Rozpočet města  = čekárna na dotace?

K problematice investiční činnosti ve městě                         
Plánované a uskutečněné investice jsou  nejsledovanější částí volebních programů a také v každoročních rozpočtech města, kde tvoří podstatnou část výdajů.  Každý má ovšem svoje preference a dozajista se tak nikdy nepodaří vyhovět všem. Pokud se bude o tom co je důležité a co ještě důležitější rozhodovat  jen "u zeleného stolu" podle názoru jedné skupiny, pak nemá veřejnost vlastně žádnou možnost výběr investičních akcí ovlivnit.  Nedělejme si iluze o tom, že investice byly určeny většinovým hlasováním v celém zastupitelstvu. Obvykle to je tak, že jsou navrženy nejdříve v radě města úzkou skupinou lidí a ostatní, kteří se pak v rámci radniční většiny přidají, mají vlastně za úkol rozhodnutí rady města podporovat.V mnoha případech jsou investiční akce zařazeny přímo do rozpočtu (jako hotová věc) a o jednotlivých záměrech se ani nediskutuje. No a rozpočet je rozumné podpořit, protože obsahuje také řadu dalších rozumných výdajů a neschválení rozpočtu by pro vývoj města nic dobrého nepřineslo.  
Jenže se ukazuje, že řada akcí, které byly v minulých čtyřech letech jako investice schváleny a zařazeny se do stádia realizace a někdy ani projektu nedostaly a místo nich mohly být tedy zařazeny akce potřebnější.  Rozpočet města byl pak jen jakousi "čekárnou na dotace" a s nimi byla právě v minulém období velká potíž. Přitom se za některé přípravné projektové dokumentace utratilo opravdu dost peněz, které zatím nebyly nijak využity a nad dalším osudem připravených projektů je otazník.
Buďme konkrétní: 
Kompostárna: Již v roce 2015  stála příprava projektu  853 tis. Kč, v dalším roce změna projektu 718 tis. Kč a loni ještě 40 tis.Kč, celkem tedy  přes 1,6 mil. Kč, dotační program nebyl vyhlášen. MŽP dalo přednost dotacím do bioplynových stanic.
Park Benátky: Celý projekt je ovlivněn nešťastně vedenou spoluprací s Nadací Proměny p. Komárka, která pro nesplnění podmínek ze strany města odmítla financovat schválenou dotaci na park ve výši cca 23 mil. Kč. Vedení město se rozhodlo, že park vznikne bez pomoci  této nadace a pro vznik parku využije jiné dotační programy SFŽP, Jeden takový zaměřený na revitalizaci zeleně  na pozemcích města již proběhl, v rámci něho byly také v oblasti budoucího parku dokonce vysázeno malé stromořadí ještě v době, kdy pro nový park  nebyl žádný projekt. Projektové dokumentace se začaly připravovat až v uplynulém volebním období a celkem za ně město utratilo v letech 2015 - 2017 1583 tis. Kč. Dotace na uvedený účel zatím stále není vypsána. Letos již v rozpočtu park Benátky nenajdete.
Letní stadion na Skalce. Zde bylo město úspěšné.  Projekt se začal připravovat v roce 2015 (33 tis. Kč)  a v roce 2016 (750 tis. Kč). Dotace byla pro  Českou Třebovou přiklepnuta se zpožděním díky aféře p. Pelty na MŠMT v závěru roku 2017 a v letošním roce 2018 probíhá realizace I. etapy, na které se MŠMT podílí 6 miliony korun.  Významné bude pokračovat v přípravě zázemí a šaten, které zde budou sloužit celoročně, společně pro letní a zimní stadion.
Tenisová hala Za Vodou. Záměr postavit halu pro tenis zvažoval nejdříve Tenisový klub, neměla to být akce města. Tak to  předpokládal ještě strategický plán města v r. 2014. Po zvážení možností financování předpokládané dotace z MŠMT  se úkolu ujalo město, což znamenalo poměrně hodně práce. Dotace se ukázala jako více méně nedostupná, zejména chyběla podpora tenisového svazu. V roce 2016 žádalo město o dotaci bez úspěchu. Proto bylo loni v r. 2017 rozhodnuto o stavbě haly z vlastních prostředků města. Stavba je před kolaudací, celkem bude stát přes 27 mil. Kč. (loni 2,6 a letos 24,8 mil. Kč).
Regionální knihovna. Všichni se shodneme, že městská knihovna má nedostatek prostor a nutně potřebuje řešit jejich rozšíření. Řešení, které zvolilo dosavadní vedení města bylo velkorysé, ale k výsledku nevedlo. V roce 2015 město odkoupilo od TEZY touto společností narychlo zakoupenou budovu bývalého pracoviště DFJP ve Slovanské ulici za cca 4 mil. Kč, i když to není v rozpočtu příslušného roku nikde výslovně uvedeno. (Tak "přehledně" řešíme bohužel náš rozpočet). Pro tuto budovu ve Slovanské ulici 452 pak byla podle nezveřejněného záměru (z roku 2013) v letech 2015 - 2017 připravena projektová dokumentace za 800 tis. Kč, vhodný dotační program však MKČR nevypsalo a tak knihovna stále na svoje větší prostory čeká. (Nová investice je odhadována na 40 mil. Kč, navíc k tomu demolice bývalých svářečských dílen).
