Autobusy na Křib? Ano, ale jen jako městská doprava    
Závěr z jednání, které jsem absolvoval kolem problematiky, jak zajistit pro sídliště Křib veřejnou autobusovou  dopravu alespoň v minimálním rozsahu, je jednoznačný. Pardubický kraj ji zajišťovat nechce,  i kdyby zde žádné technické problémy nebyly. Nemá totiž žádný regionální význam. Je to typický úkol pro zavedení linky městské dopravy. A protože není technicky možné zřídit pro sídliště zastávku kolemjedoucí linky příměstské dopravy 700934, nezbývá než  čekat, až budou ve vedení města osvícené hlavy, které opráší opět projekt městské veřejné dopravy.  Projekt "Radiobus" se skutečně připravoval kolem roku 2010,  ale pak se ukázalo, že by byl bez dotací a tak rychle ztratil na významu.  Pak nastalo kouzelné období, kdy vše zajistil Pardubický kraj bez doplatků měst a obcí, což platilo až do roku 2015. Od tohoto roku platíme Pardubickému kraji za provozování některých spojů místního významu cca 443 tisíc Kč, zejména jde o doplatky na spoje na úseku Terminál - sídliště Lhotka, ale také za zajížďky spojů do Kozlova na točnu a do Svinné (podobně jako další města v kraji).
Městská doprava.
Položme si proto otázku, zda by bylo výhodné zařídit pro Českou Třebovou linku městské dopravy, realizovanou mikrobusem např.  pro 9 osob nebo větším pro cca 20 osob a pokrýt s ní i spoje, na které nyní musíme doplácet. To by umožnilo mimo stávající základní spoje provozované Pardubickým krajem a tedy společností ICOM Transport vedené po hlavní trase zavést také několik spojů linky vlastní městské dopravy, díky kterým by bylo obslouženo nejen sídliště Křib, obchodní zóna, sídliště Lhotka, ale také  např. i oblast Pod Jelenicí, Javorka či Brázdov.  Stálo by to peníze, jednak základní kapitál, pořízení vozidla (vozidel), ale také provozní náklady. Na druhé straně bychom už neplatili Pardubickému kraji  doplatek na dopravní obslužnost a měli i další příjmy od cestujících na nové městské lince. Vozidla by bylo možné také využít pro zájezdovou dopravu škol, sportovců, či třeba firem. Výdělečné by to jistě nebylo, ale pro občany města by vznikly nové možnosti.  O zřízení městské dopravy vážně uvažují na podobném principu v Ústí nad Orlicí a provozují ji několik let v Litomyšli (firma Zlatovánek). Nejde o výdělečný podnik, ale o službu, která může zajistit mobilitu občanů bez použití osobních aut. Některé spoje by byly pevně určené, jiné by mohly být i "na zavolání", (typ Radiobus) před časem tolik propagovaný.
Seniordoprava to nezachrání
Při odmítání připojit sídliště Křib na veřejnou dopravu se někdy uvádí, že vše vyřeší "Seniordoprava", která u nás funguje, a tak co bychom chtěli ještě víc. Ti co to tvrdí nepochopili o co se jedná. Není to veřejná doprava ani taxík pro seniory. Je to smluvní doprava - každý, kdo chce cestovat vozidlem seniordopravy musí uzavřít s provozovatelem (OS ČČK) smlouvu obvykle na více jízd a (nejlépe alespoň jeden den) předem si pak jízdy objednávat.
Otázku, jak vylepšit veřejnou dopravu uvnitř města tedy ponechám otevřenou. Není - li zájem, tak je jisté, že nic nebude, Stálo by to peníze a také nějaké úsilí překonávat překážky. 
Milan Mikolecký