Rozpočet města schválen díky hlasům

Koalice pro Českou Třebovou

V pondělí 5. března se konalo jednání zastupitelstva města, které mělo jako svůj hlavní úkol schválit rozpočet města na rok 2018. Úkol to je samozřejmý, město nemůže bez schváleného rozpočtu řádně fungovat.  Rozpočet byl předjednaný, připomínkovaný také ve finančním výboru, který však schválil ve svém usnesení podporu rozpočtu města s jednou výjimkou, s vyjmutím položky 700 tisíc Kč určené na postavení omezujících "parkovacích sloupků" pro lokalitu na Splavě. Toto usnesení  podpořili členové finančního výboru jednomyslně, nešlo o nějaký těsný výsledek hlasování a nejednalo se ani o "návrh z dílny opozice".Finanční výbor tvoří zástupci všech volebních stran, které se v zastupitelstvu vyskytují, nešlo tedy o jednostranný pohled.  Investice do parkovacích sloupků byla považována za zbytnou, již loni nebylo vedení města schopné připravené finanční prostředky na tuto akci utratit a jistě bychom se bez toho obešli i v roce letošním.

Schůze zastupitelstva města 5.3. byla poznamenána  poměrně nízkou účastí zastupitelů, z 27 se jí zúčastnilo pouze dvacet. Zástupci Koalice pro Českou Třebovou však byli všichni, 7 zastupitelů.  Hlasovalo se nejdříve o protinávrhu finančního výboru, který však potřebnou podporu 14 hlasů nezískal, hlasy zastupitelů Koalice pro ČT, ODS a několika dalších nestačily. Škoda, že se neuvádí výsledek hlasování jmenovitě. Zdá se mi, že si starosta města a další, kteří pro protinávrh finančního výboru nehlasovali, dost dobře neuvědomili vážnost situace. Když se totiž potom hlasovalo o základním návrhu rozpočtu města (tedy bez pozměňovacího návrhu finančního výboru), zastupitelé Koalice pro Českou Třebovou zvažovali, zda návrh podpořit či nikoliv. A pokud by nepodpořili, město Česká Třebová by stále ještě rozpočet nemělo. Jejich hlasy byly prostě na schválení rozpočtu města potřeba.

Nikdo nám ovšem za to ani nepoděkoval.  (mm)