K prodeji parcely 3666/1 v Borku:

Zdá se vám to dobré řešení?


Zastupitelstvo města má na svém jednání dne 23.4. na programu schválení prodeje parcely 3666/1 o výměře cca 1ha. Nebude o tom jednat poprvé, záměr prodeje již byl poprvé předložen zastupitelům loni 11. prosince. Byl schválen, šlo přece o "ostatní plochu" a nikdo se nebyl v lokalitě podívat a nebyly předloženy ani fotografie. Díky tomu se prodej dostal na úřední desku, kde byl záměr podle  zákona zveřejněn. Již k navrženému záměru však zřejmě byly připomínky z odboru životního prostředí, které rada vyřešila tím, že k prodeji navrhla jen část plochy, která nezasahuje až k budově Prádelny Fišer, zůstane zde odclonění prodávané parcely nějakou zelení.  Firma, která o prodej žádala, se totiž zabývá recyklací stavebního odpadu a provádí demolice. A pro svou práci potřebuje rozsáhlé plochy, kde se s materiálem manipuluje, skladuje a třídí.

Současné plochy jsou pro firmu malé a tak potřebuje přikoupit další. Areál firmy, zabývající se recyklací odpadu ovšem není nijak estetický, práci na ploše doprovází hlučnost a prašnost. Můžeme se o tom přesvědčit na sousedních parcelách, které firma obhospodařuje. Nakonec to je na dále uvedených fotografiích. Přes parcelu, jejíž část má být prodávána, vede cesta k rybníkům. Jde o parcelu se vzrostlou zelení s velkou rekreační hodnotou, procházka cestou ke třem zdejším rybníčkům a dalším mokřadům se musí líbit. Moc si nedovedu představit, že by zde vznikla rozsáhlá neustále se roztahující skládka stavební ssuti. Už dnes je na část kupované parcely suť a zemina navážena a rozhrnována a to ještě prodej neproběhl. Rozumím tomu, že v Borku je prioritou průmyslové využití, ovšem to, co se zde se chystá, vhodné není.  Podívejme se ještě na 3D znázornění oblasti Borku, kde je vyznačena jednak parcela navržená k prodeji a jednak jsou velmi zřetelné parcely, které firma žádající o koupi pro svoje účely nyní využívá. Je to smutný pohled. A my chceme prodat zelenou parcelu, utržit milión a změnit ji také na podobnou pouštní oblast nebo měsíční krajinu. Rovinatých pozemků navazujících na komunikace nemáme ve městě mnoho a my chceme z jednoho takového udělat skládku suti.

Ono stačí zaměřit pozornost na parcely č. 445/3, 445/4 a 445/1 v pravé části  obrázku, které již leží na katastru obce Rybník.  U těchto parcel jsou na katastru nemovitostí uvedeny hned dva způsoby ochrany: parcely jsou vedeny jako  zemědělský půdní fond a je zde ještě další omezující poznámka: rozsáhlé chráněné území! 

Firma chce nyní tuto skládku suti rozšířit až do těsné blízkosti "civilizované" tj administrativně správní části Borku, kde máme Svářečskou školu ČD, Pobočku Celního úřadu, školu, depozitář muzea, EkoBi, Prádelnu, Čokoklasik, Böhmplast a další plně fungující firmy.   Chceme dát zničit území, kde je nyní pěkná příroda. Možná tam asi nebude navždycky, ale můžeme si představit, že se na této velké parcele 3666/1 (celkem 1,36 ha) dá realizoval nějaká pořádná stavební investice, za kterou se nebudeme stydět. Nabídka může přijít za rok, nebo třeba za deset let.

Zastupitelé dostali materiály na stůl teprve dnes v pátek 20. dubna a již v pondělí se má o prodeji rozhodovat. Zdá se mi to zásadně špatně a budu žádat, aby se jednání o prodeji posunulo až na další červnovou schůzi zastupitelstva města. To je ten nejmenší ústupek, který by se měl v této věci udělat jako první. Především nespěchat! Přesto jsem byl na radnici shánět další informace, ale  je pátek, nikoho jsem bohužel nezastihl....

Byl jsem také ráno ještě v Borku fotografovat:

1) Fotografie z areálu, kde se provádí recyklace odpadu:

2) Fotografie z přírody - z cestky k rybníčkům, vedoucím kolem budoucí parcely. Cesta má být hranicí prodávané části, jsou zde již červeně značené kolíky kde bude hranice. Co je vlevo od cesty bude příroda změněna na poušť, skoro až k rybníčkům

Už nyní  se postupně radlice traktorů a dalších stavebních strojů firmy upravují dosud nekoupenou parcelu, o koupi přece nebylo ještě rozhodnuto....


 
Ještě dodatek: na stejném jednání ZM se bude ještě řešit  žádost firmy BALNEL s.r.o., která nyní se přestěhovala z Ústí n.O. do České Třebové do ulice Borové a má zájem zakoupit další pozemky pro rozšíření firmy. Rada města to nedoporučuje, protože  jsou na navrhovaných pozemcích vzrostlé dřeviny lesního charakteru. (I zde se ovšem jedná o tzv. "ostatní plochu".) 
Nechci to komentovat. Budiž - tyto parcely neprodávejme, jsou tam přece stromy. 
Proč ale můžeme prodat výše uvedenou velkou parcelu 3666/1 se vzrostlými stromy a jinou s podobnými stromy nikoliv?