Trampské muzeum je u ledu                                                 

Ještě na červnovém jednání zastupitelstva města proběhla velká bitva o trampské muzeum, PŘESNĚJI O PROJEKTOVOU DOKUMENTACI. MĚLA BÝT ZAČÁTKEM...

Vedení města  zařadilo financování projektové dokumentace v hodnotě 950 tis. Kč do červnové rozpočtové změny bez ohledu na to, že tento záměr nebyl předtím samostatně projednán a schválen. Část zastupitelů se záměrem nesouhlasila. Těsně před koncem volebního období považovali takové rozhodnutí za zcela neuvážené.  Proto Koalice pro Českou Třebovou iniciovala takovou úpravu jednání, aby se nejdříve na úvod schůze rozhodlo, zda si zastupitelé města opravdu přejí trampské muzeum podpořit. Nehrozilo přece, že bychom např. přišli o nějakou slíbenou dotaci. Naopak máme rozpracovaných projektů nad hlavu, proč tedy rozšťourávat další, které vlastně ani neměl nikdo ve volebním programu.  Diskuze byla široká, ale přesto se při hlasování našla většina 16 přesvědčených hlasů, díky kterým bylo trampské muzeum prosazeno a následně potom zařazeno do rozpočtové změny.

A tak jsme se mohli dočíst i v radničních novinách: trampské muzeum se realizuje, projektová dokumentace se připraví. Bez ní nelze žádat o dotace, proto to je potřeba. (To stejné bylo ovšem možné udělat i po volbách). 

Nyní je srpen, uběhly dva měsíce a už je všechno jinak.

Trampské muzeum je u ledu, žádné výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace vyhlášeno nebylo a ani nebude. Zřejmě to byla tedy v červnu bitva zbytečná. Jen snaha prosadit stavbu něčeho, co vlastně město nepotřebuje a co bude do budoucna jen přítěží. Po novém posouzení s chladnou hlavou, se na problém díváme jinak. Jsou důležitější věci. 

A není to jen trampské muzeum. Připomeňme si březnové hlasování o rozpočtu města na letošní rok, kde finanční výbor přišel s protinávrhem z rozpočtu vypustit částku 700 tis. Kč na pořízení ne tak důležitých hydraulických sloupků zamezujících vjezd do pěší zóny Na Splavě. Zatímco návrh finančního výboru se prosadit nepodařilo, většina na zařazení této částky trvala, tak sloupky stejně nestojí. Rozpočtovaná částka se dodnes neutratila, byla tedy v rozpočtu (již druhým rokem) zbytečně. Zatím se o zřízení  tohoto zařízení nejednalo, byť na to bylo dost času.

Zpět k trampskému muzeu:

Je třeba zmínit, že pro trampské muzeum navrhuje ve svých programech několik  volebních stran usilujících o úspěch v podzimních komunálních volbách využít městem nově odkoupený kryt CO v Javorce. To vypovídá o tom, že stavět novou investici za desítky milionů na Horách pro trampské muzeum nemusí být  nutné, že lze využít stávající zařízení, kde může být navíc třeba také letní scéna, letní kino, občerstvení a další aktivity. I na úpravu v této lokalitě můžeme žádat dotaci. Věřím, že i úspěšně, neboť jde o zařízení multifunkční.  Současně je to odpověď na "zaručené zprávy" o tom, že kryt v Javorce je zcela nevyužitelný a také v dezolátním stavu. Je to politika. Ten, kdo chce prosadit svůj názor, velebí jen to svoje, vše ostatní, co se nehodí do krámu, pomlouvá.

MILAN MIKOLECKÝ