V italském Seregnu zemřela Helena Lipenská 
To, co pro zahájení přátelství sborů Bendl a Coro Il Rifugio v severoitalském městě Seregno znamená Oldřich Tomeš, to zase pro zahájení přátelství města Česká Třebová a Agrate Brianza znamená zase Helena Lipenská.
Pamatuji se dobře na její telefonát z února roku 2004, i když to je více než 13 roků. Jako znalkyně českých poměrů byla v Seregnu (městu ležícím severně od Milána) oslovena vedením nedalekého Agrate Brianza, aby pomohla  s výběrem  některého českého partnerského města. Italové tehdy měli na výběr dva zájemce ze severní Moravy. A Helena Lipenská, která v té době vedla v italském Seregnu vlastní soukromou hudební školu, měla některé město doporučit. Byla v dobrém kontaktu s rodnou Českou Třebovou a tak jako pravidelná čtenářka Českotřebovského zpravodaje (zpravodaj posíláme našim rodákům i mnohem dál než do Itálie) našla telefon redaktora a zjišťovala, jaký zájem by mohlo mít tehdy nové vedení města Česká Třebová o kontakty v severní Itálii. Moje konzultace u starosty Jaroslava Zedníka dopadla úspěšně, i když v té době již vznikl jakýsi pokus o navázání kontaktu s jiným městem ve střední Itálii poblíž ústeckého (tehdy) partnerského města Massa Martana.  Následoval telefon zpátky do Itálie a vše ostatní už bylo na Heleně. Helena Lipenská v roli prostředníka pak následně na setkání s Adrianem Polletim vedení města Agrate Brianza přesvědčila, že nejlepším partnerem pro jejich město bude právě Česká Třebová.  Netrvalo pak dlouho, jen pár týdnů, a již 12. března 2004 přijela do České Třebové osmičlenná delegace z tohoto italského města, samozřejmě s Helenou Lipenskou v roli tlumočnice.
Ve dnech 12. - 14. března již vlála na stožárech na Starém náměstí také poprvé italská vlajka, vítala delegaci ze severoitalského města Agrate Brianza. Po ubytování v hotelu Korado a krátkém rozhlédnutí po městě se podvečer v 17 hodin uskutečnilo slavnostní přivítání delegace v zasedací síni rady města.  Z českotřebovské strany se setkání zúčastnila mimo starosty Jaroslava Zedníka také místostarostka Ing. Jaromíra Žáčková a místostarosta Dobromil Keprt. Po slavnostním přivítání se uskutečnil přípitek. Hosté přidali českotřebovskému starostovi dárky. Mimo propagačních materiálů vypovídajících o historii a tradicích města to byl městský znak města Agrate Brianza a především dort na kterém byly vedle sebe "v jedlém stavu" italská a česká vlajka. Starosta Jaroslav Zedník a starosta Agrate Brianza si rozdělili "práci" - každý měl na důkaz přátelství po večeři sníst vlajku partnerské země. Potom  se starosta italského města podepsal do pamětní knihy  města České Třebové. Mimo podpisu vepsal česky tento text: "Evropa je plná lidí jako my nebo Vy. Chceme společně budovat novou Evropu"....... Iniciátorem toho všeho a vlastně i toho dalšího, co se stalo v dalších letech byla právě Helena Lipenská. K nám také do České Třebové "přivezla" první zájezd Italů... 

Helena Lipenská je českotřebovská rodačka žijící v Seregnu, městu ležícímu severně od Milána.  Její a životní osud ovlivnila jiná česko-italská družba pěveckých sborů Il Rifugio a  českotřebovského pěveckého sboru Bendl. Jen díky tomu si našla v Seregnu svého životního druha, usadila se v timti městě, otevřela hudební školu, vychovala zde syna Martina. I ten našel díky soukromým i sportovním zájezdům do České Třebové v našem městě řadu přátel. Přivezl např. do České Třebové na Velkou cenu třebovské Lokomotivy v plavání celý autobus závodníků). Při letních zájezdech do České Třebové se nezapomněla zastavit ani u nás doma a vždy přivezla třeba nějaké noty pro klavír, skladby, které se měly tehdy v její škole úspěch a které vyzkoušely i moje dcery klavíristky... Za Helenou Lipenskou ale přijížděli do Seregna i jejích třebovští přátelé, manželé Magda a Vlastík Peterkovi, nebo Jaroslav a Marta Demelovi i další, dříve i Oldřich Tomeš . Osud však Heleně Lipenské ukázal odvrácenou tvář. Manželství se rozpadlo a zdraví nesloužilo, byla v posledních letech odkázána na vozík, musela žít v ústavu. Prostřednictvím Českotřebovského zpravodaje však stále sledovala dění u nás doma.

Nyní přišla z Itálie smutná zpráva. Ne dlouho po svých 75. narozeninách Helena Lipenská v tomto týdnu zemřela. Je to ztráta nejen pro rodinu, jistě i pro nás v České Třebové, také pro  zejména "starou gardu" pěveckého sboru Il Rifugio, kteří byli do posledních chvil jejími blízkými přáteli.  Čest její památce!  

Milan Mikolecký

Připomeňme si Helenu Lipenskou na fotografích právě ze zájezdu s delegací Agrate Brianza v březnu roku 2004