Rada Pardubického kraje schválila dotační program na podporu dopravních hřišť

Není pochyb o tom, že nejvhodnějším místem pro dopravní výchovu, jsou dětská dopravní hřiště. To si uvědomují i krajští radní, kteří na svém včerejším jednání schválili vyhlášení dotačního programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“, předložený náměstkem pro dopravu Michalem Kortyšem. Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 5 milionů korun.

Základní školy mají povinnost učit děti, jak se pohybovat v silničním provozu. Jedná se však pouze o teoretickou část, kterou je nutné doplnit praxí, což jde v normálním provozu velmi těžko. Nejvhodnějším místem jsou proto dětská dopravní hřiště, jejichž výstavbu chceme dotačním programem podpořit,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že program přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v reálném silničním provozu.

V současné době se na území našeho kraje nachází 15 dopravních hřišť, která ale neslouží jen dětem ze základních škol. Finanční prostředky, které jsou doposud do hřišť vkládány, však nezajišťují pravidelnou obnovu nebo modernizaci jejich zařízení. Stávající učebny dosluhují nebo dokonce chybí úplně. Také stavební řešení hřišť je třeba postupně modernizovat, tak, jak se modernizuje i naše reálná dopravní infrastruktura,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a dodal, že stávající hřiště budou vybavena novým dopravním značením, moderními typy křižovatek, kruhovými objezdy, přenosnými semafory nebo oblíbenými dopravní prostředky, jako jsou koloběžky nebo in-line brusle. Z dotace lze také nakoupit kompletní přenosná dopravní hřiště.

O dotaci mohou žádat obce, svazky obcí nebo fyzické i právnické osoby, a to od 11. listopadu 2017 do 31. ledna 2018. Výše dotace na jednu žádost činí minimálně 10 tisíc korun a maximálně může dosáhnout 400 tisíc. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z poskytnuté dotace.

Více informací bude zveřejněno na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje a na webových stránkách www.pardubickykraj.cz, pod odkazem Dotační programy.

Dopravní hřiště připravuje i město Česká Třebová v lokalitě Benátky.  Do přípravy projektu jsme již dali více než půl milionu korun. Rozpočet na realizaci této investiční akce však mnohonásobně převyšuje stanovený čtyřsettisícový limit ve vypsaném grantovém programu. Je to ale alespoň nějaký příspěvek. Spoluúčast města bude třeba podstatně zvýšit nebo hledat další formy spolufinancování, neboť náklady na výstavbu  dopravního hřiště podle zatím připraveného záměru jsou cca 9 mil. Kč a společně s objektem šaten hokejbalistů a učebnou dokonce až 20 milionů korun. Možná toho chceme najednou až příliš mnoho. Připravujeme to ale už čtyři roky a tak bychom se do toho konečně měli pustit. To, že největší město okresu a čtvrté největší město kraje nemá vůbec žádné dopravní hřiště pro dopravní výchovu je přece problém, který je třeba řešit. Je ovšem také otázka, zda bychom nemohli mít hřiště skromnější a lokalitu s rozlohou větší než je fotbalové hřiště lépe využít i pro další aktivity pro děti a mládež. Nerozumím tomu, proč zde má být plocha pro zkoušky motorek. Nemůžeme přece čekat, že se nad námi někdo smiluje a dá nám na dotaci více peněz. (mm)