Jak probíhala záchrana památníku M. J. Husa v Javorce

Autentické texty a fotografie  zveřejněné v Českotřebovském deníku 2005 a 2006 připomínají záchranu památníku  M. J. Husa v českotřebovském parku Javorka po vandalském poničení v letech 2004 - 2005.


Rok 2005

Původní bronzový reliéf J. Kvasničky               2004 - Památník již bez Kalichu                    1.4.2005 bronzový reliéf ukraden
Kalich v r. 2004 našla při pochůzce v parku hlídka městské policie vedle památníku v křoví pohozený a rozlomený. Všimněte si ovšem také zcela rozházených kamenů z podstavce pomníku, je vidět, že se o jeho stav nikdo pořádně nestaral. Je dobré to porovnat především s dále uvedenými snímky z pohlednic v době I. republiky.

Odcizení reliéfu Mistra Jana Husa z parku Javorka v České Třebové


Dne 31. 3. 2005 byla v Javorce zjištěna ztráta reliéfu Mistra Jana Husa, který byl umístěn na kameni poblíž vstupu do parku Javorka.

Bronzový reliéf Mistra Jana Husa je dílem sochaře Josefa Kvasničky (*1868  Dubská Lhota u Vodňan + 1932 Vodňany). Josef Kvasnička studoval na vídeňské akademii umění, později na umělecko-průmyslové škole v Praze u prof. Myslbeka. V roce 1912 se stal profesorem kreslení a modelování na českotřebovské reálce, kde působil až do roku 1923.

Mezi jeho významná díla, kromě desky Mistra Jana Husa pro městské sady v České Třebové, patří socha hraběte Šternberka pro Panteon Národního muzea v Praze, pomník Jana Žižky ve Vodňanech, socha Mistra Jana Husa v Lounech.

 

Reliéf pro park Javorka byl pořízen v těžké době 1. světové války občany města Česká Třebová k uctění pětistého výročí upálení Mistra Jana Husa.

Je smutné, že reliéf, který vznikl díky ochotě občanů našeho města přispět na hodnotnou upomínku na M. J..Husa v době,  kdy většina z nich byla postižena válečnými útrapami, přečkal  téměř 100 let na svém místě, a nyní – po tak dlouhé době – se stal obětí nenechavců.

 

Obracíme se na naše občany s prosbou, aby nebyli lhostejní ke ztrátě této památky a v případě, že by se s památným reliéfem někde setkali, aby neprodleně informovali Městskou policii – bezplatné volání na č. 156.   

Ing. Jaromíra Žáčková místostarostka města Česká Třebová

Na obrázku je pomník ve stavu z února t.r. Chybí pouze kalich, který před dvěma lety shodili vandalové z pomníku a který byl nalezen. Letos se plánovalo k 590 výročí upálení Mistra Jana Husa obnovení pomníku v jeho původní kráse. Před cca šesti lety byl uvedený reliéf péčí Okrašlovacího spolku restaurován. Nachází se nyní v některých sběrných surovinách?   -mm-

 
Krádež reliéfu v Javorce není uvedena ve svodkách událostí Policie ČR. Přesto, že zde jsou uvedeny kdejaké malichernosti, tak krádež  reliéfu z pomníku M.J. Husa v Javorce nesmírné a nenahraditelné ceny od ak. sochaře Kvasničky policisté na server MV ČR neuvedli. Pokusím se zjistit, jak pokračuje pátrání a kdo jej má na starosti.
 
