CZ LOKO řeší přestavbu defektoskopické jednotky          
V dílnách DKV Česká Třebová, které si akciová společnost CZ LOKO pronajala a kde zřídila nové specializované pracoviště, vzniká modernizací a přestavbou dvou poštovních vozů typu PostW a motorového vozu 850/851 unikátní kompaktní motorová jednotka defektoskopické  kontroly (DJ NDT). Určena bude na kontinuální měření vad kolejnic za pomoci nedestruktivních metod. Pro dílny DKV se firma rozhodla, neboť ve svých provozech nemá žádné  volné plochy, na které by šlo zakázku, vyžadující rozlehlý prostor, umístit. „Díky tomuto projektu získáváme další know-how v oblasti speciálních diagnostických a interiérových vozidel. Jde o  nové výrobní segmenty, které jsme před několika lety začlenili do svého portfolia a nyní ho postupně rozšiřujeme o další projekty, mezi něž právě DJ  NDT patří,“ říká Karel Havlíček, vedoucí referátu plánování.
Jednotka se skládá ze tří vozů – řídícího, měřícího a hnacího. V řídícím voze, který vzniká přestavbou vozu PostW, budou umístěna tři kupé pro ubytování obsluhy, včetně dalšího sociálního zázemí osádky jednotky. Prostřední měřící vůz, vznikající rovněž z přestavby PostW,  bude vybaven uprostřed novým měřícím podvozkem, a dále měřící technologií, měřicí místností s technologickým zázemím. Hnací vůz pak vzniká přestavbou z řady 850/851. Osazen bude motorem SM CAT C 27, a jeho součástí budou dvě kupé pro obsluhu, včetně sociálního zázemí osádky.
Na celé jednotce je kvůli ultrazvukovému  měření umístněno  také 12 m3 technologické vody  jako kontaktního media mezi kolejnicí a ultrazvukovými sondami.  Ty jsou umístěny na měřicím podvozku. Jednotka DJ NDT má v měřícím voze tři měřící systémy, z nichž  většina je umístěna na speciálním měřícím podvozku. Jde o ultrazvukový  měřící systém vad kolejnic, ET  systém (Vířivé proudy) měření  povrchových vad kolejnic a VT  systém (Vizuální prohlídka – videoinspekce)  kolejnic. 
„Pro CZ LOKO jde v segmentu  interiérových a speciálních  diagnostických vozidel o velmi významnou zakázku. Začali jsme s ní  vloni a výrobně  dokončuje se v srpnu  letošního roku,“ uzavřel Karel Havlíček