Českotřebovský deník 220/2021 (7/8) 
Svinnský Iscarex kross vyhrál Radek Hübl a Míša Stránská

Na start závodu se postavilo  43 mužů a 17 žen, také ještě 9 juniorů a juniorek. Další desítky dětí běžely závody na kratších tratích. Obvykle bývá ve Svinné uprostřed prázdnin pěkné teplo, letos bylo příjemně, po slunečném dni se schylovalo k dešti, který nakonec (po závodě) přišel. Závod se běžel na tradičně zvoleném 900 metrů dlouhém okruhu se slušným převýšením, běželo se šestkrát, proto délka 5400 metrů metrů. V areálu "Šimůnkovo" ve Svinné bylo opět vše zařízeno tak jak má, byla zde příjemná atmosféra. pochválit je třeba pořadatele za jejich každoroční péči o výchovu mladé běžecké generace, na stupních vítězů ve Svinné jsou obvykle ti, kteří potom  pokračují v běžeckém působení nebo v atletice.  
Na fotografiích je start hlavního závodu, potom skupinka vedoucích závodníků po 1. kole, kterou vedl závodník  s číslem 2 Jaroslav Tlapák z Iscarexu, pozdejší vítez R. Hübl je skryt za závodníkem č. 15, juniorem Michalem Vackem z Ústí nad Orlicí. Výsledky závodu nepřekvapují, Radek Hübl číslo 45 vládl závodu a díky opakovanému průběhu cílovým prostorem bylo možné sledovat jak jeho náskok narůstá. Druhý byl Jan Kubíček z Litomyšle a třetí Jaroslav Tlapák z Iscarexu. Závod žen vyhrála razantním způsobem Míša Stránská, která se opět vrátila k závodění a dokázala že je dobře připravena. Na druhém a třetím místě byly ženy z vyšší věkové kategorie Ženy B, druhá Klára Moravcová z Letohradu a třetí Jana Jiroušková z České Třebové.

Kontejnerové řešení zázemí pro areál Peklák má problém, nenašel se dodavatel investice

Peklák stále v centru pozornosti, přízeň bikerů trvá i letošním roce. přijíždí i  kolaři z daleka a využívají služeb zřízeného minicampu. Eko Bi jko provozovatel slíbilo zlepšení podmínek a  připravilo realizaci kontejnerového řešení pro zajištění potřebných služeb. Návrh byl již dříve také na Českotřebovském deníku zveřejněn. Ve snaze o co nejrychlejší realizaci Ekobi vyhlásilo  výběrové řízení na dodavatele, ale neúspěšně. Do výběrového řízení o tuto veřejnou zakázku se nikdo nepřihlásil. Tato skutečnost se projeví v odkladu realizace. provozovatel Bikerezortu Peklák s nevzdává, cíl je jasný je zapotřebí dále rozšířit služby tohoto areálu.
 
Úprava cesty od letiště k Florianovi  také s odkladem !

O této investici Státního pozemkového fondu  se psalo několikrát, jednak v souvislosti s potřebou odstranit a nahradit zeleň zasahující do této komunikace, jednak o spoluúčasti města., jehož úkolem je dofinancovat malý úsek cesty v lokalitě u Floriána. Na celé investici se podílí asi 12%, ostatní zaplatí státní rozpočet.  Je to jistě výhodné, škoda, že nelze podobně investovat do jiných potřebnějších úseků cest v  okolí města. Výběrové řízení na dodavatele již proběhlo a již byl také stanoven začátek stavebních prací na 15. srpen.  Jenže všechno je jinak - vybraný dodavatel, společnost  POPR spol. s r.o., IČ 46509283, Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí  od zakázky odstoupila a zdůvodňuje to tím, že pří výpočtu ceny do nabídky udělal její zaměstnanec chybu a proto nemůže smlouvu o realizaci díla podepsat.  To znamená, že se kolotoč s výběrem dodavatele této akce bude ještě znovu opakovat a vše bude mít velké zpoždění.
 
