Českotřebovský deník 221/2021 (8/8) 
Cena firmy Iscarex dala šanci dětem a mládeži sportovat i o prázdninách 

Na start závodů pro mládež se na pátečním Svinnském Iscarex krosu postavilo celkem 89 dětí a mládeže od těch nejmenších dětí, které běžely trať 200 metrů až po starší žákyně, pro které pořadatelé přichystali dva okruhy s celkovou délkou závodu 1800 metrů.  Nechci psát o tom kdo vyhrál a kdo byl poražen. To se každý přesně dozví na pořadateli vzorně vedené výsledkové listině. 
Vyhráli každopádně pořadatelé, protože přichystali pro mládež krásně prožité odpoledne v přírodě  a získali  zase další děti pro sportování, což je zvláště nyní po období "lockdownu" velmi důležité. Běh v přírodě nebo na dráze je  dobrý způsob průpravy pro mnoho různých sportů, nemusí jít tedy o předčasnou specializaci, jakou vlastně sledují přihlášky do jednotlivých speciálních sportovních  oddílů. Jejich členové jsou pak připravováni především pro sport, který je v názvu oddílu a to tady v případě závodů určených pro veřejnost nehrozí. Naopak by to byla dobrá možnost jak prověřit tělesnou zdatnost mladých sportovců, ať již fotbalistů, hokejistů, florbalistů, basketbalistů nebo dalších sportovních odvětví.  Cena firmy Iscarex pro příchozí právě takovou možnost nabízela. Je otázkou, zda třeba nemohla být lépe využita sportovci  zapojenými v českotřebovských oddílech, které mají v této době zpravidla letní mezeru v systematické přípravě. A tak Ing. Jaromíra Žáčková zpovídala na pódiu vítěze a nejlepší závodníky v jednotlivých kategoriích zpravidla odjinud než z České Třebové a to i z velkých dálek. 

SPORTOVNÍ PARK:
V souvislosti s pořádáním prázdninové akce pro příchozí ve Svinné 6. srpna si dovolím ještě připomenout akci, která právě probíhá v Pardubicích na soutoku Labe s Chrudimkou.

Jde o letní sportovní akci pro veřejnost  s názvem "Sportovní park Pardubice" jako náročná akce organizovaná a podpořená městem. Zde spolupracují desítky sportovních oddílů různých odvětví, které ji využívají vlastně jako nábor pro novou sportovní sezónu, která začne po prázdninách.  
Děti se zde ve Sportovním parku v Pardubicích mohou těšit na zisk diplomů a medailí, pokud zvládnou navštívit dostatečný počet stanovišť. „Na hrací kartě, která je už v prodeji, budou mít malí i velcí možnost sbírat záznamy o svých výkonech v  jednotlivých disciplínách.
U nás máme Týden sportu, který je také založen na masovosti, ale současně zejména ve spolupráci se školami. Bez nich by to nešlo. Letos Týden sportu nebyl, protože letos bylo třeba ve školách v závěru června ještě co nejvíce dohánět výuku, nebylo celoměstské sportování možné. Nicméně myšlenku vedoucí k zájmu dětí o sport a poznání "o co v tom kterém sportu jde" by bylo možné získat podle zájmu  dětí a rodičů právě na takové akci, založené na spolupráci města a sportovních oddílů, kde by již školy nehrály tu nejdůležitější úlohu. Zde by děti nesportovaly "místo školy", ale odpoledne. V jednom stanoveném týdnu např. na začátku sezóny mohly podle svého zájmu projít a vyzkoušet disciplíny na různých sportovištích třebovských sportovních  oddílů. A sportů v České Třebové pěstujeme opravdu hodně, bylo by z čeho vybírat.... Po absolvování pěti stanovišť by pak byl podobně jako v Pardubicích diplom s naměřenými výkony, případně získat tričko s logem této akce. Tedy také "Sportovní park", ovšem v menším měřítku.... Byl by to "Týden sportu jinak". (mm)
 
