Je účast města Česká Třebová na veletrhu cestovního

ruchu Holiday world 2018 pro město přínosem?


Také v letošním roce  má ve dnech 15. - 18. února svoji vlastní samostatnou expozici ve vstupní veletržní hale v Praze - Holešovicích a jistě se mezi dalšími prezentacemi měst a krajů neztratí. Těch měst s vlastní prezentací ostatně není na tomto veletrhu zas tolik, v seznamu vystavovatelů jsem jich napočítal 21 včetně těch velkých, statutárních. Z našeho Pardubického kraje zde jsou vlastně jen dvě samostatné expozice měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí. Také letos byl pro naše město navržen jistě poutavý stánek na frekventovaném místě v sousedství atraktivních regionů, kde se mnozí návštěvníci se jistě zastaví. Bývají to třeba rodáci, lidé, kteří zde chodili do školy, zde sloužili na vojně (pamětníků již ubývá), jiní třeba proto, aby vyzkoušeli zde čepované pivo Kohout.  Jsou v podstatě dva typy návštěvníků. Turisté a turisticky zaměření, pro které je veletrh určen letos od pátku do neděle, a ve čtvrtek, první den veletrhu, potom přichází návštěvníci "odborní", tedy zástupci cestovních kanceláří a cestovních agentur, ubytovacích zařízení, regionů, krajů, měst, obecně řečeno "papaláši", kteří potom o víkendu již navštíví veletrh jen sporadicky. Stánek města Česká Třebová je určen pro oba druhy návštěvníků, těžko říci, co je důležitější. Dlouhodobě sleduji  návštěvnost naší expozice a porovnávám s jinými stánky. Snad se letos zvýší, když pro veřejnost bude veletrh Holiday world otevřen již od pátku.

Město Česká Třebová se poprvé prezentovalo na veletrhu URBIS Brno v roce 1998, potom také na brněnském veletrhu Regiontour-GO, od roku 2002 (od nástupu starosty Jaroslava Zedníka) potom již pouze a výhradně na Holiday world Praha. Důležité je především přilákat a přimět návštěvníky, aby se zastavili a potom jim také mít co nabídnout a co prezentovat, umět poradit.  

Je otázka, zda se dlouhodobé - dvacetileté - působení na veletrzích cestovního ruchu nějak projevuje na zvýšení turistického ruchu  v našem městě. To by mělo být podpořeno nějakými čísly, ale nejsou k dispozici.  Je skutečností, že hlavní turistickou sezónou je především doba letních prázdnin, kdy Česká Třebová spíše "spí" a mnoho událostí se zde nekoná. Nevzrostla ani letní potřeba ubytování, na rozdíl od okolí (Litomyšl, Ústí nad Orlicí). Snad se zde konají nějaké sportovní kempy, ale jejich pořádání nemá s veletrhem cestovního ruchu nic společného.

Obecně si myslím, že samotné prosazování města Česká Třebová nemá valný smysl, prosazovat se má celý region, který může jako celek nabídnout vždy více, než kterékoliv samotné město. Je zvláštní, že se nedokážeme dohodnout ani s vedením města Ústí nad Orlicí, abychom měli své stánky vedle sebe tak, jak by se na dvě sousední, dobře komunikující (a v mnohém propojená) města slušelo. Ve srovnání s dřívější dobou je také vidět, že počet samostatných expozic menších měst na veletrhu ubývá.

Myslím, že budování samostatné expozice je spíš vyhazování peněz, které mnoho nepřináší. Snad pocit uspokojení pro vedení města nad tím, že jsme zase pro zvýšení atraktivity města "něco udělali". Kolik nás to stojí: v rozpočtu města na tuto akci pravidelně počítáme s částkou 240 tisíc korun, k tomu ovšem i další peníze budou potřeba  na přípravu propagačních materiálů. Možná by se daly tyto prostředky vynaložit lépe a to na skutečné zatraktivnění našeho města. (mm)


Fotografie expozic města na veletrhu Holiday world v letech 2004 - 2017         

 2004                                                                                                2005
2006                                                                                                 2007
2008                                                                                                   2009
2010                                                                                                         2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017

  • Fotografie Milan Mikolecký a Milan Michalski 
  •