Spolu Pardubickým krajem na kole startují v neděli v 11  v České Třebové!!

Jezdíte rádi na kole?
Chcete strávit pár dní plných zábavy a poznat blíže kandidáty, kteří kandidují do Poslanecké sněmovny?
Připojte se k nám! Pojedeme SPOLU cyklotour po krásách Pardubického kraje. Pokud nepojedete celý úsek, můžete se k nám kdekoliv připojit a zase odpojit. Zde se můžete přihlásit
https://docs.google.com/forms/d/1_kPh003RRHEjSShSERCgpV98YUROwK3HAFceRo199fI/edit
 
8. 8. START Česká Třebová v 11:00 u vlakového nádraží (dopravní terminál)
 Luková
13:00 poutní bohoslužba
14:30 společenský program – setkání s voliči
15:15 odjezd směr Lanškroun
 
 Lanškroun
16:00 příjezd do Forea Sportcentrum
17:00 exhibiční zápas v badmintonu (variabilně turnaj dvojic)
19:00 debata s kandidáty SPOLU (lídr Pavel Svoboda, Radim Jirout, Marek Výborný a další) moderovaná Zbigniewem Czendlikem; následuje neformální posezení

Petice občanů proti změně územního plánu  pro pozemky v Tkalcovské ulici 

O problému  již informoval Českotřebovský deník v  článku s názvem "Bude se stavět v Tkalcovské ulici" , který najdete ZDE
Dne 21.07.2021 byla odevzdána petice občanů vztahující se ke Změně č. 1 Územního plánu části 1.10. Důvodem podání petice občanů je obava ze zastavění pozemkových parcel č. 340, 341 a 1133/2 a 356/5 a 359/1, vše v k.ú. Česká Třebová. Vlastníci okolních pozemků nesouhlasí se změnou územního plánu u předmětných pozemků z plochy sídelní zeleně ZS na plochu smíšenou obytnou – městskou SM. Tato navrhovaná změna je jednou z lokalit, která je nyní projednávaná v rámci Změny č. 1 Územního plánu Česká Třebová.
Dne 21.07.2021 se konalo veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Česká Třebová, přičemž vlastníci pozemků a staveb tímto návrhem dotčení mohli v souladu se zákonem uplatnit své námitky ve lhůtě do 28.07.2021. Zástupci občanů podepsaných pod peticí se veřejného projednání zúčastnili a byli poučeni o svých právech, kterého využili a v řádném termínu námitky u pořizovatele podali. Dále bude postupováno v souladu se stavebním zákonem. Nejprve budou vyhodnoceny výsledky projednání, dále bude zpracován návrh rozhodnutí o námitkách s ohledem na veřejné zájmy a tento bude zaslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu k vydání jejich stanoviska. Následně bude dokumentace Změny č. 1 ÚP předložena k projednání zastupitelstvu města.
 
Monster truck show bude v Borku na náměstí 17. listopadu 28. a 29. srpna

Takováto podobná akce již zde byla a bude znovu  o víkendu 28. a 29. srpna 2021. Vzhledem k tomu, že zde o víkendu provoz nebude nijak rušit obyvatele ani provozovny v lokalitě,. lze očekávat, že pořádání  "Monster truck show" na náměstí 17. listopadu, bude povoleno. Naposledy se tato akce konala v srpnu 2019 a to s velkým ohlasem u veřejnosti. Bližší na plakátech, jistě budou opět po celém městě.
 
