Dopravní konference Pardubice po páté                              
Jednání zajímavé i pro Českotřebováky

Stěžejní témata konference byla rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích. Konference, která se konala  v kongresovém centru Palác Pardubice byla určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům zainteresované veřejnosti z oboru dopravy a dalším zájemcům z podnikatelské sféry. Pořadatelem byla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Byl to již pátý ročník  Dopravní konference, kterého se zúčastnily všechny dostupné špičky českých dopravních institucí snad mimo samotného ministra dopravy. Toho zastupoval jeho náměstek Ing. Tomáš Čočka.  Přijel a také na konferenci vystoupil prezident České hospodářské komory Ing. Vladimír Dlouhý. Přestože sem přijeli zástupci většiny pověřených měst z našeho kraje, z České Třebové bohužel nepřijel nikdo, i když Česká Třebová je na dopravní mapě Pardubického kraje důležité město a silniční i železniční stavby v České Třebové byly na programu několika panelových vystoupení a byly prezentovány poměrně podrobně. Připomeňme, že první ročník této konference se konal v září 2012 a vystoupil na něm také starosta města Jaroslav Zedník na téma kontejnerové překladiště a dopravní význam pro Českou Třebovou. O kontejnerovém překladišti a vynucených investicích do silniční sítě způsobených jeho realizací  se jednalo i letos čtyři roky poté.  A budeme rádi, když do roka budou dopravní problémy spojené s jeho vznikem vyřešeny.  Poměrně podrobně byla konference seznámena s investičním projektem, který má realizovat od října t.r., na kterém se podílí SŽDC, SFDI a také Pardubický kraj z e svého rozpočtu roku 2017.  Rozsah tohoto projektu převyšuje další akce v našem kraji, které nejsou financované z dotací EU a nebude to jednoduchá stavba. Ukazuje se, že bude v podstatě potřeba přestavět a zpevnit celý první "tunel", respektive jeho vybudované mostní oblouky. Další komplikací je nutné snížení nivelity Semanínského potoka v délce přes 700 metrů.  Stavba má být zahájena předáním staveniště 17. října t.r. a má trvat celkem 10 měsíců. Během rekonstrukce tunelů (správně mostů) budou jezdit nákladní vozidla po objížďce přes Zádulku, osobní vozy a autobusová linka pak Semanínskou ulicí. Po dokončení opravy silnice v mostech bude provedena obnova objížďkové trasy přes Zádulku a kolem Třebovice a rybníka Hvězda až k silnici I/43. Součástí akce není výstavba kruhové křižovatky u Korada a nedá se čekat, že by měla navazovat, pokud by to nebylo vzato jako "oprava". Na opravy silnic I. třídy je totiž poměrně hodně finančních prostředků. Opravují se zejména mosty.

Dalším problémem, který se na konferenci diskutoval, byla stavba D35 a jejích přivaděčů. Stavba dálnice  Opatovice - Ostrov získala výjimku na platnosti EIA, je rozdělena na dva úseky, potřebné pozemky jsou vykoupeny z 95 - 97%, ostatní budou vyvlastněny. Zahajuje archeologický průzkum na trase, padaly stížnosti na to, jak bude drahý.  Další  úseky Ostrov - Vysoké Mýto - Litomyšl - Opatovec - Staré Město mají platné rozhodnutí EIA, nebude třeba dělat nové posudky. Poslední úsek Staré Město - Mohelnice je již na území Olomouckého kraje, je nejvíce pozadu, posouzení EIA právě probíhá. Předpokladem je, že by se dálnice měla postavit do Opatovce do roku 2023, tedy cca za 7 let. A současně budou investičně připraveny i přivaděče.

Celkem je v Pardubickém kraji plánováno 6 přivaděčů většinou po "krajských" silnicích II. třídy v celkové hodnotě 2,5 mld. Kč. Měly by se budovat tak, aby se dokončovaly současně s dálnicí na kterou navazují, tedy také cca do roku 2023. Pardubický kraj vybudování přivaděčů vítá, bude to znamenat, že se podstatná část důležitých silnic opraví a rekonstruuje za státní či evropské peníze, na tom se jen vydělá.  Pro Českou Třebovou je opět důležité, že se logicky v plánech zachovává  křižovatka Litomyšl - sever, na kterou navazují přivaděče na Českou Třebovou a Ústí nad Orlicí.  To znamená že nedávná podivná "litomyšlská" debata o tom, že se MUK Litomyšl - sever vypustí, neboť ho Litomyšl nepotřebuje, je z říše pohádek. Přivaděče jsou opravené a upravené silnice II.- třídy, které jistě nemohou občanům vadit tak jak jim dnes nevadí stávající rozbité, klikaté a úzké silničky III. třídy. (Jde např. o úsek Litomyšl - Kornice). V této souvislosti se také ukázalo jako velmi hloupé v r. 2012 přijaté usnesení českotřebovského zastupitelstva o tom, že nesouhlasíme s připojením města na MUK Litomyšl sever, přestože je součástí schválené aktualizace územního plánu Pardubického kraje.  (Snažil jsem se toto usnesení dodatečně revokovat, ale nebyla k tomu vůle).  Tím se dostávám  k připojení na dálnici po I/14 + I/43, které ovšem není vyznačeno jako přivaděč (jde o státní komunikaci I. třídy), ale jako "úsek k posouzení rentability". Není zde zatím schválena žádná "přeložka I/14 mimo Třebovice", ale trasa je vedena zatím po stávajících silnicích.  Zde je vše zatím v nízkém stadiu  přípravy, není EIA a není to ani mezi prioritními stavbami ŘSD na území Pardubického kraje. To stejné platí zatím o obchvatu města Česká Třebová. O něm se zatím můžeme dočíst jen v aktualizovaném plánu územního rozvoje kraje, zatímco obchvat Svitav  na I/43 v úseku Lačnov - Hradec nad Svitavou je jako priorita zařazen, i když nyní nemá platné posouzení EIA, které bude třeba předělávat. Podobně dopadlo asi 90 dalších staveb v ČR.  Má však probíhat "předělávka EIA" a další příprava investice paralelně. Obchvat Svitav tedy bude zřejmě realizován dříve než přivaděče.

Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý přednášel o připravovaných investicích na železnici, kde popisoval přestavbu uzlu Česká Třebová jako akci s vysokou prioritou v rozsahu 5,8 mld. korun, která se již začala připravovat a bude realizována v letech 2019 - 2022.   Ve stejné době se bude přestavovat také uzel Pardubice (asi v polovičním rozsahu) a chystat přestavba trati nejpomalejšího úseku koridoru Ústí n.O. - Choceň. Vše bude financováno pomocí evropských dotací, stejně jako ještě např. zdvojkolejnění tratě Pardubice - Hradec Králové nebo Ostřešanská spojka umožňující nové přímé spojení Pardubice - Chrudim. Ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica vysvětlil finanční výhled na další roky a zástupce měst a obcí informoval o tom, že nově může SFDI financovat i stavbu nebo přestavbu mostních křížení místních komunikací s železnicí nebo státní silnicí a to dokonce se 100% účastí SFDI. Pardubice tak např. připravují rekonstrukci nadjezdu k nemocnici u zastávky Pardubičky.  Co kdybychom se pokusili o obnovu  kdysi zbouraného Beranova mostu na Lhotce nebo mostu v Jiráskově ulici. Každé spojení po mostě totiž není omezeno rozměry podjezdu, jak to je všude jinde po trase železnice přes město....

Mluvilo se samozřejmě o jiných velkých projektech, ze kterých vyčuhuje zejména mutimodální překladiště Pardubice, který lze zatím vnímat spíše jen jako záměr snů, neboť ještě není zhotovena ani pořádná studie, pouze studie proveditelnosti a není vysloven ani finanční odhad. Diskutoval se i letištní terminál  Pardubice a poslanec Ing. Martin  Kolowratník informoval o založení nového Spolku pro realizaci dálničního spojení   D35 a D43, který lze ovšem hodnotit zejména jako politickou prezentaci některých osob, které mají lobovat pro popisovaný účel. Zda bude mít nový spolek skutečný význam se teprve uvidí.

Program konference

13:00 hod.
  zahájení
moderátor Aleš Lehký
   
proslovy významných hostů:
Ing. Martin Charvát – primátor města Pardubice
Ing. Vladimír Dlouhý CSc. – prezident Hospodářské komory ČR
Ing. Jaromír Dušek – náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
13:20 hod.   příspěvky panelistů 
13:20 hod.   Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
1. náměstek ministra, Ministerstvo dopravy České republiky
TÉMA: Výzvy Operačního programu Doprava 2014 - 2020
13:40 hod.   Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
TÉMA: Financování dopravní infrastruktury 2016-2018
14:00 hod.   Ing. Martin Kolovratník
poslanec Parlamentu ČR, místopředseda Hospodářského výboru
TÉMA: Aktuální novely dopravních zákonů + vznik Spolku pro výstavbu D35 a D43
14:20 hod.   Ing. Jan Kroupa
generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
TÉMA: Rekonstrukce a výstavba silnic v Pardubickém kraji
14:40 hod.   Ing. Pavel Surý
generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty
TÉMA: Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
15:00 hod.   Ing. Jaromír Dušek
náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
TÉMA: Velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v letech 2016-2017
15:20 hod.   Ing. Miroslav Němec
ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
TÉMA: Rozvojová témata spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice (DUP), přivaděče silnic II. a III. třídy k R35, napojení veřejného logistického centra Česká Třebová – Semanín
15:40 hod.   Ing. Jan Řehounek
náměstek primátora, Město Pardubic
TÉMA: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích a Přístav Pardubice
16:00 hod.   Ing. Lubomír Fojtů
ředitel, Ředitelství vodních cest ČR
TÉMA: Postup přípravy vodní cesty na Labi v Pardubickém kraji včetně rekreační dopravy a řešení mostu ve Valech  - nulté etapa zesplavnění
16:20 hod.   Hana Šmejkalová
ředitelka, letiště Pardubice
TÉMA: Stavba nového terminálu letiště Pardubice