Výsledky voleb jinak                                                              

TOP 32

"Výsledková listina" zachycuje pořadí kandidátů podle počtu dosažených hlasů. Mezi touto "dvaatřicítkou"  je 18 zastupitelů. - všech 9 zastupitelů Koalice pro Českou Třebovou, všech 7 zastupitelů za Nestraníky a dva ze tří zastupitelů zvolených za ČSSD. Podle toho lze poměřovat důvěryhodnost  osobností ovšem jen částečně, protože dalším kritériem může být počet tzv. "Velkých křížků" pro celé kandidátky, které jsou závislé na důvěře celé volební straně a jejímu programu či přínosu pro město. Mezi nejlepšími  dvaatřiceti kandidáty srovnanými podle pořadí hlasů  je 19 kandidátů Koalice pro Českou Třebovou 11 kandidátů za Nestraníky a dva kandidáti za ČSSD. Ostatních pět volebních stran zde žádného zástupce nemá.

Každého, kdo bude studovat následující tabulku napadne, jak by to bylo fajn, kdyby se  kandidáti domluvili a nejlepší pak sestavili zastupitelstvo tak, jako to dělají pravidelně např. v Přívratu. Bylo by to ale nepřehledné, nemožné, osobnosti samy nejsou nic, musí  být v týmu, musí vytvořit program. Ani se ve městě dobře neznáme. A tak můžeme být rádi, že tato situace v České Třebové nehrozí.

Volební systém rozděluje mandáty volebním stranám podle celkového počtu dosažených hlasů. Pokud má kandidátka méně členů, tak se její výsledek přepočte na plný počet kandidátů. V případě KSČM  bylo na kandidátce se 14 členy celkem získáno 3251 hlasů což odpovídalo 2,56% dosažených hlasů. Po přepočtu na plnou kandidátku se  procento zvýšilo na 4,93%, ale nebyla dosažena pětiprocentní hranice. Poprvé od roku 1990 tak KSČM nemá v českotřebovském zastupitelstvu žádný mandát.  A bývaly doby, kdy zde zasedali třeba i tři zastupitelé za KSČM. Naposledy v období 2002 - 2006.  Jde o generační problém, kandidátka KSČM měla nejvyšší věkový průměr. Podobně KSČM nezískala žádný mandát v Lanškrouně, Letohradě nebo ve Vysokém Mýtě, pouze v Ústí nad Orlicí, kde získali dokonce dva mandáty.

1 Menšík Josef Mgr. 2 345   KČT *
2 Peterková Magdaléna Mgr. 2 086   KČT *
3 Netolický Martin JUDr. Ph.D. 1 995   ČSSD *
4 Skopal Petr Ing. 1 942   KČT *
5 Peterková Magdaléna JUDr. Ph.D. 1 811   N *
6 Zedník Jaroslav 1 711   N *
7 Záveský Richard PharmDr. 1 688   KČT *
8 Poldauf Petr Mgr. 1 670   KČT *
9 Kolář Radim Mgr. 1 655   N *
10 Mikolecký Milan Mgr. 1 642   KČT *
11 Kadlec Michal Ing. 1 599   KČT *
12 Gregar Petr 1 486   N *
13 Drašnar Jiří 1 415   KČT -
14 Nejedlý Bohumír 1 396   N *
15 Mimra Bohuslav MgA. 1 377   KČT -
16 Keprt Dobromil 1 366   N *
17 Voleský Martin Bc. 1 302   KČT *
18 Cindr Miloslav Ing. 1 282   N *
19 Bílý Vlastimil MUDr. 1 279   N  
20 Hýblová Tereza 1 250   KČT *
21 Preisler František doc. Mgr. 1 223   KČT -
22 Stránský Aleš Ing. 1 217   N  
23 Badzik Jaroslav 1 203   KČT -
24 Zelený Dalibor Ing. 1 177   ČSSD *
25 Šichová Eva 1 163   N -
26 Beneš Stanislav Mgr. 1 146   N -
27 Prokop Jiří Ing. MSc 1 158   KČT -
28 Fikejsová Iva Mgr. Bc. 1 143   KČT -
29 Tesař Miloslav 1 135   KČT -
30 Šplíchal Vlastimil Ing. 1 130   KČT -
31 Bělková Jelínková Markéta Ing. 1 119   KČT -
32 Kobulej Aleš 1 117   KČT  

Do voleb šlo celkem 203 kandídátů na 8 kandidátních listinách.  Za kandidáty z přehledu TOP 32 je tedy dále ještě 171 dalších....

