Březen měsíc knihy

aneb

Kdy budeme mít novou městskou knihovnu?


V průběhu ledna bylo v článku Mgr. Gabriely Boháčkové zveřejněny nové statistiky (i staré problémy) městské knihovny a uvedeno i to, jak klesající počty čtenářů a výpůjček jsou běžným znakem veřejných knihoven i to, že to může být způsobeno masivním přesunem informací do elektronického prostředí a nárůstem konkurence v oblasti příležitostí pro trávení volného času.
"Za českotřebovskou knihovnu můžeme říci, že navzdory nevyhovující budově se snažíme přetvářet tento prostor v místo, kam lidé rádi chodí. Nejen pro tradiční knihy, ale i za poučením, vzděláváním a zábavou. Pokles některých ukazatelů se dotkl i naší knihovny, ale s úlevou můžeme konstatovat, že meziroční rozdíl není nijak dramatický. O skutečně odvedených výkonech vypovídá lépe spíše počet návštěv, kterých bylo 48 936, což představuje přes 900 týdně. Při každé návštěvě jste si odnesli průměrně 3 kusy knih a celkově jsme tedy provedli 124 354 výpůjček. Takový zájem nás těší a snad i potvrzuje, že naše rozhodnutí přizpůsobit se časovým možnostem našich čtenářů a rozšířit provozní dobu na 53 hodin, 6 dní v týdnu, bylo správné. Část služeb knihovna dnes nabízí online. Naši čtenáři nemusí chodit osobně, pokud chtějí prodloužit své výpůjčky nebo vyřídit rezervaci. Zvládnou to odkudkoli skrze náš katalog. Rozlišujeme tedy návštěvy na ty fyzické a na virtuální. Trendem posledních let je, že se počty v obou postupně vyrovnávají. Pro vaši představu, v online prostředí jsme měli přes 40.000 návštěv katalogu."

Po změnách dnes knihovna nemá k dispozici vhodné prostory pro konání vzdělávacích a kulturních akcí. Přesto se jich podařilo  uspořádat v roce 2017 237 a přišlo na ně těžko uvěřitelných 3 970 návštěvníků. Ne všechny akce se ovšem konaly přímo v knihovně, kde pro takové akce opravdu nejsou dobré podmínky. Převažovaly vzdělávací akce pro děti a mládež. Pozornost byla věnována také školení v oblasti informačních technologií, které mělo  240 dospělých účastníků kurzů základní počítačové gramotnosti. Každá uskutečněná akce pro více lidí znamená pro knihovnice přesunovat těžký nábytek, aby vůbec mohl vzniknout prostor pro židle a stoly. Prostorové limity také nedovolují zvýšit počet dokumentů dostupných ve volném výběru, více jak polovina knihovního fondu se tak nachází v několika skladech.

Současný stav můžeme porovnat se statistikou knihovny za rok 2013 připravenou podle záměru pro zřízení nové budovy  regionální knihovny v České Třebové ve Slovanské ulici přestavbou prostor Dislokovaného pracoviště DFJP.
Provozní doba za týden pro veřejnost byla v roce 2013 46 hodin týdně, celkový počet návštěvníků za rok 2013 48 209 Počet výpůjček za rok 2013 123 674, počet výpůjček na jednoho čtenáře 38,8 Počet odebíraných periodik 143. Velikost knihovního fondu 103225 Knihovní fond ve volném výběru obsahoval 30 200 knižních jednotek (34.2%). Za rok 2013  činil přírůstek knihovního fondu 4824 knih, poměr naučná literatura/beletrie 48,23% / 51,77%, počet veřejných PC připojených na internet 19, počet návštěv na internetu za rok 2013 byl 5115, počet vzdělávacích a kulturních akcí, kolektivní akcí, seminářů 84. Ve studovně bylo 24 míst, knihovna měla 9,5 pracovních úvazků včetně ředitele.
Porovnání počtu registrovaných čtenářů:
 Rok 2013   3181 registr. čtenářů 1155 dětí úbytek čtenářů   -31%
 Rok 2017   2317 registr. čtenářů  734 dětí úbytek dětí         -36%

K charakteristice městské knihovny by jistě stálo za to připsat, že od roku 1990 pracuje městská knihovna přes řadu provedených úprav vlastně stále již 28 let v provizoriu, příchod do ctihodné městské kulturní instituce je stále zadním vchodem z rampy, původně vybudované pro průmyslové využití objektu jako opravny automatických praček, o bezbariérovosti nelze mluvit. Městská knihovna potřebuje změnu, rozšíření, nebo novou budovu.

O ní se začalo mluvit na jaře roku 2014, kdy Dopravní fakulta Univerzity Pardubice rušila ve Třebové výuku a přestěhovala ji do Pardubic a objekt čp. 452 ve Slovanské ulici, který měla ve vlastnictví, se stal nepotřebným. Starosta města jednal s vedením univerzity o možném odkoupení, ale do zastupitelstva města s žádným návrhem nepřišel. Jak se později ukázalo, byla to chyba. To bylo v roce 2014, který byl také rokem volebním. V září 2014 zasedlo zastupitelstvo města k jednání naposledy, aniž by mu vedení města návrh na odkoupení budovy předložilo.

Potřeba rozšíření prostor pro městskou knihovnu se vleče již několik volebních období a pořád se nic neděje. Velkou chybou již bylo, že město včas neodkoupilo ve Smetanově ulici sousední budovu bývalé kotelny ČD, mohla tam být dnes knihovna "jako víno". Koalice pro Českou Třebovou navrhovala ve svém programu před volbami 2014 rychlé zlepšení podmínek pro knihovnu vlastně bez investic, tedy uvolněním přízemí budovy využívané dnes bankou, kde právě končila vázaná nájemní smlouva. Kdyby byl návrh akceptován, mohla být městská knihovna v mnohem lepší situaci a vlastně zadarmo. Další vývoj situace tomu dává za pravdu.

