Protihlukové stěny pozmění město - nic s tím neuděláme? 

Přestavba jednoho z posledních úseků železničního koridoru - uzlu Česká Třebová se pomalu, ale jistě přibližuje a již jsou známy základní změny, které přestavba uzlu  přinese a také základní problémy, které při rekonstrukci vzniknou. Pomineme-li problémy spojené s vlastní realizací stavby v hodnota až 6 miliard korun, pak to budou především trvalé změny, které pozmění podobu města a komunikační spojení přes železniční trať, která měří na katastru města několik kilometrů a rozděluje město na dvě části.
Velká část finančních prostředků je  určena na protihluková opatření, tedy především betonové protihlukové stěny. Místo pohledu na přijíždějící vlaky budeme mít železnici schovanou na většině města za betonovou zdí s výškou 3 metry, někde i vyšší. Železniční trať je vedena  na velkých úsecích na vysokých náspech a tak tyto betonové zdi nudou mít šanci skutečně vyniknout. Ke zkrášlení města to jistě nepovede. Přitom rychlost projíždějících vlaků se zvýší při průjezdu uzlem jen na 80 km/h.
Nic s tím nenaděláme. Investor musí splnit příslušné normy a to  je hlídáno již při přípravě projektu. A tak můžeme bojovat o to, aby bariéry nebyly podél Sadové ulice  vysoké  5 metrů, jak se navrhuje, ale jen třeba tři metry, i když to velký rozdíl nebude.  Vysvětlit nám to přijedou odborníci ze SUDOPu Praha, připravuje se veřejné představení projektu. Ale budeme se moci jenom ptát, nikoliv připomínkovat. 
Na internetu se můžeme dočíst o tom, že někde jinde bojovali a vybojovali podstatné změny projektu (již v roce 2013).  Jde o spor o přestavbu trati na katastru obce Tetčice (u Rosic u Brna)  na trati 240 Brno - Jihlava. (viz další text)  
Srovnání ovšem kulhá. Nejde o hlavní koridor jehož přestavbu financuje EU, ale o vedlejší jednokolejnou trať. Dále uvedený text tedy není návodem jak postupovat, ale ukázkou, že nějaké možnosti asi ještě existují.
Jde o text z webu Moderniobec.cz, autorka článku Soňa Štossová je starostkou obce Tetčice.
 
Tetčice se zasadily o vybudování nízké protihlukové clony, občané nelitují

Nedávno se v tisku objevila zpráva, že Tetčice získaly Cenu poroty v soutěži Technologie roku 2013 v rámci vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2013. Dle poroty jde o průlom v protihlukových opatřeních. Pilotní aplikace nízké protihlukové clony prokázala možnost rovnocenné náhrady vysokých protihlukových stěn. Za tímto krásným oceněním ale stojí poměrně dlouhý boj obce Tetčice v čele s bývalým starostou Martinem Ambrosem a obyvatelů ulice Sušilova s úřady.
Pro obyvatele, jejichž domy sousedí s kolejnicí umístěnou na náspu (mnohé domy se se svými okny dostávají dokonce i pod úroveň tohoto náspu), byla výstavba 3,5metrové zdi zcela nepřípustná. Před okny by jim vyrostlo betonové nevzhledné monstrum bránící ve výhledu. Jak sami obyvatelé říkají, na hluk jsou již zvyklí, bohužel dle dnešních norem a hlukových studií se protihlukové zábrany staví téměř všude. Ani Tetčice nejsou výjimkou. Tříapůlmetrové stěny si vyžádali pracovníci krajské hygienické stanice, kteří postupovali na základě tehdy platného nařízení vlády.
Obec Tetčice automaticky bránila zájmy svých občanů a podala námitky vůči územnímu rozhodnutí stavebního úřadu v Rosicích. A když je potvrdil i krajský úřad, obrátilo se vedení Tetčic na soud. To se psal rok 2012 a média nás pranýřovala, že obec zhatí celý projekt modernizace tratě, protože místním vadí vysoké protihlukové stěny.
Rok 2013 již byl ve znamení dobrých zpráv, našlo se jiné řešení. Místo betonových vysokých stěn se podél koleje objevil jen 75 cm vysoký odhlučňovací plot ze speciálního materiálu, který dokáže pohlcovat hluk. Jak uvádějí experti, stěna je blízko ke zdroji hluku, takže pokrývá rozptyl hluku od kolejnice a má vnitřní stranu pokrytou absorpční vrstvou, takže část hluku se přemění v teplo. Její montáž navíc není časově náročná, nehyzdí krajinu a náklady na takovou stěnu jsou podstatně nižší než na běžné betonové stěny. Průběžně se v roce 2013 testovalo, zda nízké stěny splní limity hygienických úřadů. Měření bylo úspěšné. Nové protihlukové opatření je stále na svém místě a místním vyhovuje. Navzdory všem kritikům se podařilo dosáhnout uspokojivého řešení. Věřím, že tuto technologii bude možné použít i na dalších tratích po celé republice. Toho, že to lze, je naše obec zářným příkladem.
SOŇA ŠTOSSOVÁ
 
Clony jsou vysoké 0,73 m, díky čemuž jsou vhodnějším řešením pro obydlené části, protože nebrání výhledu do krajiny jako klasické protihlukové stěny o výšce 3 m. Další z mnoha výhod je lepší přístup k trati pro záchranáře a pro evakuaci cestujících v případě nouze.
První realizace nízké protihlukové clony proběhla v roce 2013 v obci Tetčice, kde byla občany zamítnuta výstavba vysoké protihlukové clony, která by bránila ve výhledu. Zde bylo dosaženo útlumu pro osobní vlaky a rychlíky o 6,23 až 6,91 dB (ve výšce 1,2 m nad temenem kolejnice ve vzdálenosti 7,5 m od osy koleje při rychlosti 80 km/h) a pro motorové jednotky útlum až 11,5 dB (při rychlosti 60 km/h). Měření bylo po více než  půlročním provozu zopakováno a potvrdilo srovnatelné výsledky s běžnou protihlukovou stěnou.
 
Plánovaný rozsah protihlukových stěn v České Třebové