Jídelna v Domě s pečovatelskou službou od ledna zrušena

 

Stane se to, co si obyvatelé domu s pečovatelskou službou nepřáli, dojde ke snížení standardu zdejšího bydlení. 12 let se zde obyvatelé mohli dobře najíst a nemuseli za tím nikam chodit.. Počet odebíraných obědů v posledních letech poněkud klesl především díky tomu, že se pozměnila skladba obyvatel. Řada z nich zvolila bydlení v DPS ne proto, že jsou nyní odkázáni na pomoc pečovatelek, ale řešila tím především svou budoucnost, obávajíce se např. dalšího zhoršení svého zdraví. Řada obyvatel proto nyní využívá možnost si alespoň občas oběd uvařit, zvláště po zavedení poplatku 20 Kč za dovoz obědů, který zvýšil cenu oběda o 40%. To v prvních letech po otevření DPS nebylo, proto byla jídelna více využita. Oběd však stojí 71 Kč a to je už cena menu v řadě restaurací. Podobnými poplatky za dovoz obědů jsou zatíženi i v jiných městech, ale tak vysoké poplatky jako v České Třebové nemají. Pečovatelská služba bude  dovoz obědů obyvatelům DPS (za stejnou cenu) zajišťovat i nadále, ale v jídlonosičích, v jídelně se obědy vydávat nebudou.

Občané z DPS se obrátili na zastupitele Koalice pro Českou Třebovou. Společně jsme se snažili přijít s některými návrhy na řešení. Magda Peterková a Milan Mikolecký jednali opakovaně jak s představiteli města, tak s ředitelem Sociálních služeb Josefem Jurenkou, o problému jídelny v DPS a výši poplatku za dovoz obědů jednal i kontrolní výbor ZM. Nenalezli jsme pochopení, dokonce naše iniciativa využít pozvání obyvatel DPS na setkání ve žluťáku byla starostou města označena za škodlivou, údajně mohla být politickou propagandou (!) Ve skutečnosti jsme jen chtěli uplatnit mandát zastupitele a vyslechnout na vlastní uši starosti a návrhy obyvatel, diskutovat. Tomu nám bylo bráněno.  Připravené setkání bylo proto nakonec zrušeno, i když jsme na něho starostu také pozvali. Rada města 28.11.přijala usnesení, podle kterého  byla jídelna v DPS zrušena. Ovšem tak mazané, že stojí za to text citovat: "Rada města bere na vědomí změnu využití prostor v přízemí DPS Masarykova 2100. Od 01.01.2017 budou tyto prostory využívány jako společenská místnost". Obyvatelé DPS se o zrušení jídelny jako o hotové věci dozvěděli ještě týž podvečer na setkání, na kterém byla např. oceněna i květinová výzdoba balkonů domu.

Mrzí nás, že se nepodařil ani kompromis, t.j. dočasné snížení poplatku za dovoz obědů na úroveň okolních na zkušební období, ve kterém se dalo ověřit, zda by tato varianta nepřinesla v DPS větší využití této služby. Mrzí ale i to, že se tím zničila snaha obyvatel domu vytvořit zdejší samosprávu. Dokonce bylo na schůzi řečeno i to, že tuto možnost, t.j. vytvořit samosprávu, nikdy ředitel sociálních služeb ani nevyslovil ( "a že si to pan Mikolecký v článku v říjnovém zpravodaji vymyslel, neboť si píše co chce", přestože se o tom jednalo i na dalších schůzkách). Záměr zrušit zdejší jídelnu byl tedy zřejmě předem stanovený. 

Můžeme jen doufat, že tato služba bude opět obnovena, důvody pro to jsou. Požádali jsme o výpočet nákladů na zajištění výdeje obědů v DPS, dali jsme si rozklíčovat  použité položky. Předložený ekonomický rozbor  obsahuje chyby.  Skutečná ztráta z provozu jídelny v DPS je cca 34 tisíc Kč, dala by se navíc kompenzovat rozšířením služeb. A i kdyby měla zůstat, jde opravdu o tak velký problém? Opravdu takovou částku v rozpočtu města nenajdeme?

Milan Mikolecký a Magdalena Peterková