Den matek tradičně s Řetůvankou       

Vydařená akce KDU-ČSL a  Koalice pro Českou Třebovou 


Nedělní odpoledne 13. května bylo jako ze žurnálu, tedy vydařené, slunečné,  nebylo horko ale ani větrno. V Javorce uspořádala MO KDU-ČSL ve spolupráci s Koalicí pro Českou Třebovou  tradiční oslavu Dne matek. Osvědčeným hostem akce byla dechová hudba Řetůvanka v plné sestavě a letos k nám přijely poprvé mažoretky z Lukavice, vystoupily se zajímavým programem pod vedením Simony Dudkové a Nikoly Gonové. Pro děti byl připraven skákací hrad, sladkosti a balónky, mohly se také povozit na koníčkovi pana Uherka. Odpoledne pro maminky zahájil předseda českotřebovské MO KDU-ČSL MgA. Bohuslav Mimra společně s lídryní volební  kandidátky Koalice pro Českou Třebovou  Mgr. Magdalénou Peterkovou, seznámili návštěvníky s programem popřáli dobrou pohodu.  V průběhu odpoledne také vystoupil senátor za náš volební obvod 46 Petr Šilar, pravidelný návštěvník akcí v naší Javorce.  Společně s Magdou Peterkovou a Bohuslavem Mimrou se pak ujali úkolu předávat kytičky přítomným maminkám tak, aby každá neodcházela z Javorky s prázdnou. Javorka byla skutečně plná lidí, odpoledne pro maminky se díky vzorné organizační a pořadatelské spolupráci členů MO KDU-ČSL opět vydařilo. (mm)