MĚSTO SE CHYSTÁ NA PŘIJETÍ NOVÉHO ÚVĚRU  

Na pondělním jednání zastupitelstva města 11/6  je v programu mimo jiné schválení úvěrového rámce na částku až 138 milionů korun za výhodných podmínek, které lze nyní sjednat, tj. s úvěrem daným referenční sazbou (3M PRIBOR) + přirážkou jen 0,19%. Současně dojde k refinancování zbytku stávajícího úvěru v hodnotě 35 milionů korun za terminál Jana Pernera z roku 2009 , kde je úroková sazba podstatně vyšší (o 1,41%). Vypadá to na pochvalu, pokud by ve smlouvě o úvěru, která byla předložena zastupitelům, nebyl "zakopaný pes".

Spočívá v tom, že návrh úvěrové smlouvy počítá s obdobím splácení až od roku 2023. Nové zastupitelstvo dostane "dárek" ve výši 6 milionů ročně v podobě odložených splátek jistiny o 4 roky, ovšem nový (nízký) úrok bude třeba platit z celého zbytku jistiny (35 mil. Kč), která se do roku 2023 nebude snižovat. Celkový objem zaplacených úroků se refinancováním stávajícího úvěru se nesníží, banka si stejně přijde na své a dokonce ještě vydělá. Takto refinancovaný úvěr vlastně pouze znamená odložení splátek jistiny na pozdější období, vhodné pro situaci, kdy je město ve finanční tísni. Město Česká Třebová je však podle zveřejněných výhledů naopak v dobré finanční kondici.

Výhodný se úvěrový rámec stává až tehdy, pokud si vezmeme další úvěr. Schválením úvěrového rámce jej máme u Komerční banky "zamluvený". Je otázka, proč se tato otázka neřeší až v novém zastupitelstvu po podzimních volbách. Snad doufejme, že lze využít smluvně sjednanou možnost mimořádných splátek. Pro pravidelné pokračování ve splácení současného úvěru by však bylo třeba přijmout další doprovodné usnesení, které však nebylo pro jednání ZM navrženo. 

Proč doprovodné usnesení:

Bude-li schválena navržená úvěrová smlouva, bude schváleno i období splácení až od roku 2023, které je v této smlouvě obsaženo. Má-li město pokračovat ve splácení formou pravidelně posílaných "mimořádných splátek", je třeba k tomu přijmout další doprovodné usnesení, jinak bude muset finanční odbor MěÚ dodržovat ustanovení schválené úvěrové smlouvy.

 

V tomto výpočtu není zahrnuta situace ve 2. polovině roku letošního 2018, kdy již bude smlouva s bankou podepsána a tedy už nebudeme splácet  dosavadní starý úvěr.  Proto budou letos ve druhé polovině roku zaplacené úroky  menší než je rozpočtovaných 975 tis. Kč, bude to např. 480 tis. Kč.   V této době již budeme budeme splácet úrok ze zůstatku jistiny (35 mil. Kč) podle nové smlouvy s nižším úrokem, což může činit za půl roku cca 190 tis. Kč.  Letos tedy refinancováním úvěru ušetříme na úrocích rozdíl těchto částek, tedy cca 300 tis. Kč a nebudeme již posílat splátku půjčky (3 miliony korun). Tato úprava by měla být zahrnuta do další druhé změny rozpočtu města zřejmě na posledním jednání tohoto zastupitelstva dne 10. září 2018.

Poznámka:

Finanční výbor na své schůzi v pátek 8. června přijetí úvěrového rámce schválil, diskutoval se  i problém spojený s odložením splátek až na roky 2023 - 2042, o doprovodném usnesení se nemluvilo, pouze vedoucí finančního odboru upozornil na možnost posílat mimořádné splátky. Nezbývá, aby se problém ještě otevřel na jednání zastupitelstva města. 

Ze sdělení zastupitelům ovšem vyplývá, že splácení od roku 2023 bylo požadováno již v zadání radou města v usnesení č. 279/2018 z 19/3 2018. Zveřejněno to ovšem nebylo, opět byla použita zaklínací formule "v textu dle předloženého návrhu". Občan se tedy nic pořádně nedozví, ani zastupitel, který pak má úvěrový rámec schvalovat. Může se sice jit zeptat, ale to aby si nohy uchodil.....

MILAN MIKOLECKÝ