Lídři čtyř spolupracujících volebních subjektů podepsali Koaliční smlouvu na léta 2018 - 2022


V pondělí dne 22. října večer podepsali v hotelu  Bravo lídři čtyř volebních seskupení, kteří se na základě předchozích jednání vyjednávacích týmů rozhodli v  nastávajícím  volebním období 2018 - 2022 spolupracovat ve vedení města Koaliční smlouvu.

Ještě v neděli večer byly na stejném místě dojednány poslední detaily, kompetence, diskutoval se i termín ustavujícího jednání nového zastupitelstva města. Na pondělní večer již byly připraveny čistopisy odsouhlasení koaliční smlouvy. Po krátkém úvodu vyzvala  Mgr. Magdaléna Peterková své kolegy k podpisu připravených exemplářů smlouvy, která na příští roky určuje jak obsazení funkcí uvolněných zastupitelů a radních, v příloze je vypracován i koaliční program. Příprava dokumentu dala mnoho práce, vše bylo připravováno v určité časové tísni a bez zázemí Městského úřadu.  Koaliční smlouvu následně do termínu ustavujícího zastupitelstva podepíšou i všichni zastupitelé nové radniční koalice 2018 - 2022.

Podle této uzavřené smlouvy bude na ustavujícím zastupitelstvu města navržena  do funkce starostky města Mgr. Magdaléna Peterková (Koalice pro Českou Třebovou), do funkce I. místostarosty Ing. Dalibor Zelený (ČSSD) a do funkce II. místostarosty Mgr. Josef Kopecký. V radě města mimo uvedených podle koaliční smlouvy zasednou Mgr. Josef Menšík, Ing. Petr Skopal a Bc. Martin Voleský (všichni Koalice pro Českou Třebovou), Mgr. Jan Kovář (ČSSD), Ladislav Vraspír (ODS). Deváté místo v radě města je  připraveno pro zástupce 27 statečných, (v současné době pro Prof. Ing. Václava Cempírka) s předpokládaným využitím (již na ustavujícím zasedání ZM) pro pana Martina Fišera. Prof. Ing. Václav Cempírek zůstává lídrem subjektu "27 statečných", ale rozhodl své místo v zastupitelstvu města uvolnit pro mladšího kandidáta sdružení, který je na místě 1. náhradníka. K tomuto aktu vydá brzo vlastní prohlášení.

Koaliční smlouva ve formátu pdf  ZDE                                               Koaliční program ve formátu pdf ZDE

 

Po podpisu Koaliční smlouvy se ještě přítomní lídři koaličních stran podepsali pod dopis současnému starostovi města, ve kterém jej žádají o svolání ustavujícího jednání zastupitelstva města na den 31. říjen 2018 (tedy na středu příštího týdne) a navrhují jeho program, tedy volbu nového starosty a místostarostů města a volbu rady města tak, aby se mohli ujmout svých funkcí.  Podle zákona o obcích má být ustavující jednání zastupitelstva do 15 dnů po potvrzení výsledku voleb,  což vychází do 3. listopadu nejpozději.