Zastupitelé se budou znovu zabývat problematikou omezení hazardu v České Třebové

Na návrh Koalice pro Českou Třebovou bude tato otázka znovu "oprášena". Po dohodě se starostou města Jaroslavem Zedníkem bude vytvořena pracovní skupina nebo komise, která se bude touto problematikou zabývat. Do konce prosince 2016 mají jednotlivé volební strany možnost delegovat do této komise jednoho svého člena ať již zastupitele nebo  i toho, kdo zastupitelem nebyl zvolen.  Právě nyní po vstupu nového zákona v platnost je pro omezení hazardu nejpříhodnější doba. Pokud se promarní, bude již omezení hazardu ve městě více bolestivé. Město má právo omezit herny na svém území a to  buď úplně, nebo lokálně, tedy může ve vyhlášce stanovit, ve kterých místech či zónách si herny na svém území nepřeje.Omezení může být také časové. podle nového zákona budou herny ve městě mít svou otevírací dobu omezenou tak, že otevírat mohou nejdříve v 10 hodin dopoledne a zavírat musí ve 3 hodiny po půlnoci. Tato provozní doba se zdá mnohým příliš dlouhá a existují návrhy na její omezení.   
Vzorové vyhlášky na omezení hazardu již ministerstvo financí připravilo a je možné zde nají přesnou inspiraci.  Majitelé heren mohou ještě celý rok 2017 provozovat hrací přístroje podle starého zákona s tím, že místo poplatků na VHP budou platit stanovenou "daň z hazardu" a to za povolené (i nepovolené) přístroje.
Bude-li chtít podnikatel zřídit hernu podle nového zákona, musí získat na MFČR obecné povolení (po složení kauce - min. 1 milion korun) a potom realizovat v herně poměrně náročné technické úpravy, např. instalovat náročný kamerový systém, který pokryje celou plochu herny po celou dobu otevření a záznam bude uchován neuvěřitelně dlouho. V každé herně může být pouze 1 majitel či pronajímatel. Do herny nesmí být vchod např. z restaurace nebo soukromého prostoru. V herně musí být  v provozu herní zařízení v počtu 15 hracích pozic a musí pomocí OP registrovat každého příchozího, i kdyby přišel třeba jen na kávu.  Až bude mít majitel prostor takto připravený, požádá Město o technické povolení. Město mu povolení vydá s platností na 3 roky, pokud budou všechny požadavky splněny a pokud nebude herna odporovat městské vyhlášce o omezení hazardu. Proto je důležité přijít  s přípravou městské vyhlášky právě co nejdříve, aby  byl zajištěn férový přístup k budoucím majitelům heren, aby se vědělo, jak to v České Třebové s hernami bude.  Těžko rušit pomocí vyhlášky již zavedenou hernu, když technické úpravy stály velké peníze.  Nově zřízená komise (pracovní skupiny) by měla své návrhy předložit zastupitelům co nejdříve k diskuzi a následně po zapracování připomínek i ke schválení. 
Obecně platí, že počet hracích pozic pro technickou hru (počet automatů a mechanických rulet) má klesající charakter, zájem hráčů přechází na jiné elektronické přístroje a na internet.  Česká Třebová získá z hazardu v roce 2016 rekordní peníze přes 10 mil, Kč a ani v příštím roce, kdy je ještě poslední možnost provozovat automaty podle starého zákona to nebude méně. Mnohá města se s hazardem, rozloučila, řada zastupitelů si představuje, že bychom mohli být mezi nimi. Automaty totiž můžeme podle přehledů ministerstva financí registrovat především v problémových oblastech státu, ve velkých městech a v okolí státních hranic. Zda se zařadíme k městům bez heren záleží na vůli většiny zastupitelů, pro přijetí zákazu je potřeba v zastupitelstvu města získat 14 hlasů. I po zrušení heren finanční tok z hazardu do městské poklady nezanikne, jen se omezí, neboť automaty představují jen jednu z osmi daní z hazardu. Zatímco daň z mechanické hry na automatech se rozděluje podle počtu hracích pozic ve městech, tak v případě zbývajících sedmi druhů hazardu se rozděluje výtěžek městům a obcím podle počtu obyvatel. ... (mm)