Konkurzy na pozice ředitelů škol        


Stejně jako v celé řadě dalších regionů se také v Pardubickém kraji uskuteční v letošním roce konkurzní řízení na pozice ředitelů středních škol a školských zařízení, jejichž je kraj zřizovatelem. Pardubický kraj tak postupuje v souladu s platným školským zákonem, který zřizovatelům tuto možnost dává. Konkurzy na ředitele se v letošním roce týkají 39 středních škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálních škol v regionu.
„Již po krajských volbách v roce 2016 jsme předem avizovali, že v letošním roce využijeme našeho práva, které nám dává školský zákon, a vyhlásíme konkurzy na ředitele škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálních škol v našem kraji. Jejich vyhlášení v případě ředitelů, kterým k 31. července letošního roku končí šestileté funkční období, schválila krajská rada na svém letošním lednovém zasedání. Celkově se jedná o 39 škol a školských zařízení. Jedná se o největší skupinu ředitelů, jelikož ostatním budou jejich šestiletá funkční období končit různě podle toho, kdy do funkce nastoupili,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Většina škol se za posledních šest let i díky maximálnímu využití evropských dotací a zapojení krajského rozpočtu velmi zvedla. Konkurzy na ředitele jsou však zcela běžným postupem, který se uplatňuje také v dalších krajích,“ sdělil hejtman Netolický.
Harmonogram rekonkurzů shrnul radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „Počátkem března vyhlásíme jednotlivé konkurzy a následně zahájíme podávání přihlášek, což bude probíhat pravděpodobně až do 21. března. V dubnu se uskuteční první jednání konkurzních komisí, které posoudí, zda přihlášky vyhovují požadavkům. V průběhu května a června proběhne druhé jednání komisí. O vhodnosti, případně pořadí uchazečů rozhoduje komise po komplexním posouzení z hlediska přínosu pro činnost organizace, pro úroveň vzdělávání, výchovy a hospodaření, s přihlédnutím k předložené koncepci a výsledku řízeného rozhovoru,“ řekl Bohumil Bernášek.
Mezi středními školami v našem Pardubickém kraji, kde letos proběhnou konkurzy na pozici ředitele školy bude i Gymnázium Česká Třebová, kde bude pozici ředitele obhajovat Mgr. Josef Menšík, který naposledy uspěl v konkurzu na místo ředitele školy před šesti lety a vystřídal v té době odstupujícího PhDr. Petra Poldaufa, který se již do konkurzu nepřihlásil. 
Ostatní, t.j. základní a mateřské školy v České Třebové zřizuje město Česká Třebová (stejně jako Dům dětí a mládeže), kde zatím nebyla tato praxe šestiletého funkčního období, daná školským zákonem, uplatňována. Přesto se ve dvou případech konal rekonkurz před čtyřmi lety v r. 2014 a to na místo ředitelky Domu dětí a mládeže, ve kterém obhájila ředitelskou pozici  Mgr. Jana Endyšová a druhý, ovšem neúspěšný rekonkurz na místo ředitele českotřebovské základní umělecké školy, ve kterém MgA. Bohuslav Mimra svou pozici dle mínění konkurzní komise neobhájil a žádný další konkurz se zde již od té doby nekonal. To potvrzuje pravý účel vyhlášení tohoto konkurzu - odstranit z funkce nepohodlného bývalého ředitele školy. Další konkurzy již byly vyhlašovány pouze při odchodech ředitelek mateřských škol do důchodu v MŠ Vinohrady (zvítězila Jana Herynková) a v MŠ U Koupaliště (zvítězila Irena Brůnová). V 2016 se po úmrtí ředitele Zbyňka Slavíka konal také konkurz na pozici ředitele ZŠ Habrmanova, ve kterém zvítězil Mgr. Tomáš Starý. (re)