Dopravní hřiště Benátky. Zde je situace velmi zvláštní. Chceme hodně, nemáme nic. O investici do dopravního hřiště mluvíme dlouho, jistě od roku 2014. V rozpočtu se vyskytuje na projektovou dokumentaci částka 400 tis. Kč od roku 2015, v některých letech i vyšší, ale dosud se celkem pro přípravu tohoto projektu utratilo pouhých 20 tis. Kč. Přitom dopravní hřiště potřebujeme a potřebujeme řešit i celý prostor v Benátkách, o který mají zájem také sportovci na rozšíření sportovního areálu. Osobně jsem inicioval jednání u starosty s dalšími rodiči malých dětí již v roce 2015. Šlo nám o rozšíření záměru o "pořádný dětský areál" a také otevřené sportoviště, jako mají v jinde i v malých obcích. U starosty byli s dalším návrhem i zástupci sportovní komise.  Prý bylo tenkrát už pozdě, vše se již projektovalo, (jedinou možností tehdy bylo prý využít plochu parku Benátky), v r. 2015 byla podána žádost o dotaci na BESIP, na ploše měla být k našemu podivu také plocha pro zkoušky motocyklů, vlastně také pro autoškolu... Záměr jsme si nechali představit na jednání zastupitelstva, kde bylo předchozí potvrzeno. Od té doby uplynulo v Třebovce hodně vody a pořád se nic neděje. Dotace od BESIPu není, byl to jen sen. Dotace na dopravní hřiště poskytuje také Pardubický kraj, ale jsou pro nás zřejmě malé. Takže nemáme nic, přitom máme spousty malých cyklistů, kteří se učí jezdit na kole na parkovištích a v dopravním provozu. Také v tomto prostoru netrpělivě čekají na nové šatny a tribunu hokejbalisté. Místo dopravního hřiště máme stále "hory doly" po bývalém opuštěném areálu BMX.
Je to přitom  poslední volná dobře přístupná plocha  v majetku města, měla by být proto dobře využita. Žádná veřejná diskuze ani anketa se k tomuto tématu nekonala což je velká škoda, takže vlastně město nezná ani aktuální pořadí požadavků veřejnosti. Přitom dáváme velké peníze do radničních novin, kde by bylo snadné takovou anketu vyhlásit a dotazníky potom nechat zpracovat vytvořenou pracovní skupinou.  To snad až po volbách. Zatím to je tak, že má-li mít akce naději na prosazení, musí na ni být nějaká dotace.   
Ještě problém koupaliště. V roce 2014, v závěru minulého volebního období, byl sestaven a schválen "Strategický plán města", který je i dnes dostupný na webu města (ZDE). Zde se město postavilo ke Křivolíku zády, v seznamu projektů v tomto plánu v pro cíl "Zkvalitnění podmínek života občanů a podpora resortu zábavy a relaxace" (viz další tabulka) koupaliště uvedeno není. Plocha v Křivolíku byla označena za brownfield s tím, že by bylo třeba najít pro lokalitu vhodného investora. (Doslova je uvedeno toto:  "Vhodné využití brownfieldu koupaliště pro nový podnikatelský záměr soukromého investora, nejedná se o projekt města")
Revitalizace Křivolíku a jeho přeměna však zůstala ve volebních programech (např. koalice pro Českou Třebovou), ale vzhledem k uspořádání radniční většiny po minulých volbách se do realizace dostat nemohla. V roce 2016 však byl navzdory strategickému plánu najednou publikován "objev" s názvem biokoupaliště a mluvilo se o něm všude.  V dalším roce 2017 se tento projekt dostal do rozpočtu města, ale z plánovaných 700 tis.Kč na studii a projekt pro územní rozhodnutí nebylo vlastně nic (i když se za to utratilo 40 tisíc korun). "Spící" projektant, který vyhrál výběrové řízení, nepokračoval v práci ani v roce 2018 a tak teprve letos v létě byl narychlo vyměněn. Přímým zadáním byla vybrána firma KTS - AME, s. r.o. Hradec Králové, se kterou byla v srpnu 2018 uzavřena smlouva na přípravu projektu ve stupni studie za necelých 300 tis. Kč. Je přitom otázka, zda  koupaliště bude skutečně mít biologické atributy pro čištění vody s pomocí biotopu, nebo zda bude zvolena jiná chemická metoda. Jde však o přípravu projektu, který by měl ve veřejnosti podle dosavadních ohlasů velkou podporu, i když může v důsledku znamenat pro městskou ekonomiku jistě nějakou zátěž.

