Pár poznámek k březnovému jednání zastupitelstva města


Sedm chybějících zastupitelů citelně oslabilo radniční koalici při prosazování návrhů předložených radou města. Jako  by to signalizovalo konec volebního období, na kterém už tolik nezáleží. Nezáleží? Vždyť šlo o schválení rozpočtu města, tedy o snad nejdůležitější hlasování v roce. Opoziční Koalice pro Českou Třebovou však na jednání přišla v plné sedmičlenné sestavě. Ukázalo se, že bez jejich hlasů nebude možné schválit žádné usnesení (pro přijetí návrhu je třeba minimum 14 hlasů). "Hlasovací mašina" tak během zasedání v několika případech zaskřípala a některá usnesení nebyla schválena podle původních představ rady města nebo nebyla schválena vůbec. Naštěstí to neplatilo pro schválení městského rozpočtu na letošní rok. Zastupitelé za Koalici pro Českou Třebovou, vědomi si  problémů, které by vznikly neschválením rozpočtu města hlasovali pro rozpočet, potvrdili konstruktivní přístup, zatímco představitelé vedení města ukázali, jak pohrdají předloženým protinávrhem finančního výboru, který jednu ze zbytných položek rozpočtu ke schválení nedoporučil. Co na tom, že protinávrh ve finančním výboru schválili jeho členové - zástupci všech volebních stran jednomyslně. Kdyby měli stejný přístup k řešení problémů města i zastupitelé za Koalici pro Českou Třebovou, tak se nemuselo na jednání schválit ani jediné usnesení.

Problémy se ukázaly v několika případech, nejvíce při projednávání návrhu na zavedení inzerce na stránky Českotřebovských novin. Návrh předložený radou města byl nejasný a nepřehledný, zásadní věci byly v úvodním textu a nikoliv ve schvalovaném statutu. Výsledkem byla dlouhá debata o všem možném. Koalice pro Českou Třebovou předložila včas a písemně zastupitelům svůj vlastní jasný protinávrh na nerozšiřování počtu stran a maximálně dvou stranách pro reklamu. To neohrozí obsah novin a sníží občany kritizované zbytečně vysoké náklady. I když bylo z elementární aritmetiky zcela jasné, že materiál bude možné schválit jen s hlasy Koalice pro Českou Třebovou, dělalo vedení města všechno proto, aby tomu tak nebylo. Výsledkem bylo několik zmatečných hlasování a nepřijetí žádného usnesení. Mohlo se pokračovat projednáváním dalších bodů programu. Opozice opět ukázala svou vstřícnost a souhlasila s dohadovacím řízením i když nemusela. Teprve po lekci z aritmetiky byl při novém projednání protinávrh Koalice pro Českou Třebovou přijat.

K mechanismu hlasování. Již  více než pět zasedají zastupitelé v badatelně městského muzea v Klácelově ulici. Při běžných hlasováních, při kterých je minimum nesouhlasů, dobře funguje, počet  hlasů určuje určený sčitatel. Pokud jsou složitější situace, často se počet hlasů pro návrh, proti návrhu a absencí musí přepočítávat i několikrát. Navíc nikde není podchyceno, kdo jak hlasoval. Občané (tedy voliči) by měli mít právo i na tyto informace. Jinde se to běžně uvádí, v České Třebové nikoliv. Elektronické hlasovací zařízení (může být i přenosné, odmontovatelné) by mělo být  běžným standardem městského zastupitelstva. Na velkoplošné obrazovce by byly zkontrolované výsledky a vznikl by i použitelný záznam o hlasování jednotlivců, který by byl i součástí přijatých usnesení. Taková investice se mi zdá rozumnější než nové hydraulické sloupky zamezující vjezd vozidel v ulici na Splavě. A nestálo by to tolik.

Milan Mikolecký

Foto: ukázka hlasování v Zastupitelstvu města (rok 2013, foto Luboš Kozel)