590 let od mučednické smrti M. J. Husa  slavíme bez jeho památníku
Letos v červenci si připomeneme kulaté výročí jednoho z “největších Čechů”, jehož význam ocenili českotřebovští občané v těžké době I. světové války postavením 3,5 metru vysokého památníku s kalichem a bronzovým reliéfem (60 x 78 cm) sochaře Josefa Kvasničky. Dnes by se museli nad současnou situací rozplakat. Jaká to vyrostla generace, která si neváží ničeho a bezbožně ukradne na co přijde, bez ohledu na to, co představuje, a jaký má význam! Stydíme se za tyto lidi. Současně rozvíjíme iniciativu za obnovení bronzového reliéfu, o jehož postavení se zasloužili naši předchůdci před 90 lety. Právě nyní v červnu jsme podali žádost o grant z Nadace Občanského fóra “Opomíjené památky 2005" a nyní budeme čekat, zda nám bude přidělením prostředků umožněno pokračovat v zajištění kopie. Rádi bychom již příští rok při červencovém výročí předali opravený památník veřejnosti. Jsme rozhodnuti tu práci zajistit i tehdy, když grant neobdržíme a věříme, že nám v tom budou občané a sponzoři nápomocni.
Okrašlovací spolek
 
Sádrový model j. Kvasničky pro reliéf v evangelickém kostele na Trávníku - původní stav v r. 2005Na snímcích Husův pomník v době I. republiky, byl také na dobových pohlednicích  (archiv Martina Šebely)

Rok 2006

Pamětní deska  z památníku Mistra Jana Husa, která byla do r. 2005 v Javorce, je nyní již znovu odlita z litiny.   Nově připravená deska s reliéfem není vůbec žádné "peříčko", váží 130 kg, věřme tedy, že ji žádný vandal neodnese.  Nyní dostává všechny potřebné nátěry a povrchové úpravy, které potřebuje, aby byla chráněna proti korozi a navíc dostala povrchovou "měděnou" patinu. Pro tyto odborné práce bude mít  v dalším týdnu František Bečka  zručného pomocníka, jednoho z nejlepších žáků uměleckoprůmyslové školy. Pokud vše půjde dobře, bude tato deska ještě do konce měsíce října opět na svém původním místě v Javorce.

František Bečka dokončil restaurování nové pamětní desky Mistra Jana Husa. Dopoledne 12. října instaloval František Bečka  na Památník Mistra Jana Husa opravený kamenný kalich a připravil vše pro instalaci litinové desky. Do kamene byly vyvrtány nové otvory, do kterých bude zítra v pátek  13. října namontována 130 kg těžká deska - odlitek vyrobený podle sádrové kopie z evangelického kostela na Trávníku.  Oprava vandalsky zničeného  památníku bude dokončena, 90 let po jeho první instalaci v roce 1916.  První bronzový odlitek vydržel na svém místě 89 let. Jak dlouho vydrží nový litinový?  - Na fotografii je situace ze čtvrtka 12. října odpoledne - kamenný kalich, spojený ze tří dílů, shozený vandaly před dvěma lety je po zásahu restaurátora opět na svém místě....

Pamětní deska na pomníku M. J. Husa je opět na svém místě v Javorce. Po vandalské zlodějně neznámého sběrače mědi  trvalo přesně rok a půl na to, aby se českotřebovskému okrašlovacímu spolku podařilo zajistit prostředky i zhotovitele náhradního reliéfu. V pátek 13. října  dopoledne byl reliéf díky Františku Bečkovi, uměleckému kováři ze Lhotky a jeho pomocníkům, opět na svém místě. Současně byl nově upraven podle dobových fotografií  i kamenný podstavec památníku a na jeho vrcholu byl znovu instalován kamenný kalich. Ten zase asi před dvěma lety shodili z památníku vandalové, zřejmě jdou ze sousední javorecké hospůdky nebo jiného občerstvovacího zařízení v této oblasti.   Po devadesáti letech od postavení je tak opět památník Mistra Jana Husa v plné kráse.