Dětský ráj ve Svinné v Iscarex areálu pana Jana Šimůnka 

I na uvedeném obrázku je vidět jak příkladný je vztah pořadatelů  sportovní akce ve Svinné k dětem. porovnejme toto krásné zařízení pro děti  s tím co bohužel máme pro děti v Javorce, kam chodí nejen školky, ale i rodiče s dětmi, musíme před Janem Šimůnkem, který je původcem této myšlenky smeknout  a zamyslet se nad tím, zda by se přece jen nemělo nyní v té nají Javorce udělat něco lepšího. Podnětů na toto téma jsem dostal hodně... Připomeňme si kolikrát se do Javorky děti během školního roku vypraví "jen tak" na vycházku a učitelé jim dají možnost využít co jim park nabízí. Nemusí to být všechno na bedrech města, které nemá na rozhazování. Je to obrovská šance pro zviditelnění  českotřebovských firem a podnikatelů. zde by podpořili  rodinné zázemí svých zaměstnanců a jistě jim o to jde.. Jedna firma   by byla pro takovou akci málo, ale řešit by se to dalo....

Vítr a déšť v noci na neděli 8. srpna

Před sobotní 23. hodinou se začala naplňovat výstraha meteorologů na silný vítr a bouřky a operační a informační středisko hasičů nabíralo události. Úplně prvním výjezdem v souvislosti s bouřkou byla událost v Pardubicích.
Na Palackého třídě vítr odnesl střechu z výškové budovy. Hasiči zajistili střechu tak, aby nevisela dolů a nehrozila pádem. Poté se jednalo již jen o popadané a polámané stromy – a tak se motorové pily hasičů nezastavily ve Svojanově, Kladrubech nad Labem, Luži, Dolní Dobrouči, Stojicích, Kostelci u Heřmanova Městce, Rabštejnské Lhotě, České Třebové a Pardubicích.
Noční bouřka prošla Královéhradeckým krajem naštěstí bez větších problémů. V pěti případech hasiči odstraňovali spadané stromy nebo větve z komunikací.
 
Litomyšlané oceňují práce Českotřebováka Jaroslava Plocka. 

Stalo se, že Českotřebovák díky své výstavě dokázal přivést do Galerie Pakosta v Mariíánské ulici dosud největší návštěvu v její historii. Stalo se tak v pátek odpoledne nebo lépe podvečer na prostranství před galerií, dovnitř by se všichni návštěvníci opravdu nevešli. Přišel i litomyšlský místostarosta Radomil Kašpar. Výstava s názvem Vítejte na vernisáži  dokumentuje práci  českotřebovského fotografa Jaroslava Plocka  v mnoha posledních letech, který pilně zachycuje v Litomyšli, městě na výstavy velmi bohatém jednu vernisáž výstavy za druhou a pečlivě je archivuje hodnotí, hledá mezi nimi vztahy a souvislosti.  Tématu výstavy se budeme věnovat znovu podrobněji, protože  v úterý večer přineseme rozbor všeho v podobě venisážové řeči, kterou na Vernisáži výstavy o vernisážích přednesl další Českotřebovák a litomyšlský galerista  Stanislav Vosyka. (na první fotografii).  Vernisážová řeč byla  přítomnými přijata s velkým pochopením a byla i tématem následných rozhovorů jak v galerii, tak venku, které se zde vedly ještě po setmění. 
Více v samostatném článku s fotografiemi ZDE
 
Litomyšl: Výpadovka na Ústí bude v opravě i příští rok

V červenci se začalo s dlouho plánovanou a diskutovanou rekonstrukcí inženýrských sítí a osvětlení na Zahájské ulici. Tento záměr zkomplikovala výběrová řízení, která vypisovalo nejenom město, ale i Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Od. 9. srpna začne uzavírka Zahájské ulice kvůli výkopovým pracím.
Kvůli nutné koordinaci prací se rozhodlo o následujícím harmonogramu:
12. července až 8. srpna je naplánována rekonstrukce plynovodu v ulici M. Švabinského, bez objízdné trasy.
15. července až 8. srpna budou dělníci pracovat v ulicích Družstevní a Jabloňová na pokládce nového elektrického vedení. V této lokalitě nebude určena objízdná trasa.
9. srpna až 30. listopadu bude rozkopaná Zahájská ulice rovněž kvůli rekonstrukci rozvodů elektřiny a plynu. Objízdná trasa povede po silnici II/358. Dopravní obsluze bude vjezd povolen.
Další etapa prací nastane příští rok, povrchy budou přes zimu provizorně upraveny pro provoz, aby se na jaře mohli dělníci vrátit a Správa a údržba silnic Pardubického kraje rekonstruovat silnici II/358, pod níž budou uloženy nové inženýrské sítě, a město v lokalitě dokončí výstavbu nového chodníku, vodovodu a veřejného osvětlení.
Jelikož se současně s rekonstrukcí sítí rozhodla Správa a údržba silnic opravovat povrch silnice mezi Litomyšlí a Němčicemi (prvníkřižovatka u kamenictví), bylo nutné pro řidiče stanovit objízdnou trasu, ta vede obousměrně po silnici II/358 (okolo zámku a dále na Českou Třebovou), uzavřený úsek uvnitř města bude přístupný pouze občanům bydlícím na Zahájské, rezidentům z M. Švabinského bude umožněn průjezd Družstevní ulicí, stejně jako zákazníkům tamního autoservisu. Obyvatelé lokality M. Kuděje budou moci pro příjezd a odjezd využívat ulici V. K. Jeřábka. Městská autobusová doprava bude obsluhovat všechny zastávky, některé trasy ale budou dočasně upraveny.
 