Jaká je přesnost uvedených čísel, jaký je zdroj informaci a kde byly schované peníze za další projekty?

Čísla vychází z údajů o plnění městských rozpočtů v letech 2014 - 2018. Problém může nastat v tom, že některé údaje jsou zařazeny příímo v kolonce dané investice (např. tenisová hala) nebo "lišácky"  skryty pod název "Ostatní projektové dokumentace" a v některých letech (např. letos v r. 2018) tam bylo na tento "účel" věnováno i přes dva miliony korun. Tím byla porušena zásada, že každá investice nad 300 tisíc Kč má mít svou pojmenovanou položku v rozpočtu. To se sice stanovilo, ale skutečnost je (viz letošní rozpočet) bohužel jiná. Někde tam jsou asi skryty např. prostředky vynaložené na architektonickou soutěž na rekonstrukci Nového náměstí, se kterou jsme od r. 2015 nepohnuli, také na studii budovy trampského muzea nebo např. prostředky na financování multifunkční dobrodružné věže. Ta měla stát na Pekláku, ale nestojí, byť byla podpořena již v roce 2016 950titisícovou  krajskou dotací. Poté, když věž odmítli při stavebním řízení zahrádkáři v dolní části Pekláku, se projekt přesunul výše na sjezdovku. Zde byly problémy se zakládáním a investice by se tím prodražila přes 6 milionů korun. Navíc by přinesla další mandatorní výdaje, byla by to draze zaplacená zajímavost. Záměr postavení "atrakce na Pekláku" se podařilo loni zrušit, ale za projektové práce bylo utraceno 300 tis. Kč.

Ještě si nyní můžeme porovnat současný stav se strategickým plánem města z roku 2014, který byl vytvořen na období do roku 2020.  Strategický plán města najdete ZDE


V tabulce je seznam projektů priority

Zkvalitnění podmínek života občanů a podpora zábavy a relaxace

A ještě projekty pro prioritu "Envitomentální udržitelnost"