Třebováci nezapomněli na slavnou rodačku                        

V  prosluněné únorové odpoledne, byť byl pátek třináctého, se v prostoru před hasičskou zbrojnicí, kde dříve stával dům čp. 29, v Chorinově ulici  sešli i zástupci města, kultury a početná skupina Třebováků, u příležitosti 130.výročí narození divadelní a filmové herečky Zdeňky Baldové. Přítomné přivítali  starosta města Jaroslav Zedník a ředitelka muzea Jana Voleská, životní osudy a uměleckou tvorbu umělkyně pak připomněl student filmové vědy Jaroslav Lopour.
V 16 hodin byla za doprovodu filmových melodií saxofonového kvarteta slavnostně odhalena  Jaroslavem Zedníkem a Michalem Daňkem pamětní deska Zdeňky Baldové. Tato nevšední a významná kulturní událost  obohatila Českou Třebovou o další místo, které stojí za zastavení. Bronzová busta zasazená do stylizovaného filmového pásu, je dílem volyňského restaurátora a sochaře Lukáše Černého a bude Třebovákům i návštěvníkům města trvale připomínat místo narození této významné rodačky. 
Sochař Lukáš Černý je autorem pamětní desky, odhalené v roce 2008 k 200. výročí narození dalšího významného českotřebovského rodáka F. M. Klácela. Tuto desku můžeme shlédnout v Hýblově ulici na domě čp. 67.
                                                                                                  
Milan Michalski, foto Milan Michalski a Milan Mikolecký