Plánované železniční tunely a podzemní voda

Po téměř 180 letech existence trati údolim Tiché Orlice se tak opět objevuje myšlenka výstavby tunelů, které mají dopravu po trati mezi Chocni a Ústim nad Orlici nejen o několik minut zrychlit, ale současně významně zvětšit i její průchodnost. K současným kolejím  vinoucím se údolím mají tak přibýt dva rovné tunelové úseky mezi Chocní a Brandýsem nad Orlici a mezi Brandýsem nad Orlici a Hrádkem, přičemž druhý, tzv. Oucmanický tunel, má svou délkou téměř 5 km byt nejdelším železničním tunelem v ČR a vlaky zde mají dosahovat rychlosti 160 až 200 km/hod.
O tunelech se mluví již řadu let, ale zda se, že tentokrát se stavba za téměř 15 miliard korun skutečně do několika let rozjede. První na řadě bude zřejmě zpracováni dokumentace pro uzemni rozhodnuti a především  posouzeni vlivu stavby na okolní životni prostředí v procesu EIA. Je velmi nepravděpodobné, že by proces EIA mohl realizaci stavby zvrátit. Je však nezbytné, aby odbornici dokázali dílo vyprojektovat a následně realizovat a provozovat tak, aby vliv stavby na zdejší prostředí, ať již z hlediska krajinářského,  biologického, hydrologického či geologického byl co nejmenší. Každá profese a každý dopad na jednotlivé složky zdejšího unikátního prostředí budou při přípravě stavby a stanoveni podmínek jejím provozu důležité. Něco se dá nahradit, na něco si člověk zvykne, ale existuje jedna složka životního prostředí, která je pro svou unikátnost a důležitost pro zdejší  obyvatele  velmi obtížně nahraditelná.  A tou je podzemní voda, kterou obyvatele Choceňska, Brandýska a řady obci vysoko nad údolím řeky jako jsou Svatý Jiří, Voděrady, Džbánov, Hrádek, Oucmanice a na druhé straně Hemže, Mostek, Seč, Sudslava či Skrovnice využívaji v množství několika milionů litrů za den. Zmíněna choceňská flexura vytváři pro tyto vody podzemni hráz a před ni, od Pelin až k Hrádku, se v puklinovém systému opuk vyvaři podzemní jezero" s objemem vody mnoha milionů  m3. A.napřič tímto jezerem" mají byt hloubeny tunely. Věřme, že ti nejlepši hydrogeologové  vymyslí, jak zachovat nejen zdroj vody pro zdejší obyvatele, ale i dostatek  vody v Tiché Orlici v údoli mezi Chocni a Ustím nad Orlicí. Do ni se totiž naše podzemní  jezero" v množství přes 100 l za každou vteřinu odvodňuje. A.pokud by byla řeka a tento staly přítok ochuzena, nenávratně by  byla poškozena i zdejší příroda a lide s ni. Dnes na trase mezi Chocni a Ústím nad Orlici projede kolem 150 vlaků za den, vybudováním  tunelů jejich počet významně stoupne.
To je daň civilizaci. Ale civilizace je současně pojem označující vysokou úroveň duchovního a materiálního pokroku lidstva.  Naši následovníci posoudí, zdali jsme se při  výstavbě tunelů mezi Chocni a Ústím nad Orlicí chovali tak civilizovaně, jako to před téměř 180 lety dokázali Jan Perner a lidé kolem něj.
Podle textu Svatopluka Šedy v Choceňském zpravodaji 2020