Zastupitelé navštívili kryt v Javorce                                     

Město může do 16.6. uplatnit svoje předkupní právo

V pondělí 11. června mají zastupitelé rozhodnout o uplatnění předkupního práva na protiatomový kryt  v Ul. B. Němcové v Javorce, který nabízí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k prodeji. Po několika kolech prodeje projevil zájem kupec, který již podepsal o zakoupení objektu kupní smlouvu na částku 2 miliony Kč.  Kryt však leží na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová a tam město získalo 90 dní na jeho uplatnění. Tato možnost vyprší dne 16. června 2018 a tak nyní na červnové schůzi zastupitelstva budou mít zastupitelé města poslední možnost v této věci rozhodnout. Pokud své právo neuplatní nebo bude rozhodnuto bez usnesení, tak automaticky to znamená, že město Česká Třebová  svoje předkupní právo neuplatní  a podepsaná kupní smlouva bude platit. 

Kupcem objektu je zbrojařská firma, která jako důvod pro zakoupení uvedla zprovoznění střelnice (zřejmě počítá s poměrně velkou rekonstrukci, rozsah plánované investice lze odhadnout podle uváděné částky 14 milionů korun, plány na přestavbu nebyly zveřejněny). O tomto záměru informoval zastupitele starosta města Jaroslav Zedník, který se se zástupci firmy setkal.  Při projednávání v zastupitelstvu města (na březnové schůzi) byly některými zastupiteli vysloveny obavy z toho, že se může stát, že nakonec bude záměr vybudovat střelnici odsunut a firmou zakoupený objekt by pak mohl sloužit i jako skladový prostor pro zbrojní materiál. To by ve čtvrti rodinných domků v Javorce vzbuzovalo obavy. Možnost kontroly soukromého objektu byla současně zpochybněna. Živnostenský odbor by měl oprávnění kontrolovat využívanou střelnici, ale  toto využití  může být dlouhodobě odsunováno. Starosta absolvoval konzultaci o možnostech kontroly objektu na krajském ředitelství Policie ČR v Pardubicích, kde byl ujištěn, že objekt může být využíván jen účelům daným v kolaudačním rozhodnutí, Pokud by zde měl být sklad zbrojního materiálu, nebylo by to bez změny účelu stavby možné. Zkušenosti z působení zbrojařské firmy ve Slatině u Vysokého Mýta, kde byl skladován takový materiál bez rekolaudace nabádají k obezřetnosti. Přemýšlet lze i nad tím, jak chce nový majitel získat návratnost 14 mil. Kč, které se zde mají investovat. Jistě se bude jednat i o jiné využití než pistolová střelnice.

Obavy z nevhodného využití prostor krytu se příliš nerozptýlily, zvláště občané v Javorce jeví známky netrpělivosti. Je přece i další možnost - tedy mít nemovitost v majetku města a zájemci kryt pronajmout a tím získat daleko větší a přímou možnost kontroly svého majetku. Nabízí se ovšem i jiné využití, neboť střelnice v současné podobě zaujímá jen malou část plochy objektu. Jak je tato možnost reálná? Závisí především na posouzení stavebního stavu objektu a na rozhodnutí zastupitelů na pondělním jednání zastupitelstva města dne 11.6. 

Není možné rozhodovat bez znalosti věci. Proto zastupitelé za Koalici pro Českou Třebovou  požádali o možnost prohlídky objektu, aby se na vlastní oči přesvědčili o tom, v jakém je stavu, jaké jsou varianty využití, které jsou či nejsou reálné, zda objekt nutně vyžaduje rychlé stavební zásady nebo nevyžaduje, jak nákladná může být jeho údržba a provoz. Prohlídka objektu se uskutečnila 7. června dopoledne. Měli jsme možnost se seznámit se stavem objektu odpojeného od přívodu elektrické energie. každý tedy musel přijít s baterkou v ruce. Velmi nám vypomohl zástupce velitele městské policie Petr Baláž, který zajistil možnost osvětlení v podzemí pomocí silných baterek. Jde o rozsáhlý objekt s celkovou plochou 921 m2 členěnou na řadu místností. Je v dobrém stavebním stavu, po zkompletování a revizi elektrických rozvodů je provozuschopný. Rozhodně není objekt vlhký ani plesnivý, je až s podivem, že po tak dlouhé době nevyužití je celkem v solidním stavu.  Je zde stále zachována (menší) část  (95m2) upravená jako pistolová střelnice, větší část se sálovým prostorem (420m2) byla využívána jako diskotéka. Zde byly odmontovány dřevěné barové pulty a části, někde jsou ještě zachovány na pevno řešené koženkové sedací soupravy a také zrcadlová stěna, někde i koberce.  Je zde dostatečně dimenzované WC (v pěti 5 místnostech).  Pokud mohu posoudit, je stav obdobný, jaký byl v Klubu Modrý trpaslík při  zahájení vnitřních úprav. Je zde stále instalovaná potřebná vzduchotechnika, i když odpojená od elektrické energie. Objekt není třeba využívat jako kryt, jeho využití je volně přizpůsobitelné. Objekt je nyní zkoulaudován jako občanská vybavenost pro společenské účely.

Zastupitelé získali možnost prostudovat znalecký posudek o technickém stavu nemovitosti a stanovení jeho ceny.  Protože je třeba připravit rozhodnutí o majetku, mělo by zajímat i veřejnost. Proto  bude správné, když budou snímky z krytu a některé zajímavější části obsáhlého 26tistránkového znaleckého posudku zveřejněny. Škoda, že město nepřevzalo objekt bezplatně v době, kdy to ještě bylo možné, kryt byl samozřejmě městu zdarma nabízen. Město převzalo 3 podzemní kryty na Novém náměstí, v Alešově ulici a na Skalce, javorecký kryt byl odmítnut. Nyní převod zdarma není možný. Současná cena 2 miliony korun z dražby je podstatně nižší než cena podle znaleckého posudku, která činí 4 149 440 Kč.

 
 

  • Vybráno ze znaleckého posudku