Kvestor Univerzity Pardubice Ing. Petr Gabriel však na stálé sliby a odkládání koupě ze strany starosty města Jaroslava Zedníka nepřistoupil a zadal prodej budovy formou dražby. Město Česká Třebová se o prodeji budovy v dražbě dozvědělo až z vyvěšené dražební vyhlášky. Situace byla problematická: "staré" zastupitelstvo již bylo v září rozpuštěno a nemohlo o prodeji rozhodnout. Proto bylo zvoleno nestandardní "náhradní řešení", ve které ještě fungující stará rada města ve funkci valné hromady společnosti TEZA schválila účast v dražbě a jednateli nařídila koupi objektu bývalé vysoké školy, ačkoliv tuto budovu TEZA nijak nepotřebovala a neměla to ani ve schváleném plánu investic.

Joštova realitní kancelář Pardubice zorganizovala dražbu objektu čp. 452 včetně příslušejících pozemků až po posledních komunálních volbách dne 4. 11. Do dražby se přihlásili dva zájemci - městská obchodní společnost TEZA, zastoupená jednatelem Gustavem Dolečkem a dalším účastníkem byl českotřebovský podnikatel Petr Nejedlý, který chtěl v objektu vybudovat byty a garáže. Nebyl to tedy žádný cizí developer, který by chtěl z objektu udělat ubytovnu pro nepřizpůsobivé občany, a přesto město (vlastně TEZA) podle schváleného scénáře v dražbě o objekt bojovalo. Vyvolávací cena objektu byla stanovena na 2750 tis. Kč. V dražbě se střídaly především minimální příhozy, růst se zastavil až na částce 3750 tis. Kč, potom licitátor třetím poklepem kladívka přiklepl dražený objekt ve prospěch  dražitele č. 1, kterým byla společnost TEZA. Během pár minut v dražbě město přišlo o milion korun.

Byla řada důvodů, proč zařídit, aby se nová rada města a nové vedení města proti předchozímu nezměnilo. Vydražená budova DFJP byla jedním z nich. Snad proto bylo kolem posledních voleb tolik politikaření. Nové zastupitelstvo pak po novém roce pak budovu od Tezy odkoupilo... O té doby uplynuly čtyři roky, zakoupená budova chřadne, dvakrát zde posloužila za azyl mateřským školám při jejich rekonstrukci, topení není funkční. Byla zpracovaná projektová dokumentace a zveřejněno několik vizualizací budoucí regionální knihovny, ale bylo také opakovaně konstatováno, že na vybudování knihovny není zatím "vhodný dotační titul".

Kolik by  rekonstrukce, tedy zbourání stávající přízemní části "staré Štarmanovy továrny" a vybudování nové knihovny  mělo stát: První odhad byl proveden již při pracování záměru rekonstrukce v roce 2014 městským architektem Ing. arch. Martinem Hájkem. Zde uvedený odhad investičních nákladů dle ukazatelů pro rok  2014 činí 36 234 500 Kč a zahrnuje vlastní prostory knihovny, zázemí knihovny, vstupní část, recepci a kavárnu a atrium. Bude však třeba ještě vynaložit další cca 1 milion Kč na demoliční práce přízemních objektů, které se musí zlikvidovat, 300 tis. na inženýrské sítě a zpevněné plochy a 4 miliony na vybavení. Celková částka  vyšla ve výši 41,5 mil. Kč, v dnešních cenách by byla jistě vyšší. K uvedené ceně je třeba ještě přičíst téměř 5 milionů korun  již vložených do koupě budovy a projektové dokumentace. 

Knihovnu ovšem potřebujeme a vzhledem dlouhému čekání by měla být naší prioritou. Nedávno byl publikován finanční výhled města a finanční audit města, ze kterého vyplývá, že finance města jsou dobré kondici. To by mělo znamenat, že nebudeme stále další a další projekty připravovat jen na papíře či ve formě vizualizací, ale že začneme budovat. Jinak můžeme dalších 5 let čekat na "vhodný dotační titul", který nám však také třeba dobře nesedne a budeme muset k tomu vybudovat ještě další nepotřebné věci. Nebo se konečně rozhodneme, že městská knihovna je skutečnou prioritou města, neboť její současná  situace je již neúnosná a dáme se do realizace třeba za pomoci úvěru. Knihovna by si to zasloužila. 

Je ještě otázka, zda skutečně vybrané místo a vybraná budova je pro novou městskou  knihovnu to nejlepší, co máme k dispozici.  Za stejných 50 milionů jistě postavíme novou knihovnu "na zelené louce" a nebudeme vázáni  místem, kterému mají někteří připomínky. Lepší možnosti jsou, nechci je zatím zveřejňovat, bylo by to ke škodě věci. Budova by se stavěla i pro budoucí generace, měli bychom si to tedy dobře uvážit a ne skočit po první nabídce. Budovu na Slovanské můžeme přece jistě dobře prodat nebo zde vybudovat pořádnou základní uměleckou školu. A pokud nechceme úvěr, pak stále existuje možnost snadno využít celou budovu stávající knihovny (včetně přízemí), do které jsme se již naučili chodit a která má ještě určité možnosti rozšíření. Pro banku se jistě najde některý z 20 vhodných a prázdných, nevyužitých prostorů v centru našeho města.

Chce to hlavně konec neurčitých slibů a přešlapování, knihovna si už konečně zaslouží řešení.  Milan Mikolecký