Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek v České Třebové

V rámci návštěvy Pardubického kraje navštívil ve čtvrtek 5. října místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek  také dvě  úspěšně se rozvíjející společnosti v našem regionu. Po dopolední návštěvě ve firmě INA ve Svitavách  přijel do České Třebové, kde poobědval v hotelu Bravo a poté navštívil  firmu IMS - Drašnar. Společně s Pavlem Bělobrádkem přijeli také někteří členové kandidátky KDU-ČSL do nadcházejících parlamentních voleb, především Mgr. Marek Výborný z Heřmanova Městce, MUDr. Vít Ulrych z Pardubic, Ing. Michal Kokula z Ústí nad Orlicí, ale také třeba i David Šimek, starosta města Svitavy, Petr Čada z Ústí n.O.  Mezi kandidáty  pro nejbližší volby je také Třebovák Jiří Drašnar, jednatel úspěšné společnosti IMS - Drašnar v Semanínské ulici, který byl vlastně v České Třebové hostitelem a který prezentoval svou rozvíjející se společnost  V České Třebové doprovázel místopředsedu vlády také místopředseda MO KDU-ČSL Josef Tesař a zastupitelé Koalice pro Českou Třebovou Mgr. Magdaléna Peterková, Mgr. Josef Menšík a Mgr. Milan Mikolecký

Jiří Drašnar představil hostův svou firmu, která právě v současné době prochází velkým rozvojem. Investice do nové výstavby a technologie převyšuje 100 milionů korun a společnost IMS - Drašnar ji realizuje bez jakékoliv dotační podpory. Bez rozšíření firmy by ovšem nemohl plnit požadavky na nasmlouvané dodávky především pro přímé dodavatele z oblasti automobilového průmyslu, které je třeba plnit vždy včas, je tedy třeba přesně sladit výrobu a logistiku. Při výstavbě musela firma splnit ne zcela jednoduché požadavky  stanovené ve stavebním povolení, např. oddělení srážkových vod od kanalizace, což s výstavbou zařízení na zadržování srážkových vod navýšilo investici o několik milionů korun.

Jiří Drašnar představil společnost jako fungující rodinnou firmu, ve které např. zaměstnává všechny tři své děti a jejich rodiny, cílevědomý postup při rozvoji firmy byl předmětem obdivu přítomných hostů. Současně prezentoval své vlastní dlouhodobé zkušenosti při vedení středně velké firmy. Rozhodně se u místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka přimlouval  o to, aby se změnil současný způsob dotačních nebo grantových prostředků, který preferuje jen vybrané firmy často na úkor ostatních nedotovaných. Za daleko účinnější řešení, které by pomohlo více podnikatelům považuje Jiří Drašnar zkracování doby odpisů investic, daňové úlevy, které by zvýšili zájem o investování, zavádění nových technologií  a rozvoj produktivity práce, systém by byl daleko spravedlivější než ten současný, který podporuje jen vyvolené.

Pavel Bělobrádek v diskuzi po prohlídce závodu velmi ocenil úsilí  vedení firmy IMS - Drašnar, Zvolené řešení ve firmě, které navíc dává velký důraz na energetické úspory považuje za vzorové, popřál jednateli společnosti Jiřímu Drašnarovi další úspěchy v podnikání, slíbil, že se bude  vyslovenými podněty zabývat.  Vzhledem k termínu voleb, které jsou "na spadnutí" se nedalo vyhnout také předvolebním tématům a hodnocení současné situace na politické scéně. Velmi děkoval  členů KDU-ČSL, kteří se masově zapojili do kampaně, podobně jako v jiných letech. Vyslovil přesvědčení, že spravedlivějšímu výsledku napomůže i stanovené omezená ceny volební kampaně na limit 90  mil. Kč, což by se mělo projevit radikálním omezením drahých billboardů, zbytečného vymývání mozků těmi, kteří na to mají dost peněz. Zamýšlel se také na úlohou médií, kde se setkává s tím, že média se nezajímají často o podstatu prezentovaných programů a rozdíly mezi nimi, ale jde jim o rarity a zviditelňují především problém. V této souvislosti připomněl, že díky jeho nedávné nehodě na jízdním kole (a odřenému nosu s tím spojenému) zaznamenal daleko větší ohlas než  jeho diskusní vystoupení v některých třeba závažných debatách.  (mm)

Oběd v hotelu Bravo

Návštěva úspěšné firmy IMS Drašnar v České Třebové - Semanínské ulici
Prohlídka provozů firmy včetně nově dokončovaných  hal

Závěrečná diskuze v klubovně firmy