Českotřebovský deník 289/2018 (9/10) 

MEMORANDUM O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI USTAVENÍ ORGÁNŮ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ PO VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV V OBCÍCH KONANÝCH DNE 5. A 6. ŘÍJNA 2018

Koalice pro Českou Třebovou (dále jen KČT) zastoupená paní Mgr. Magdalenou Peterkovou, lídryní kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města,

Česká strana sociálně demokratická a nestraníci pro Českou Třebovou (dále jen ČSSD) zastoupená panem Ing. Daliborem Zeleným, lídrem kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města,

Občanská demokratická strana (dále jen ODS) zastoupená panem Mgr. Josefem Kopeckým, lídrem kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města a

27 – Statečných (dále jen 27-St.) zastoupených panem Prof. Ing. Václavem Cempírkem, Ph.D., lídrem kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města

 

Na základě výsledků demokratických voleb do nejvyššího zastupitelského orgánu Města Česká Třebová, vůle voličů ke změně, při vědomí zodpovědnosti za celkových 60 % odevzdaných hlasů pro uvedené volební subjekty a v neposlední řadě na základě širokého programového průniku se zástupci výše uvedených volebních subjektů dohodly na následujících principech společného postupu při vytváření orgánů Města Česká Třebová:

·        Spolupráce bude založena na vzájemném respektu a porozumění volebních subjektů (smluvních stran memoranda), které budou uplatňovat maximální míru konsensu při rozhodování o strategických dokumentech, investicích a rozpočtu města na jednotlivé kalendářní roky.

·        Rada města bude zvolena na ustavujícím zastupitelstvu města ve složení:

Starosta města – KČT

místostarosta města – ČSSD

místostarosta města – ODS

člen rady města – KČT

člen rady města – KČT

člen rady města – KČT

člen rady města – ČSSD

člen rady města – ODS

člen rady města – 27-St. 

·        Text koaliční smlouvy bude připraven a podepsán nejpozději do 15 dnů od podpisu tohoto memoranda. Součástí koaliční smlouvy budou principy koaliční spolupráce, personální nominace do rady města dle výše uvedeného poměru, dále předpokládané ustavení výborů zastupitelstva a komisí rady s poměrným zastoupením všech subjektů zvolených do zastupitelstva města a společné programové teze pro celé volební období.

·        Zástupci volebních subjektů (smluvních stran memoranda) se zavazují, že v průběhu společných jednání až do podpisu koaliční smlouvy nebudou vyjednávat o alternativní spolupráci s ostatními volebními subjekty zvolenými do zastupitelstva města.