II. rozpočtová změna způsobila řadu změn                       
Nebude se stavět atrakce na Pekláku, rekonstrukce atletického stadionu se přesunuje na příští rok 

Zatímco změny v rozpočtu příjmů se nejsou podstatné, tak velké změny vznikly při přesunu řady položek ve výdajové části rozpočtu.
Hlavní změny v příjmovém rozpočtu: 
Město získalo novou dotaci na výstavbu střediska osobní hygieny v čp. 1400. Středisko  osobní hygieny se zázemím vznikne v jednom z menších přízemních bytů, dotace ve výši  1019 Kč byla získána pomocí MAS Orlicko. Další prostředky v celkové výši 1450 tis. Kč získalo město na sociálně právní ochranu dětí. Rozpočet zahrnuje také přijaté dotace základním a mateřským školám z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši cca 950 tis. Kč, na druhou stranu se z příjmového rozpočtu mizí částka 3150 tis., t.j. předpokládaná dotace na atletický stadion. Díky aféře na MŠMT byl dotační program zrušen a z obnoveného programu bude možné čerpat až v příštím roce. V rozpočtu jsou také započteny dosavadní příjmy z pokut udělených fungujícím systémem úsekového měření rychlosti v Třebovici,  zatím ve výši  1090 tis. Kč. V rozpočtu nejsou žádné úpravy výše daňových příjmů, i když plnění  daňových příjmů probíhá velmi dobře. Je dokonce předpoklad, že celkově budou ke konci roku daňové příjmy překročeny o více než 11 milionů korun, o další milion navíc se vybere na dani z hazardu.
Hlavní uměny v rozpočtu výdajů:
V oblasti životního prostředí byla posílena částka na sekání trávy (4. seč) v hodnotě 802 tis. Kč (celkem 7800 tis.), velký objem odpadu sváženého z chatových oblasti si vynutil posílení o 165 tisíc korun (celkem 790 tis.). nejvíce změn je v kapitole Investice, údržba  a opravy.  Vzhledem k většímu rozsahu prací bylo nutné posílit investici do zateplení a údržby MŠ U koupaliště (+860tis. Kč),  na stavební úpravy objektu ZŠ praktické v Borku, kde vznikla nová třída mateřské školy (+650tis.) a velké posílení ve výši + 7690 tis. Kč je nutné na   dokončení všech úprav komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a zeleně na Skalce. Tyto práce  se všechny původně letos neměly dělat, ale prodleva ve stavbě tělocvičny to umožnila a je dobře, že je nyní všechno hotovo. Novou položkou mezi investicemi je částka 1,5 mil. Kč na stavbu parkoviště v lokalitě u Stadionu za zastávkou autobusů na místě bývalé točny. Některé plánované částky se snižují: projekt biokoupaliště Křivolík bude o 340 tis. levnější, neprojektuje se odpadová třídící linka (-400tis.), nerealizuje se  hřiště v Borku (nepřišla dotace - 550 tis. Kč), položka "tenisová hala" se snižuje o 3500 tis. Kč, neboť se díky pozdnímu zahájení nepodaří  veškerá plánovaná částka letos proinvestovat. 
U investic byla vyškrtnuta novostavba multifunkční věže na Pekláku (-5200tis.), neboť díky obtížnému zakládání a dalším průvodním jevům její hodnota vyšplhala až na skoro celých 8 milionů Kč. Ruší se také položka atletický stadion Skalka (-9700 tis. Kč), letos se stavět nebude. Novou položkou je projekt rekonstrukce  osvětlení (další etapa Riegrova + Moravská ul.) v částce 635 tis. Kč  a v oblasti vodního hospodářství je zvýšené i 1162 tis. Kč na opravu poškozené hráze Panamáku a přípravu centrální retenční nádrže Borek.
V dalších kapitolách (školy, kultura, sport) jsou změny menší a započítávají se hlavně přijaté dotace. Zbývá si pak povšimnout ještě jedné velké částky - Příspěvek na provoz pro Sociální služby je třeba posílit o 1, 8 mil. Kč proto, že dotace pro sociální služby  včetně  částky nutné na zajištění zvýšení mezd v této oblasti dosud nepřišla.  Je sice předpoklad, že  Pardubický kraj ještě nějakou další částku pošle, to pak bude zohledněno při poslední změně rozpočtu v prosinci t.r.
Po úpravách má tak rozpočet města hodnotu 302 470 tis. Kč, o 1, 72 mil více než před rozpočtovou změnou. Výdaje překračují rozpočtové příjmy o 23 milionů korun. Tato částka bude financována z přebytku hospodaření minulých let, schválenou změnou rozpočtu se nezměnila.   (mm)