K jedné "majetkové záležitosti" na posledním zastupitelstvu města

Celkem bylo zastupitelům předloženo k projednání 17 majetkových návrhů usnesení. Jeden   z předložených návrhů se radě města prosadit nepodařilo. Byl to návrh na záměr prodeje domu čp. 7 v Klácelově ulici , ve kterém bývala do letošního dubna pošta 01. V předloženém návrhu se předpokládal prodej tohoto objektu a pozemku, který zasahuje až dolů k Podbranské ulici za 5,5 milionu korun ještě s uložením dalších povinností, zajistit v určené době do 1 roku po realizaci koupi  např. zabezpečení štítové zdi k domu čp, 6 a také novou fasádu a střechu do Klácelovy ulice (pod smluvní pokutou 500 tis. Kč).

Z návrhu je jednoznačně zřejmá snaha se zbavit městského objektu, do kterého by musel jeho vlastník investovat. Stavební stav domu je žalostný, je to následkem zanedbané údržby. Město jako vlastník se o objekt řádně nestaralo.  Zastupitelé v materiálech dostali odhad nákladů nutných na opravu domu ve výši 5540 tis. Kč (bez DPH), přičemž některé práce nebyly zahrnuty. Lze tedy očekávat, že celkové náklady na rekonstrukci jistě přesáhnou 6 mil. Kč.  Návrh  ovšem předpokládal, že objekt odkoupí zájemce, který zřejmě nemá kam dávat peníze, protože 5,5 milionu měl investovat do získání objektu a pak ještě jednou tolik do jeho rekonstrukce.  Z toho se ukazuje, že se  nemůže jednat o reálnou situaci. Za takových podmínek  nemůže být dostatek solidních zájemců.

Město by se tak zbavilo domu, který může s využitím dotace Fondu rozvoje bydlení rekonstruovat pro bytové účely a může zaplatit místo 6 milionů polovičku. Na tuto možnost upozornila Mgr. Magdaléna Peterková, která požádala o to, aby se záměr prodeje objektu neřešil, aby se odložil na jednání nového zastupitelstva. Připomněla, že řada volebních stran má ve svých programech na čelných místech potřebu udržet ve městě mladé lidi, zajistit jim podmínky pro startovací bydlení a město má právě možnost začít  zde, pokud rekonstruuje uvedený objekt na byty. Dům je umístěn v klidné památkové zóně blízko centra a pro bytové účely se hodí. Na byty bude možné převést i stávající nebytové prostory v přízemí, podobně jako v sousedních domech. V diskuzi bylo připomenuto, že město po dlouhou dobu získávalo z pronájmu objektu peníze, které nebyly využívány k opravě, a tak proti nutným nákladům je třeba započítat i prostředky, které město z využívání objektu od devadesátých let získalo. O vyčíslení těchto prostředků požádal Martin Netolický. Starosta města řekl, že věří ve výběr solidního zájemce, že město si bude moci vybírat účel, ke kterému objekt bude po prodeji využíván a že v prodeji nevidí problém. Startovací byty podle jeho vyjádření zajistí developer v prodaném domě na Novém náměstí, kde jich bude dostatek. Po námitce, že developer nastaví všem ne tak příznivé komerční podmínky, na které nebude moci každá mladá rodina dosáhnout, se diskuze vrátila k potřebě udržet objekt v majetku města. Hlasovalo se nejdříve o protinávrhu, tedy vlastně o tom, aby se o záměru prodeje nehlasovalo. Tento protinávrh získal po opakovaném hlasování jen 13 hlasů (většina je 14 hlasů) a nebyl přijat.  Hlasování o návrhu předloženém radou města však dopadlo ještě hůř, pro tento návrh hlasovalo jen 9 zastupitelů, ostatní se buď zdrželi nebo hlasovali proti záměru prodeje. Záměr prodeje domu předložený radou města tedy nebyl přijat, dům čp. 7 zůstává městu a má šanci na další jednání "čerstvého" zastupitelského sboru, snad s rozumnými názory. 

O tom, jaký bude osud domu čp. 7 rozhodne až nové zastupitelstvo. Objekt potřebuje rekonstrukci, je ostudou této ulice, tím víc, že jde o majetek města v městské památkové zóně. Sám osobně jsem přístupem starosty k problému zklamán. Již před šesti lety, kdy se v září 2012 otevírala budova expozic Městského muzea, jsem na to, že městský dům čp. 7 dělá ulici ostudu, upozorňoval. Dostal jsem odpověď, že všechno nejde řešit hned, že musím mít trpělivost. Ale ve svém vystoupení při jednání 10. září 2018 ale starosta přiznal, že dům chtěl prodat po celou dobu a bránila mu v tom jenom potřeba zachovat poštovní úřad, který zde sídlil. Nyní v dubnu tato překážka padla, proto takový spěch s jeho prodejem. Člověk pak neví čemu má věřit.... 

Záměr prodeje nedopadl a vzniká tedy šance na smysluplné využití tohoto domu v bytové zóně v centru města. Klácelova ulice nebude nikdy obchodní třídou a není třeba zde udržovat nebytové prostory, může být lokalitou spokojeného bydlení. Je také nejvyšší čas dát dům do pořádku, aby doplnil upravenou Klácelovu ulici. Tak, jak bylo požadováno po budoucím majiteli.

MILAN MIKOLECKÝ