Odhalení pamětní desky ve Sloupnici 
V sobotu 9. června 2018 byla ve Sloupnici slavnostně odhalena pamětní deska sloupnickému rodákovi, letci britské RAF a příslušníkovi 312. čs. stíhací perutě Jiřímu Mikuleckému - Desmond. Celý příběh začal v červnu minulého roku, kdy Sloupnici poctila návštěvou dcera válečného pilota Jana Stott (-ová) a odtud se začalo odvíjet pokračování. Na obec došel dopis od pana Stott, že by rád k výročí jejich sňatku překvapil manželku pamětní deskou jejího otce, s čímž rada obce souhlasila. Nato paní Jana projevila přání umístit tuto pamětní desku v obci, vybralo se místo a odhalení směrovalo na začátek června. Pamětní deska se nachází vedle Sochy svobody - památníku obětem válek, autorem návrhu je Josef Havel, který též životní příběh „trojnásobného exulanta“, odsouzeného k trvalému zapomnění zachytil v publikaci Štvancem svědomí (OFTIS Ústí nad Orlicí, 2002). Nakonec se tak i stalo, Jiří Mikulecký zmizel, aby ho nahradil George John Desmond. O své dojmy se s přítomnými podělila paní Jana Stott i její manžel Peter, desku odhalil starosta obce pan Josef Škeřík. Hymny na úvod zazpívaly žákyně sloupnické školy, před pomníkem stojí moderátorka slavnosti s tlumočníkem.
Kromě uvedené publikace se více dozvíte v Sloupnickém PELMELu srpen 2017, prosinec 2017 a duben 2018, kde je i je Portrét osobnosti Jiřího Mikuleckého - Desmond od Josefa Havla. Pojednání o pomníku padlým ve Sloupnici podle návrhu akademického sochaře Františka Formánka z České Třebové je v ČTZ duben 2014, str. 65.
Miloslav Renčín (foto autor)