Čechomor koncertoval v Litomyšli v dešti 

Koncert kapely Čechomor si na nádvoří zámku v Litomyšli ve čtvrtek 5. srpna večer nenechaly ujít stovky lidí. Koncert byl k stání, kapelu ani diváky neodradil  déšť, který provázel vlastně celý koncert "33 radostí života". Čechomor odehrál celý koncert, na pódiu zaznělo 33 písní a jako poslední tradičně "Nepudem domů". V Litomyšli měli štěstí, že pršelo, ale nepřišel pořádný liják. V Litomyšli si členové kapely řekli, že to bude koncert mezi kapkami deště nebo spíš s kapkami deště. "Samozřejmě kdyby byl slejvák, tak bychom to zrušili,“ vysvětluje Karel Holas z Čechomoru. Jako předkapela se v Litomyšli představila vokální skupina Shot-C z Brna, kterou si Čechomor sám vybral ve speciálním konkurzu.
Na Svitavsku vystoupí kapela Čechomor ještě 25. září, a to na zámku v Moravské Třebové.
 
Další koncert v Litomyšli bude 29. srpna v horní polovině Smetanova náměstí.
Vystoupí jazzman světového formátu Laco Deczi 

Akci pořádá galerie Miroslava Kubíka Litomyšl, ve stejném termínu uspořádá výstavu.
Laco Déczi (* 1938) je nejslavnější československý trumpetista, jazzman světového formátu. V roce 1967 založil formaci Jazz Celula, v 70. letech byl členem Jazzového orchestru Československého rozhlasu (JOČR) a Tanečního orchestru Československého rozhlasu (TOČR). V roce 1985 emigroval do Západního Německa, od roku 1986 žije v USA, kde také vede kapelu Celula New York.  Do Česka jezdí dvakrát ročně na turné. Ve volných chvílích maluje. 
Od vstupu na profesionální hudební scénu před téměř šedesáti lety byl Laco Deczi jejím enfant terrible a punc výjimečnosti mu zůstal dodnes. Už tehdy směřoval jinam než takřka všichni, kteří v tehdejším Československu hráli jazz. Navzdory převládajícímu trendu intelektuálního, téměř akademicky ukázněného west coast jazzu byly už Decziho amatérské bratislavské skupiny oddány explozivnímu hard bopu z opačného pobřeží Ameriky a on sám vyznával kult jeho tragicky zesnulého génia Clifforda Browna. Posedlostí touto stylovou orientací dokázal po příchodu do Prahy nakazit i zdejší mnohem starší kolegy včetně guru českého moderního jazzu Karla Velebného. Když se stal v letech 1963–1966 právoplatným členem Velebného legendárního SHQ, rozšířil Velebný, podle vzoru eastcoastových comb, původně čtyřčlenné obsazení na kvinteto. V repertoáru i na gramofonových nahrávkách SHQ se pak objevily první vlaštovky autentického hard bopu převzaté od Decziho celoživotního vzoru Clifforda Browna (Delilah, Jordu, Kiss And Run). S vlastní skupinou Celula a po emigraci s její americkou obdobou Celula New York dokázal poselství Brownovy trubky spojit do působivé symbiózy s elektrickou jazzrockou fúzí Milese Davise, v jejímž duchu se odvíjí Decziho hudba až do současnosti.
Českým filmovým divákům je znám především jako strojmistr a trumpetista Douda ve filmu Kalamita režisérky Věry Chytilové (1981). Laco Déczi je také uveden na seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti, jako důvěrník StB, krycí jméno Kuba, evidenční číslo 25 955. V autobiografickém rozhovoru vysvětluje, že jediným důvodem k navázání spolupráce s StB v roce 1985 bylo získat zabavený pas a okamžitě vycestovat do Německé spolkové republiky – emigrovat z Československa.
V roce 1987 odešel z NSR do Spojených států. Zde je jeho přítomnost nejčastěji spojována s New Yorkem, na jehož předměstí dodnes občas bydlí. Do Česka se nadále pravidelně vrací, zpravidla na dvě koncertní turné ročně.
První desku, Laco Deczi & Celula Quintet – Pietoso, vydal v roce 1969. Deska byla nahrána ve studiu A pražského rozhlasu 7.–13. listopadu 1968.  Vzhledem k dlouhému působení Laca Décziho v Tanečním orchestru Československého rozhlasu (TOČR) a Jazzovém orchestru Československého rozhlasu (JOČR) (1967–1968 Orchestr Karla Krautgartnera) je takřka nemožné dnes vypátrat, na kolika nahrávkách se v 60. až 80. letech 20. stol. podílel.
 
