Odborník dokázal, že snížení hlučnosti vlaků

lze dosáhnout bez vysokých protihlukových clon

V Národním domě se 14/5 2018 konala odborná prezentace a občanská diskuze na téma "Nechceme vysoké protihlukové stěny. Prezentaci  doplněnou výsledky provedených a schválených projektů přednesl  Jan Eisenreich, statutární ředitel akciové společnosti BRENS EUROPE z Plzně, která má velké zkušenosti s realizaci protihlukových opatření nejen v ČR, ale i jinde v Evropě ve železniční i tramvajové dopravě. Spolu přijeli i další odborníci z této firmy. Dále byl přítomen poslanec za Zlínský kraj, který je zároveň oprávněnou a certifikovanou osobou pro ochranu životní prostředí (zpracovává dokumentaci EIA. Bylo to užitečné setkání, která přítomné Třebováky utvrdilo pokračovat v boji za realizaci alternativních projektů, které přináší též významné snížení hlučnosti z provozu železnice a které autoři projektu ze SUDOPu Brno nevzali v úvahu.  Jednoznačně se jak přítomní odborníci, tak občané shodli v názoru, že pro potřebné snížení hluku z železniční dopravy lze dosáhnout i bez vysokých protihlukových stěn, jejichž aplikace v městské zástavbě České Třebové je nepřijatelná.
Jan Eisenreich se seznámil s veřejně přístupným materiálem EIA na modernizaci uzlu Česká Třebová z celého hodnocení se zastavil u tohoto citátu z Hlukové studie "Pro návrh protihlukových opatření (protihlukových stěn) byly uplatněny zjednodušené podmínky pro jejich umístění ve vzdálenosti 3,3 metru od osy koleje." Svoji prezentaci tak věnoval dalším  možnostem, které přinášejí  dobré výsledky, jsou již vyzkoušené a jejich využití v rámci přestavby uzlu Česká Třebová by bylo přínosem. Přinášení srovnatelné výsledky snížení hlučnosti  jako navržené stěny a zachovávají městu svoji identitu. Pro aplikaci alternativních prvků v České Třebové připomněl body, které lze dobře využít: rekonstrukce trati je ve stávající stopě, zvýšení rychlosti vlaků je ze současných 60 jen na 80 km/h,  bude nové zabezpečovací zařízení, které zvýší pravidelnost dopravy bez brzdění a zastavování vlaků, nové trakční vedení, nový kolejový spodek a svršek včetně výhybek, budou přestavěny stávající mostní konstrukce. To vše "hraje do karet" právě  alternativním projektům, využívajícím  kolejnicové absorbéry různé konstrukce, kolejové absorbéry, které lze opět řešit různě, ovšem řešením pro budoucnost je využívání recyklovaných materiálů. Betonový kolejový absorbér se zkouší např nedaleko na traťovém úseku Třebovice - Rudoltice s dobrými výsledky. Všeobecně jsou výsledky používání alternativních metod snižování hluku zajímavé a porovnatelné s účinkem vysokých betonových zdí, které mají navždy zničit město. Podrobně  se pak zabýval možnostmi využívání nízkých protihlukových clon a to také ve variantě pro vícekolejné soustavy, což je právě případ České Třebové. Některé snímky z prezentace jsou dále uvedeny za tímto článkem.   Ze setkání pořídil Martin Horák video, které umístí na web, kde bude k dispozici pro ty, kteří neměli možnost na poměrně narychlo svolanou diskuzi do Národního domu dojít.

Po diskuzích se přítomní domluvili na odstartování petice, která stanovisko "Česká Třebová bez vysokých protihlukových stěn" podporuje. Petici zajišťuje petiční výbor: Bc. Martin Horák, pořadatel setkání v Národním domě a jeho přátelé Pavel a Ing. Alice Suchých. S peticí se můžete seznámit na webu Českotřebovského zpravodaje www.zpravodaj.probit.cz a také na webových stránkách Martina Horáka www.mojemilatrebova.cz, kde jsou  také k dispozici petiční archy a informace ve formátu pdf ke stažení. Sběrným místem podepsaných petičních archů je Oční optika Martina Horáka na železniční poliklinice i další místa např. prodejna PROBIT-ELEKTRO  Petra Skopala v Nádražní ulici. K petici připravím zvláštní informaci na 15/5.  (mm)