Na Okrašlovací spolek se zapomnělo. V sobotním Orlickém deníku 14.10.  byl spolu s aktuální fotografií Petra Wagenknechta uveden tento text: "Včera byla zpět na své místo v českotřebovském parku Javorka umístěna pamětní deska  Mistra Jana Husa. Ve  skutečnosti jde o nový litinový odlitek z dílny uměleckého kováře Františka Bečky, který vytvořil podle původního sádrového modelu z evangelického kostela, jehož autorem je sochař Josef Kvasnička. Původní bronzová deska byla ukradena a kalich, který památník zdobil, byl rozbit. Památník, jenž byl vztyčen roku 1916, je tedy nyní opět důstojnou součástí parku". Ani slovo o tom, že se musel najít někdo, kdo by se o obnovení památníku postaral, zajistil  grant z grantového programu Nadace Občanského fóra "Opomíjené památky", připravil potřebné nepříliš jednoduché podklady pro  příslušnou komisi, zajistil spolupráci ČCE a jejího faráře Jaroslava Nečase, který umožnil využít sádrový model původního návrhu, obrátil se na sponzory v našem městě.  Byl to Okrašlovací spolek Česká Třebová, který  svou činností navazuje na zakladatele parku Javorka, a snaží se o park pečovat i současné době. Třeba tím, že  zajišťuje obnovu sochařských děl a nyní třeba Husova památníku. Myslím, že právě tato činnost Okrašlovacího spolku zaslouží uznání a zveřejněné v médiích a je mi líto, když byla tato práce v Orlických novinách opomenuta.   Tím nechci nijak zmenšovat zásluhy a um Františka  Bečky, ale ten dostal pro provedení práce zakázku. Kdyby nebyly granty a prostředky, nebyla by ani zakázka pro Františka Bečku, ani hotové dílo..

13. říjen 2006 - Pamětní deska znovu instalována včetně opraveného kalichu, kamenný podstavec upraven

Reliéf Josefa Kvasničky znovu na svém místě na Památníku Mistra Jana Husa v Javorce.  Instalaci 130 kg těžkého litinového bloku zajistil  umělecký kovář  František Bečka s pomocníky v pátek 13. října dopoledne. Musela na to přijet dokonce zvedací technika. Už před tím byl upraven celý podstavec památníku a na jeho vrcholu instalován kamenný kalich. I ten měl pohnutý osud asi před dvěma lety jej našla vedle památníku v křoví pohozený a rozlomený hlídka městské policie při pochůzce v parku. Kalich se podařilo zachránit a nyní i opravit, při restaurování památníku se podařilo uvést  vše do původního stavu ve kterém byl v roce 1916, tedy před 90 lety.   Lze to porovnat s původními snímky z Javorky v sekci "Fotografie pro pamětníky" tohoto webu. V pondělí 16. 10. dopoledne  se pak konalo předání hotového díl investorovi, kterým byl Okrašlovací spolek Česká Třebová, který celou akci zahájil, zajistil finanční  dotace a sponzorské dary.  Obnova ukradeného reliéfu byla možná jedině díky zachovanému sádrovému modelu, který byl po výstavbě evangelického kostela na Trávníku instalován ve vstupních prostorách této stavby.  Naštěstí se jednalo o model ve skutečné velikosti, který mohl být vzorem pro odlití nové pamětní desky.  Model bylo třeba ze stěny ovšem vyjmout, odstranit z něho všechny nátěry, fixovat, zahladit jemné trhliny a pokrýt pevnou vrstvou nového kovu. Nový odlitek je vytvořen z ocelolitiny, opět povrchově opracován, získal měděnou patinu. Po výrobě nové desky se zjistilo, že je o trochu větší, než vytvořený otvor v kameni. Odlitou desku proto bylo třeba rozbrušovačkou zmenšit. "Spotřeboval jsem na to tři rozbrušovačky, byla to strašná práce," říká František Bečka. Výsledek však jistě stojí za to. 90 let po původním umístění památníku s reliéfem akademického sochaře Josefa Kvasničky  je památník Mistra Jana Husa opět v původním stavu na důstojném místě v Javorce.  Na své místo do evangelického kostela na Trávník se také vrátil také nově upravený sádrový model. Stalo se tak v sobotu 14. října dopoledne. František Bečka se svým tovaryšem navíc umístil za sádrovou desku umístil poselství pro příští generace, ve kterém je popsán také pohnutý osud původní památní desky, je zde výtisk Českotřebovského zpravodaje z května 2005, Orlické noviny ze 14.10 a fotografická dokumentace.   Celá akce "Mistr Jan Hus bude mít ještě dohru v listopadu, termín není zatím přesně určen, zřejmě v neděli 5. listopadu  dopoledne., kdy dojde ke slavnostnímu znovuodhalení tohoto památníku a předání veřejnosti. Veřejnost  (i městská policie) by pak měla bdít nad tím, aby se podobné  hanebné činy směrem k památkám v našem městě (i jinde) již neopakovaly.