Zahajuje Sportovní park Pardubice obohatí sportovní dění

Veřejná šance zasportovat si a nábor sportovních klubů a organizací. To jsou hlavní poslání Sportovního parku Pardubice. Dějištěm je soutok Labe a Chrudimky
Pořadatelé sem chtějí dostat některého z olympioniků. A ve hře jsou velká jména v čele s Lukášem Krpálkem a Jiřím Prskavcem.
Úspěšní olympionici by dali této události šmrnc. V parku však půjde především o aktivní sport a tona 19 stanovištích
Na nich se představí na 67 různých klubů a dalších subjektů, jejichž členové budou zájemcům ukazovat 54 různých sportů a disciplín. A u dětí nemusí návštěva parku skončit jen samotnou zkouškou konkrétního sportu. 
Oddíly si zde mohou velmi vhodně a lehce doplnit členskou základnu.
Masová akce, která se každý rok může pochlubit návštěvou desítek tisíc lidí, se koná i přes covidová opatření. Pořadatelé už dopředu hlásí, že není v jejich silách kontrolovat všechny příchozí, účastníci her by však měli s sebou mít doklad o očkování či o prodělané nemoci nebo výsledek negativního testu. Platí zde  stejné podmínky, jaké lidé znají z ostatních veřejných akcí pod otevřeným nebem.
Klasický denní program doplní jednorázové akce včetně oblíbených masových běhů. Součástí budou rovněž oblíbené stálice projektu – běžecký překážkový závod Gladiátor Race, běh Barvám neutečeš i běh charitativní.
Dětgi se mohou těšit na zisk diplomů a medailí, pokud zvládnou navštívit dostatečný počet stanovišť. „Na hrací kartě, která je už v prodeji, budou mít malí i velcí možnost sbírat záznamy o jednotlivých disciplínách.
Okno pro návrhy do participativního rozpočtu města v Lanškrouně skončilo

Od 3. května měli občané města a zapsané spolky se sídlem v Lanškrouně možnost podávat své návrhy ve 3. ročníku participativního rozpočtu, podílet se na rozhodování o městských financích a přispět tak ke zkvalitnění života ve městě.
Podávání návrhů bylo ukončeno 31. července. Obyvatelé města znovu projevili svůj zájem o město a aktivně se do projektu zapojili. Od 17 navrhovatelů bylo prostřednictvím elektronického formuláře zasláno 25 zajímavých projektů, které se nejčastěji týkají inovací v oblasti Lanškrounských rybníků, doplnění městského mobiliáře nebo investičních úprav v různých částech města.
 „V roce 2019 se Lanškroun zařadil mezi česká města, která vyzvala své obyvatele, aby se podíleli na rozhodování o veřejných prostředcích a přispěli svými návrhy k rozvoji města. Od té doby jsme zrealizovali celkem osm projektů, další čtyři čekají na dokončení. Vážím si všech aktivních občanů, kteří přicházejí se stále novými nápady, a není jim lhostejné, co se děje v jejich okolí. Od myšlenky k realizaci není vždy jednoduchá cesta, přesto se najde mnoho těch, kteří jdou do toho s námi, a to mě těší dvojnásob“, dodává starosta města Lanškroun.
V nadcházejícím období budou zástupci městského úřadu posuzovat realizovatelnost jednotlivých návrhů, jejich reálnou cenu a dodržení pravidel participativního rozpočtu. V průběhu října budou projekty prezentovány na webových stránkách města a v městských novinách tak, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit. Od listopadu se spustí hlasování, do kterého se budou moci zapojit všichni občané města Lanškroun starší patnácti let. Na realizaci projektů je vyčleněna částka jeden milion korun. Vítězné návrhy třetího ročníku se realizace dočkají v roce 2022