BLÍŽÍ SE KONEC VOLEBNÍHO OBDOBÍ, JE ČAS BILANCOVAT…
 
Rozhovor s lídryní
Koalice pro Českou Třebovou
Mgr. Magdalénou Peterkovou
 
 
My jsme byli po minulých komunálních volbách, bez ohledu na jejich výsledek, odsunuti do opozice. Od počátku jsme deklarovali, že budeme opozicí konstruktivní, která bude podporovat dobré záměry a projekty, a to jsme také dodrželi. Řadu z nich jsme měli i ve svém volebním programu, např. rekonstrukce městských komu- nikací, podpora mateřských a základních škol, využití sportovního stadionu na Skalce nebo řešení problému bývalého koupaliště.
 
Jak se za těchto podmínek dařilo realizovat volební program?
 
Prosadit naše vlastní návrhy bylo v počtu sedmi zastupitelů ze sedmadvaceti velmi obtížné. V březnu 2015 se na naši žádost konal seminář k problematice Vodárenské společnosti a k výši ceny vody. Z našeho podnětu byla podána žádost o snížení povinného růstu ceny vody z pěti procent na dvě. Jsme rádi, že se to podařilo i naším přičiněním. Iniciovali jsme vytvoření a schválení OZV k omezení hazardu ve městě, než jsme dospěli k nějaké dohodě, tento problém byl řešen novým zákonem. V zastupitelstvu města jsme byli rozhodně nejaktivnější složkou.
 
Silnou stránkou Koalice pro Českou Třebovou je otevřenost a ochota řešit problémy občanů našeho města.
 
Připomínky a náměty k činnosti Koalice pro Českou Třebovou dostáváme od občanů průběžně. Zabýváme se jimi na pravidelných schůzkách, ale z výše uvedených důvodů však nemůžeme všechny připomínky vyřešit. Podařilo se nám na základě žádosti obyvatel DPS prosadit vybudování odpo- činkové zóny, bohužel, zachovat provoz jídelny a snížit poplatky za dovoz obědů ne. Za úspěch považuji i to, že na posledním jednání zastupitelstva byl schválen všemi přítomnými zastupiteli náš návrh usnesení, kde město Česká Třebová jako zákonný účastník řízení nesouhlasí s předloženým návrhem řešení protihlukových opatření a žádá projektanta o vypracování a předložení alternativních řešení. Pozitivně také hodnotím, že se zvýšil počet občanů, kteří využívají svého práva jednání zastupitelstva se zúčastnit, vyslovit svůj názor a domnívám se, že je to i díky nám. Snažíme se, aby občané měli v zastupitelích naší Koalice oporu.
 
Koalice je aktivní i při organizování neformálních setkání s občany.
 
Samozřejmě. V Domě s pečovatelskou službou jsme dvakrát zorganizovali besedu o Japonsku s naším kolegou Ing. Jiřím Prokopem, podíleli jsme se na přípravách Lidového plesu a na konci prázdnin pořádáme již tradičně hudební podvečer Rozloučení s létem, kde ani letos nebudou chybět Ahasveři. V pátek 31. srpna se budeme těšit na setkání.
 
V říjnu budou volby: zůstává nová kandidátka Koalice na stejném půdorysu?
 
Zůstává. I do podzimních voleb vstoupí nezávislí kandidáti Koalice pro Českou Třebovou ve spolupráci s KDU-ČSL, Zelenými a SNK-ED. Zásadní změny na naší kandidátce nemáme. O naší kandidátce a novém volebním programu budeme brzy informovat.