začne stavět současně s dálnicí R 35 na obchvatu Litomyšle.  Skutečně to tak má být, přivaděče se mají stavět současně s dálnicí. Proto je také v Zásadách územního rozvoje PK napsáno, že  bude integrální součástí stavby R35. Ovšem to stejné by podle těchto zásad mělo platit  i pro přivaděč vedený k Litomyšli. Takže jednoho přivaděče k Litomyšli (silnice II. třídy) se zřekneme a druhý dostaneme, jako silnici I. třídy. Přitom i tzv. přeložka I/14 samozřejmě v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje zařazena (viz mapa dále) je a bude postavena tak jako tak, má také funkci přivaděče na MÚK Opatovec. Zrušením MÚK Č. Třebová přijdeme o přivaděč umožňující 10 minut dlouhou bezpečnou jízdu mimo obce k dálnici ve směru ku Praze a to navždycky, nenávratně.  Nebo budete raději jezdit ku Praze přes Opatov po trase o 22 km delší? 

A ještě něco: Přeložka I/14  povede mimo Třebovice, bude jen o 1500 metrů kratší než současná trasa, bude technicky náročná, součástí budou nové křižovatky,  přemostění železnice. Zkrátí nám cestu na Exit Opatovec jen o 2 minuty!!!

4) V zimním období není spojení přes Kohout na dálnici jisté či bezpečné. Skutečně je to trasa se stoupáním a zatáčkami.  Komunikace jsou ale navrženy tak, že  budou při dostatečné údržbě celoročně sjízdné. Argument tohoto druhu je účelový a měl pomoci prosadit jediný přivaděč do města ve směru na Opatov. I zde mohou vznikat v zimě problémy. Stejně nakonec budeme jezdit "přes kopec" na Litomyšl, na dálnici se však přímo nedostaneme, jedině po kličkování v městě Litomyšl.

JAKÉ VIDÍM východisko

Především je třEba ještě jednat na ŘSD a přijít s alternativním řešením.  MOŽNÁ EXISTUJE - POSUNOUT EXIT JANOV směrem k LITOMYŠLI a Napojit na něHO přivaděč z ČESKÉ TŘEBOVÉ  VEDOUCÍ OD TUNELŮ A PRŮMYSLOVÉ ZÓNY mimo Semanín, dále po stávající silnici kolem kapličky SEMANÍN k PAZUŠE a ODTUD VLEVO KOLEM STRAKOVA na ONEN POSUNUTÝ EXIT  JANOV.  DÉLKA je jen 8 - 10 km  A UMOŽNÍ DALŠÍ NAPOJENÍ LITOMYŠLE, POLIČKY ATD .  ŘSD BY SE TO MOHLO LÍBIT, DOJDE KE SNÍŽENÍ POČTU EXITŮ NA TRASE DÁLNICE A PŘIVADĚČ BUDE DOBŘE VYUŽIT!!!

Usnesení ZM je ještě možné revokovat, znovu posoudit všechny aspekty, věnovat tomu dostatek času. Jde o rozhodnutí pro další generace! Dodatečně nikdo MÚK Česká Třebová na dálnici nevybuduje. Bylo by dobré také znát stanovisko měst Ústí n.O. a Litomyšl, které naše rozhodnutí mohlo poškodit. V dokumentech pro zastupitele, které předložila rada města se píše o potřebě řešit situaci vzniklou se silniční přepravou kontejnerů z překladiště Metrans. Pokud "podstatné navýšení silniční kontejnerové dopravy" zcela mění požadavky na připojení města Česká Třebová na dálniční siť ČR. tak proč ne právě touto trasou????

 Osobně se domnívám, že požadavek na  vybudování přivaděče na Opatov nijak nesouvisí s potřebou zrušit dálniční připojení města u Litomyšle.                                                                                                               Milan Mikolecký

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukázky mapových podkladů

Mapa z Aktualizace zásad územního rozvoje Pardubického kraje  ukazuje, že zde jsou vyznačeny stavby přivaděče k Litomyšli (který nyní dle ZM nechceme), i přeložky I/14 mimo Třebovice, která nám má přivaděč k Litomyšli nahradit.  Kdybychom usnesení nepřijímali, mohli jsme mít obojí, třeba ne současně.

PŘELOŽKA I/14 jako přivaděč Z podkladŮ PRO ZASTUPITELE

VariaNty tras R35 kolem Litomyšle s napojENÍM na Č. TŘEBOVOU

Rozbor původně 5 variant ukazuje, že nejlepší by byly i se započtením přivaděčů na sever varianty č. 2 nebo č. 3, vyznačené modře. Mají nejvíce nej po všech stránkách. (Viz obsáhlá dokumentace ve zvláštním souboru) . Přesto Město Litomyšl a další občanská sdružení prosazují zcela  jednoznačně ne tak výhodnou variantu  č. 1 (červenou) co nejvíce vzdálenou od města. To je pro nás ukázka, že lze požadavky stupňovat, v našem případě je ubíráme, snižuje.  Tato varianta však přibližuje dálnici k nám a zkracuje přivaděč, měli bychom spolupracovat.i s Litomyšlí. Nebu-li MÚK Č. Třebová, budeme jezdit navzdory rozhodnutí třebovských zastupitelů na dálnici po II/358 a zvyšovat frekvenci ve městě Litomyšl, zejména v okolí zámku a to není pro Litomyšl dobře..... Místo 10 minut na dálnici ztratíme více času, spálíme více benzinu, nebudeme mít tak komfortní připojení, neboť jsme tuto možnost sami zavrhli, aniž by nás někdo nutil. Přesně to chtěli městští zastupitelé?

Stejná situace s variantami R35 u Litomyšle  zakreslená do ortofotomapy

Ještě jednou mapa širších vztahů, jako součást dokumentace K variantám R 35 v okolí Litomyšle. jasně ukazuje, že se s přivaděči pro ČT a UO V DOKUMENTACI počítá.

Jak budou jezdit v případě zrušení MÚK Č. Třebová na dálnici z Ústí nad Orlicí?

Je to jejich věc, ale je to částečně i problém České Třebové. Směr Praha se nabízí spojení po I/14 do Českých Libchav  (přes obec Libchavy, 7 km, rychlostí 50 km/h)  a odtud po (částečné) přeložce II/312 která se vyhýbá Chocni a po dalších 22 km se dostanou na R35 za Vysokým Mýtem n MÚK V. Mýto západ.  Celková trasa po silnicích I a II. třídy bude tedy 29 km což odpovídá času cca 33 - 35  minut.   Může je těšit to, že  si cestu do Prahy tímto způsobem alespoň neprodlouží. Když pojedou na Moravu, musí jednoznačně přes Českou Třebovou na Opatov (cca 25 km) a budou dále zvyšovat dopravní frekvenci na našem průtahu města, protože investice do obchvatu asi upřednostněna nebude. Nejde jen o vozy z Ústí, ale také od Letohradu či Žamberka. Má to smysl, jen když bude vybudovaný obchvat České Třebové.  Nemyslím, že by byl nyní prioritou...... (mm)