Vzestupy a poklesy, někdy i pády

Srovnání voleb 2014 a 2018 2018 2014    
     
 
   
1 Menšík Josef Mgr. 2 345 2023   KČT
2 Peterková Magdaléna Mgr. 2 086 1771 KČT
3 Netolický Martin JUDr. Ph.D. 1 995 1977   ČSSD
4 Skopal Petr Ing. 1 942 1338 KČT
5 Peterková Magdaléna JUDr. Ph.D. 1 811 1732   N
6 Zedník Jaroslav 1 711 2725   N
7 Záveský Richard PharmDr. 1 688 1299   KČT
8 Poldauf Petr Mgr. 1 670 1452   KČT
9 Kolář Radim Mgr. 1 655 1878   N
10 Mikolecký Milan Mgr. 1 642 1383   KČT
11 Kadlec Michal Ing. 1 599 1196   KČT
12 Gregar Petr 1 486
1764
  N
13 Drašnar Jiří 1 415 1297   KČT
14 Nejedlý Bohumír 1 396
0
  N
15 Mimra Bohuslav MgA. 1 377 1312   KČT
16 Keprt Dobromil 1 366 2452   N
17 Voleský Martin Bc. 1 302 0   KČT
18 Cindr Miloslav Ing. 1 282 1691   N
19 Bílý Vlastimil MUDr. 1 279 0   N
20 Hýblová Tereza 1 250 0   KČT
21 Preisler František doc. Mgr. 1 223
1276
  KČT
22 Stránský Aleš Ing. 1 217 1633   N
23 Badzik Jaroslav 1 203 972   KČT
24 Zelený Dalibor Ing. 1 177 1434   ČSSD
25 Šichová Eva 1 163 0   N
26 Beneš Stanislav Mgr. 1 146
1868
  N
27 Prokop Jiří Ing. MSc 1 158 1014   KČT
28 Fikejsová Iva Mgr. Bc. 1 143 1131   KČT
29 Tesař Miloslav 1 135 974   KČT
30 Šplíchal Vlastimil Ing. 1 130 830   KČT
31 Bělková Jelínková Markéta Ing. 1 119 985   KČT
32 Kobulej Aleš 1 117 0   KČT

Šipky ukazují, kdo si ze sestavy  kandidátů "TOP 32" ve výsledku voleb polepšil a kdo pohoršil. Vzestup zaznamenali s jedinou výjimkou všichni kandidáti  Koalice pro Českou Třebovou  a naopak pokles zaznamenali s jedinou výjimkou všichni kandidáti z kandidátky Nestraníků. U kandidátů ČSSD je jeden vzestup a jeden pokles.

Největší vzestup počtu získaných hlasů zaznamenal Ing. Petr Skopal + 604 hlasů,  Ing. Michal Kadlec + 395 hlasů, Pharm.Dr. Richrd Záveský + 387 hlasů, Mgr. Josef Menšík + 322 hlasů, dále Mgr. Magdaléna Peterková + 315 hlasů, Ing. Vlastimil Šplíchal + 300 hlasů, Mgr. Milan Mikolecký + 259 hlasů, Jaroslav Badzik + 231 hlasů,.PhDr. Petr Poldauf + 219, atd...

Největší poklesy počtu získaných hlasů se týkají dosavadního vedení města:  Dobromil Keprt - 1086 hlasů, Jaroslav Zedník - 1014 hlasů,  Mgr. Stanislav Beneš -722 hlasů, Ing. Miroslav Cindr - 409 hlasů atd.

Další znatelné poklesy lze zaznamenat mimo uvedenou sestavu "TOP 32"  Ing. Jaromíra Žáčková ztratila proti roku 2014  786 hlasů a ve srovnání s výsledkem v roce 2010 dokonce 1656 hlasů.  Martin Saifrt, který odešel ze Strany zelených a tedy i  z kandidátky Koalice pro Českou Třebovou, aby si "polepšil" u Pirátů, ztratil 655 hlasů a získaných 499 hlasů na mandát nestačilo.

Závěry z této analýzy si jistě udělá čtenář sám. Já sám toto vše vnímám jako ukázku toho, jak "správně" rozhodli  vítězové minulých voleb, když vyšachovali  Koalici pro Českou Třebovou a nepustili ji do rady města. (mm)