Jaroslav Plocek vystavuje v Senátu ČR  5. - 18. 4. 2016 

Vernisáž výstavy fotografií  "Stavitelé dopravního terminálu v České Třebové" se uskuteční v úterý 5. dubna od 17 hodin v předsálí Jednacího sálu Senátu České republiky, Praha, Valdštejnské náměstí 17/4. Kulturní program na vernisáži  zajišťuje českotřebovská Základní umělecká škola.    Výstava souboru fotografií Jaroslava Plocka již byla vystavena  loni na přelomu srpna a září ve Výstavní síni Kulturního centra Česká Třebová a vzbudila zaslouženou pozornost.   Fotografie připomínají vybudování Dopravního terminálu Jana Pernera v Č. Třebové. 

"Časosběrně koncipovaná výstava představuje fotografie, které jsem pořídil v době výstavby českotřebovského Terminálu Jana Pernera, tedy od ledna 2009 do září 2010. V tomto více než dvacetiměsíčním období jsem se snažil dokumentovat stavbu minimálně jednou týdně. Bylo zajímavé sledovat pracovní postupy a také život dělníků a techniků, kteří terminál stavěli. Postupem času jsme si na sebe zvykli a já měl přístup i tam, kam se běžný kolemjdoucí nedostal. Touto výstavou chci všem stavitelům terminálu poděkovat a vyjádřit obdiv nad jejich prací a nelehkým životem.  Stejně jako v případě mé knihy Šel jsem tím městem..., se mnou spolupracoval můj přítel, brněnský literát a polyhistor Miroslav Fišmeister, jehož básně dávají fotografi ím netušený rozměr." Jaroslav Plocek

O možnost návštěvy výstavy a budov Senátu v Praze na Malé straně projevilo zájem hodně českotřebovských občanů. Zveme občany našeho města  na výstavu, která dokumentuje, co všechno naše město udělalo pro zajištění dobré úrovně dopravního spojení města a našeho regionu se světem.  Pro zájemce zajistila českotřebovská MO KDU - ČSL návštěvní sobotu dne 9. dubna 2016. Navíc náš senátor Petr Šilar připravil prohlídku všech prostor Senátu ČR. Výlet pokračuje volitelným programem, ve kterém nabízíme prohlídku pro turisty jinak nepřístupných prostor kláštera sv. Tomáše a kostela P. Marie Vítězné s Pražským Jezulátkem

Organizační informace: Zájemci se mohou hlásit na tel. 776 598 797 (paní Habartová). Pro návštěvu Senátu je třeba předem nahlásit číslo Vašeho občanského průkazu. Jízdné je ve vlastní režii. Odjezd je plánován vlakem z nádraží v České Třebové v 7.03 hod. Máte-li zájem o společnou skupinovou jízdenku (tzn. 50% sleva z plného jízdného), je nutné se dostavit na nádraží nejpozději v 6.45 hod. Návrat do Česká Třebové vlakem EC 155, příjezd v 17.58 hod. Těšíme se na každého z Vás!
 
Další zájezd do Prahy na výstavu do Senátu připravuje Klub důchodců ČR
Jaroslav Plocek se narodil 7. 7. 1968 v Litomyšli, žije v České Třebové. Fotografuje od začátku 21. století. Samostatně vystavoval v Městské knihovně Česká Třebová (2011) a ve Fabrice Svitavy (2013). Je zastoupen ve sbírkách Svazu českých fotografů. V roce 2010 vydal spolu s Miroslavem Fišmeisterem v Ústí nad Orlicí knihu Šel jsem tím městem... Česká Třebová očima fotografa a básníka.
Miroslav Fišmeister spatřil světlo světa 23. 4. 1976 v Brně, žije tamtéž. Amatérský přírodovědec. Doposud vydal knížky Ten stolek je nízký! (Petrov, 2005), To okno je malé! (Carpe diem, 2006), Aspoň že postel je pohodlná... (Carpe diem, 2007), Pískoviště (Pavel Mervart, 2007), Z (Větrné mlýny, 2010), Pieter van den Hoogenband (Edice H_aluze, 2010),  Barva času je žlutá (Vetus via, 2011), Nohy z Kalymnosu (Druhé město, 2012), Dvojí dech (Carpe diem 2013) a Entasis (Carpe diem, 2014).  Jeho básně byly přeloženy do francouzštiny a italštiny.