Fotografie: Sádrový odlitek reliéfu, který byl vzorem pro kopii pořízenou z patinované ocelolitiny Františkem Bečkou byl  také v rámci záchrany památníku restaurován, poměděn a znovu umístěn s dokumenty o akci na původní místo v evangelickém kostele.

Znovumístění modelu reliéfu Josefa Kvasničky v evangelickém kostele na Trávníku, v obálkách za deskou je umístěno spolu s dokumentací o akci také poselství pro budoucnost....

Slavnostní odhalení obnoveného reliéfu Mistra Jana Husa v Javorce

Slavnost se koná v neděli dopoledne od 10:30 hodin  u Památníku Mistra Jana Husa. Při odhalení vystoupí pěvecký sbor Bendl se sbormistrem Josefem Menšíkem, s projevy vystoupí starosta města Jaroslav Zedník, ředitelka městského muzea Mgr. Jana Voleská a farářka Církve Československé - husitské Lidmila Kukuczková. Slavnostní odhalení obnoveného reliéfu provede starosta města společně s předsedou Okrašlovacího spolku Radimem Lánou. Slavnosti bude přítomen také umělecký kovář František Bečka, který obnovu reliéfu akademického sochaře Josefa Kvasničky provedl.

Památník Mistra Jana Husa v Javorce znovuodhalený

Neděle 5. listopadu 2006 v 10:30.  Po noční vichřici déšť ustal a ustává i silný vítr, jako by příroda věděla, že  má živly poněkud utlumit, aby bylo možné odhalit nově restaurovaný reliéf na Památníku Mistra Jana Husa způsobem slavnostním.  Děj začíná: Pěvecký sbor Bendl zahájil slavnostní program staročeským chorálem, předseda Okrašlovacího spolku Radim Lána vítá všechny účastníky a předává mikrofon starostovi města Jaroslavu Zedníkovi. Ten se zamýšlí nad tím, jak je důležité, že ve městě vznikla iniciativa, která se postavila proti zlodějům a vandalům, která dokázala zničené dílo poměrně rychle nahradit. Poděkoval pak všem, kteří se o znovuodhalení zasloužili: Okrašlovacímu spolku a jeho sponzorům - společnostem Korado a LDM a také Církvi československé husitské. Hlavní část prostředků na obnovu získal Okrašlovací spolek z grantu Nadace Občanského fóra Praha. O autorovi původního reliéfu Josefu Kvasničkovi a pohnuté historii památníku  vyrobeného před devadesáti lety hovořila ředitelka Městského muzea Mgr. Jana Voleská. Jako poslední řečník pak vystoupila farářka Církve československé husitské Lidmila Kukuczková. Akce se zúčastnil poměrně velký počet  občanů našeho města, kteří přišli přes nevlídné listopadové počasí.přišel také samozřejmě i autor nového odlitku Kvasničkova reliéfu umělecký kovář František Bečka ze Lhotky se svým tovaryšem, který mu také v jeho práci pomáhal. Pamětní desku spolu odhalili společně starosta Jaroslav Zedník a předseda Okrašlovacího spolku Radim Lána. Závěr slavnosti pak patřil opět pěveckému sboru Bendl.